Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Chính sách và pháp luật nông nghiệp Việt Nam và hiệp định nông nghiệp của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO) : Luận văn ThS. Luật: 60.38.60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Phạm, Quang Minh
2012Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN - thực trạng và phương hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Lê, Việt Nga
2015Danh nghĩa lịch sử" trong thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế về chủ quyền biển và hải đảo dưới góc độ luật quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08"Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Đỗ, Quốc Cường
2015Giải quyết tranh chấp giữa nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài theo cơ chế của ICSID : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Lương, Thanh Bình
2011Giải quyết tranh chấp về giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Vũ, Thị Minh Huyền
2009Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Thúy
2015Kinh nghiệm của các nước ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ trên biển thông qua cơ chế tài phán quốc tế: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Mai, Hạnh Trang
2006Một số vấn đề về pháp luật đấu thầu quốc tế tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thái Diễm
2008Pháp luật hải quan Việt Nam trước yêu cầu thực hiện tự do hóa thương mại" và nghĩa vụ thành viên WTO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60"Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Phạm, Thị Hải Yến
2007Pháp luật về chống bán phá giá trong thương mại quốc tế : Luận văn ThS. Luật : 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Trần Duy
2009Pháp luật về kiểm tra sau thông quan, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn áp dụng của Hải quan Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hường
2009Pháp luật về đất nông nghiệp của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Mai, Hải Đăng
2010Tìm hiểu pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới và liên hệ với pháp luật Việt Nam về hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoảng không vũ trụ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Phạm, Thị Thu Hương
2009Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật quốc tế, pháp luật một số nước trên thế giới và pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Diệp, Thị Thanh Xuân
2009Vấn đề bảo hộ quyền tác giả theo pháp luật Hoa Kỳ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Trần, Anh Hùng
2009Vấn đề hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Lê, Thị Giang Hương
2009Việt Nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Ngọc