Browsing by Author Nguyễn, Đức Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66
 • V_L0_02136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Nữ Diễm Thùy;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của kiểm tra – đánh giá và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Khái quát về trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá và quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Đề xuất các giải pháp: tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm kiểm tra – đánh giá cho nhà quản lý, giảng viên và sinh viên; Tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra – đánh giá cho các bộ môn và quản lý các quy trình kiểm tra đánh giá đó; Tập huấn kỹ năng xây dựng cấu trúc đề, viết câu hỏi kiểm tra, đánh giá; Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý côn...

 • 05050001772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Đức;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2014)

 • Nghiên cứu nhằm xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) chuyên ngành cảnh sát khu vực (CSKV) của Khoa nghiệp vụ Cảnh sát QLHC về TTXH -Trường CĐCSND 2. Thông qua CĐR đã đề xuất, tác giả tiến hành đánh giá thử nghiệm chất lượng đào tạo chuyên ngành CSKV của Trường so với CĐR qua ý kiến tự đánh giá của CBQL, giảng viên giảng dạy; cán bộ ĐVTD. Với kết quả thu được, tác giả xem xét chất lượng SVTN chuyên ngành CSKV đạt được các kết quả như thế nào về kiến thức, kỹ năng và thái độ? Những kết quả đạt được so với CĐR như thế nào? Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo CĐR chuyên ngành CSKV và những biện pháp để đảm bảo chất lượng SVTN của các khóa học đang học tại Trường nhằm nâng c...

 • 00060000032.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng; Chu, Văn Ngợi; Nguyễn, Văn Vượng; Phan, Văn Quýnh; Lepvrier, Claude; Nguyễn, Đức Chính; Nguyễn, Văn Hướng; Nguyễn, Đình Nguyên; Hoàng, Hữu Hiệp (2008)

 • Nghiên cứu tổng quan về đới xiết trượt Sông Hồng và mối quan hệ của nó với sự biến dạng Tây Bắc. Khảo sát, xác định trong phạm vi nghiên cứu các đới xiết trượt trẻ và hiện đại. Mô tả, phân loại và biểu diễn trên bản đồ các đới xiết trượt tại 2 khu vực trọng điểm của miền Tây Bắc, khu vực giữa đập thủy điện Hòa Bình và đập thủy điện Sơn La đang thi công xây dựng. Xác lập, khoanh định các điểm có nguy cơ tai biến địa chất xảy ra dọc quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình – Sơn La – Mường La. Khoanh định các khu vực, các điểm có nguyên vật liệu là sản phẩm của các đới xiết trượt, đế xuất việc khai thác an toàn và phát triển bền vững.

Browsing by Author Nguyễn, Đức Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66
 • V_L0_02136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Nữ Diễm Thùy;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của kiểm tra – đánh giá và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Khái quát về trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá và quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Đề xuất các giải pháp: tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm kiểm tra – đánh giá cho nhà quản lý, giảng viên và sinh viên; Tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra – đánh giá cho các bộ môn và quản lý các quy trình kiểm tra đánh giá đó; Tập huấn kỹ năng xây dựng cấu trúc đề, viết câu hỏi kiểm tra, đánh giá; Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý côn...

 • 05050001772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Đức;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2014)

 • Nghiên cứu nhằm xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) chuyên ngành cảnh sát khu vực (CSKV) của Khoa nghiệp vụ Cảnh sát QLHC về TTXH -Trường CĐCSND 2. Thông qua CĐR đã đề xuất, tác giả tiến hành đánh giá thử nghiệm chất lượng đào tạo chuyên ngành CSKV của Trường so với CĐR qua ý kiến tự đánh giá của CBQL, giảng viên giảng dạy; cán bộ ĐVTD. Với kết quả thu được, tác giả xem xét chất lượng SVTN chuyên ngành CSKV đạt được các kết quả như thế nào về kiến thức, kỹ năng và thái độ? Những kết quả đạt được so với CĐR như thế nào? Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo CĐR chuyên ngành CSKV và những biện pháp để đảm bảo chất lượng SVTN của các khóa học đang học tại Trường nhằm nâng c...

 • 00060000032.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Trọng Thắng; Chu, Văn Ngợi; Nguyễn, Văn Vượng; Phan, Văn Quýnh; Lepvrier, Claude; Nguyễn, Đức Chính; Nguyễn, Văn Hướng; Nguyễn, Đình Nguyên; Hoàng, Hữu Hiệp (2008)

 • Nghiên cứu tổng quan về đới xiết trượt Sông Hồng và mối quan hệ của nó với sự biến dạng Tây Bắc. Khảo sát, xác định trong phạm vi nghiên cứu các đới xiết trượt trẻ và hiện đại. Mô tả, phân loại và biểu diễn trên bản đồ các đới xiết trượt tại 2 khu vực trọng điểm của miền Tây Bắc, khu vực giữa đập thủy điện Hòa Bình và đập thủy điện Sơn La đang thi công xây dựng. Xác lập, khoanh định các điểm có nguy cơ tai biến địa chất xảy ra dọc quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình – Sơn La – Mường La. Khoanh định các khu vực, các điểm có nguyên vật liệu là sản phẩm của các đới xiết trượt, đế xuất việc khai thác an toàn và phát triển bền vững.