Browsing by Author Nguyễn, Đức Bá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050001554.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đức Bá;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2009)

  • Khái quát về hệ thống trường 3 cấp của nền cải lương giáo dục chữ Hán 1906-1919 nói chung, cấp Tiểu học nói riêng, đồng thời bước đầu giới thiệu Quốc sử Tiểu học Lược biên 国史小學略編 về mặt văn bản học, làm cơ sở cho những phân tích của chương sau. Phân tích các vấn đề về các nguyên tắc của biên soạn Quốc sử như là một môn học, các mục bài có tính dẫn nhập và các bảng biểu có tính hệ thống hóa về Quốc sử, hệ thống chương, tiết và sơ bộ về tính chất lược biên của Quốc sử Tiểu học Lược biên 国史小學略編 để qua đó làm rõ những nội dung chủ yếu của môn Quốc sử cho cấp Tiểu học nền cải lương giáo dục chữ Hán 1906-1919.

Browsing by Author Nguyễn, Đức Bá

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050001554.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Đức Bá;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2009)

  • Khái quát về hệ thống trường 3 cấp của nền cải lương giáo dục chữ Hán 1906-1919 nói chung, cấp Tiểu học nói riêng, đồng thời bước đầu giới thiệu Quốc sử Tiểu học Lược biên 国史小學略編 về mặt văn bản học, làm cơ sở cho những phân tích của chương sau. Phân tích các vấn đề về các nguyên tắc của biên soạn Quốc sử như là một môn học, các mục bài có tính dẫn nhập và các bảng biểu có tính hệ thống hóa về Quốc sử, hệ thống chương, tiết và sơ bộ về tính chất lược biên của Quốc sử Tiểu học Lược biên 国史小學略編 để qua đó làm rõ những nội dung chủ yếu của môn Quốc sử cho cấp Tiểu học nền cải lương giáo dục chữ Hán 1906-1919.