Browsing by Author Nguyễn, Đức Diện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Diện; Nguyễn, Lê Ái Vĩnh; Nông, Văn Hải (2018)

 • Nostoc là một trong những nhóm vi khuẩn lam (Cyanobacteria) có cấu trúc dạng sợi, có tế bào dị hình, quang tự dưỡng, thường phân bố rộng rãi trong đất trồng. Nghiên cứu này trình bày kết quả phân lập một số chủng vi khuẩn lam Nostoc từ đất trồng lúa, cây công nghiệp ở tỉnh Nghệ An và đánh giá sự sinh trưởng, khả năng cố định nitơ phân tử của chúng; hướng đến mục tiêu sản xuất sinh khối vi khuẩn lam Nostoc để làm phân đạm hữu cơ. Kết quả đã phân lập thành công 5 chủng vi khuẩn lam Nostoc, bao gồm 3 chủng biểu hiện màu xanh lam (Nostoc calcicola HN9-1a, Nostoc linckia Cam-C1, Nostoc paludosum ĐT3-02) và 2 chủng biểu hiện màu nâu (Nostoc ellipsosporum NH2X7, Nostoc gelatinosum TT3-05) t...

 • TNS10804.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Diện (2006)

 • Thế giới này không dựa vào nhân duyên nên nó là thế giới thường trụ, không sinh diệt biến hóa, thuộc thế giới vô vi. Thế giới hiện thực (thế giới của người trần tục) là thế giới sinh tử, mê vọng, khổ não. Thế giới này dựa vào nhân duyên mà có, nên nó là thế giới vô thưởng, có sinh diệt biến hóa, thuộc thế giới hữu vi. Thế giới hiện thực biến hóa vô thường nên gọi là chư thành vô thường

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cảnh Hiếu; Nguyễn, Đức Diện; Lê, Thị Thúy Hà (2017)

 • Nghĩa Đàn là một huyện miền núi của tỉnh Nghệ Ancó vị tríđịa lý 19 0 13’ –19 0 33’ vĩ độ Bắcvà 105 0 18’ –105 0 35’ kinh độ Đông.Vào tháng 8 và tháng 12 năm 2014, tháng 5 năm 2015 chúng tôi đã nghiên cứu Vi khuẩn lam trong đất trồng lúa, đã có 40 loài/dưới loài được tìm thấy trongcác mẫu đất thu từ 4xã:Nghĩa Hưng, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Lâm và Nghĩa Thuận. Chúng thuộc 10 chi, 5 họ của 4 bộ: Chroococcales, Oscillatorales, Nostocalesvà Stigonematales. Các chi có số loài gặp nhiều đó là Oscillatoria(14 loài/ dưới loài), Anabaena (6) Phormidium(5). Có 10 loài dạng sợi có tế bào dị hình. Hệ số Sorenxen (S) giữa các đợt nghiên cứu từ 0,82 –0,88. Nghiên cứu của chúng tôi cũng ...

Browsing by Author Nguyễn, Đức Diện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Diện; Nguyễn, Lê Ái Vĩnh; Nông, Văn Hải (2018)

 • Nostoc là một trong những nhóm vi khuẩn lam (Cyanobacteria) có cấu trúc dạng sợi, có tế bào dị hình, quang tự dưỡng, thường phân bố rộng rãi trong đất trồng. Nghiên cứu này trình bày kết quả phân lập một số chủng vi khuẩn lam Nostoc từ đất trồng lúa, cây công nghiệp ở tỉnh Nghệ An và đánh giá sự sinh trưởng, khả năng cố định nitơ phân tử của chúng; hướng đến mục tiêu sản xuất sinh khối vi khuẩn lam Nostoc để làm phân đạm hữu cơ. Kết quả đã phân lập thành công 5 chủng vi khuẩn lam Nostoc, bao gồm 3 chủng biểu hiện màu xanh lam (Nostoc calcicola HN9-1a, Nostoc linckia Cam-C1, Nostoc paludosum ĐT3-02) và 2 chủng biểu hiện màu nâu (Nostoc ellipsosporum NH2X7, Nostoc gelatinosum TT3-05) t...

 • TNS10804.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Diện (2006)

 • Thế giới này không dựa vào nhân duyên nên nó là thế giới thường trụ, không sinh diệt biến hóa, thuộc thế giới vô vi. Thế giới hiện thực (thế giới của người trần tục) là thế giới sinh tử, mê vọng, khổ não. Thế giới này dựa vào nhân duyên mà có, nên nó là thế giới vô thưởng, có sinh diệt biến hóa, thuộc thế giới hữu vi. Thế giới hiện thực biến hóa vô thường nên gọi là chư thành vô thường

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cảnh Hiếu; Nguyễn, Đức Diện; Lê, Thị Thúy Hà (2017)

 • Nghĩa Đàn là một huyện miền núi của tỉnh Nghệ Ancó vị tríđịa lý 19 0 13’ –19 0 33’ vĩ độ Bắcvà 105 0 18’ –105 0 35’ kinh độ Đông.Vào tháng 8 và tháng 12 năm 2014, tháng 5 năm 2015 chúng tôi đã nghiên cứu Vi khuẩn lam trong đất trồng lúa, đã có 40 loài/dưới loài được tìm thấy trongcác mẫu đất thu từ 4xã:Nghĩa Hưng, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Lâm và Nghĩa Thuận. Chúng thuộc 10 chi, 5 họ của 4 bộ: Chroococcales, Oscillatorales, Nostocalesvà Stigonematales. Các chi có số loài gặp nhiều đó là Oscillatoria(14 loài/ dưới loài), Anabaena (6) Phormidium(5). Có 10 loài dạng sợi có tế bào dị hình. Hệ số Sorenxen (S) giữa các đợt nghiên cứu từ 0,82 –0,88. Nghiên cứu của chúng tôi cũng ...