Browsing by Author Nguyễn, Đức Diện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • TNS10804.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Diện (2006)

 • Thế giới này không dựa vào nhân duyên nên nó là thế giới thường trụ, không sinh diệt biến hóa, thuộc thế giới vô vi. Thế giới hiện thực (thế giới của người trần tục) là thế giới sinh tử, mê vọng, khổ não. Thế giới này dựa vào nhân duyên mà có, nên nó là thế giới vô thưởng, có sinh diệt biến hóa, thuộc thế giới hữu vi. Thế giới hiện thực biến hóa vô thường nên gọi là chư thành vô thường

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cảnh Hiếu; Nguyễn, Đức Diện; Lê, Thị Thúy Hà (2017)

 • Nghĩa Đàn là một huyện miền núi của tỉnh Nghệ Ancó vị tríđịa lý 19 0 13’ –19 0 33’ vĩ độ Bắcvà 105 0 18’ –105 0 35’ kinh độ Đông.Vào tháng 8 và tháng 12 năm 2014, tháng 5 năm 2015 chúng tôi đã nghiên cứu Vi khuẩn lam trong đất trồng lúa, đã có 40 loài/dưới loài được tìm thấy trongcác mẫu đất thu từ 4xã:Nghĩa Hưng, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Lâm và Nghĩa Thuận. Chúng thuộc 10 chi, 5 họ của 4 bộ: Chroococcales, Oscillatorales, Nostocalesvà Stigonematales. Các chi có số loài gặp nhiều đó là Oscillatoria(14 loài/ dưới loài), Anabaena (6) Phormidium(5). Có 10 loài dạng sợi có tế bào dị hình. Hệ số Sorenxen (S) giữa các đợt nghiên cứu từ 0,82 –0,88. Nghiên cứu của chúng tôi cũng ...

Browsing by Author Nguyễn, Đức Diện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • TNS10804.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Diện (2006)

 • Thế giới này không dựa vào nhân duyên nên nó là thế giới thường trụ, không sinh diệt biến hóa, thuộc thế giới vô vi. Thế giới hiện thực (thế giới của người trần tục) là thế giới sinh tử, mê vọng, khổ não. Thế giới này dựa vào nhân duyên mà có, nên nó là thế giới vô thưởng, có sinh diệt biến hóa, thuộc thế giới hữu vi. Thế giới hiện thực biến hóa vô thường nên gọi là chư thành vô thường

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Cảnh Hiếu; Nguyễn, Đức Diện; Lê, Thị Thúy Hà (2017)

 • Nghĩa Đàn là một huyện miền núi của tỉnh Nghệ Ancó vị tríđịa lý 19 0 13’ –19 0 33’ vĩ độ Bắcvà 105 0 18’ –105 0 35’ kinh độ Đông.Vào tháng 8 và tháng 12 năm 2014, tháng 5 năm 2015 chúng tôi đã nghiên cứu Vi khuẩn lam trong đất trồng lúa, đã có 40 loài/dưới loài được tìm thấy trongcác mẫu đất thu từ 4xã:Nghĩa Hưng, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Lâm và Nghĩa Thuận. Chúng thuộc 10 chi, 5 họ của 4 bộ: Chroococcales, Oscillatorales, Nostocalesvà Stigonematales. Các chi có số loài gặp nhiều đó là Oscillatoria(14 loài/ dưới loài), Anabaena (6) Phormidium(5). Có 10 loài dạng sợi có tế bào dị hình. Hệ số Sorenxen (S) giữa các đợt nghiên cứu từ 0,82 –0,88. Nghiên cứu của chúng tôi cũng ...