Browsing by Author Nguyễn, Đức Đại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02236.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đức Đại (2009)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về kĩ năng sáng tạo và giải pháp các đẳng thức đại số trên cơ sở đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác. Trình bày thuật ngữ sáng tạo, điều kiện cần và đủ để thừa nhận sáng tạo, nhu cầu thúc đẩy khả năng sáng tạo, tư duy và khoa học sáng tạo. Phân tích, đánh giá thực trạng sự sáng tạo của học sinh và giáo viên hiện nay. Tìm hiểu về một số phương pháp hoạt động sáng tạo, và một số kỹ năng xây dựng bài toán mới. Xây dựng các bất đẳng thức và bất đẳng thức đại số từ đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, bồi dưỡng cho những học sinh yêu thích và có năng khiếu về bộ môn toán. Chứng minh các bất đẳng thức đại số đã xây dựng mà không ...

Browsing by Author Nguyễn, Đức Đại

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02236.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đức Đại (2009)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận về kĩ năng sáng tạo và giải pháp các đẳng thức đại số trên cơ sở đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác. Trình bày thuật ngữ sáng tạo, điều kiện cần và đủ để thừa nhận sáng tạo, nhu cầu thúc đẩy khả năng sáng tạo, tư duy và khoa học sáng tạo. Phân tích, đánh giá thực trạng sự sáng tạo của học sinh và giáo viên hiện nay. Tìm hiểu về một số phương pháp hoạt động sáng tạo, và một số kỹ năng xây dựng bài toán mới. Xây dựng các bất đẳng thức và bất đẳng thức đại số từ đẳng thức và bất đẳng thức lượng giác nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, bồi dưỡng cho những học sinh yêu thích và có năng khiếu về bộ môn toán. Chứng minh các bất đẳng thức đại số đã xây dựng mà không ...