Browsing by Author Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013- 2020 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn; Vũ, Minh Chiến
2013Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013- 2020 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn; Vũ, Minh Chiến
2014Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn; Phạm, Xuân Thiên, 1972-
2014Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn; Phạm, Xuân Thiên, 1972-
2013Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trẻ của Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học : 60 14 05Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn; Phạm, Xuân Bảo
2015Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống Diến biến hòa bình" hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05"Nguyễn, Bá Dương , người hướng dẫn; Lê, Thành Long, 1967-