Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_01527_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Trần Duy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn (2007)

  • 144 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Trình bày tổng quan về bán phá giá và pháp luật về chống bán phá giá: khái niệm chung, đặc điểm, phân loại, lịch sử hình thành và thực tiễn áp dụng luật về chống bán phá giá trên thế giới và Việt Nam. Phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam có đối ch (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật Quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • V_L0_01527_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Trần Duy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn (2007)

  • 144 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Trình bày tổng quan về bán phá giá và pháp luật về chống bán phá giá: khái niệm chung, đặc điểm, phân loại, lịch sử hình thành và thực tiễn áp dụng luật về chống bán phá giá trên thế giới và Việt Nam. Phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam có đối ch (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật Quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007