Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Áp dụng nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế trong luật quốc tế với việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông :Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Lê, Thị Minh Hạnh
2014Các thể chế của Liên Hợp quốc và vấn đề giải quyết tranh chấp của Việt Nam trên biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Thủy
2006Chính sách và pháp luật nông nghiệp Việt Nam và hiệp định nông nghiệp của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO) : Luận văn ThS. Luật: 60.38.60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Phạm, Quang Minh
2002Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài và việc thực hiện tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 5 05 12Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Anh Thư
2012Cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN - thực trạng và phương hướng hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Lê, Việt Nga
2014Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo Luật quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam và các nước : \b Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Bùi, Minh Thùy
2008Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật xung đột ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Bá Chiến
2015Danh nghĩa lịch sử" trong thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế về chủ quyền biển và hải đảo dưới góc độ luật quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08"Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Đỗ, Quốc Cường
2015Giải quyết tranh chấp giữa nhà nước với nhà đầu tư nước ngoài theo cơ chế của ICSID : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Lương, Thanh Bình
2011Giải quyết tranh chấp về giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Vũ, Thị Minh Huyền
2013Giải quyết tranh chấp về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hiệp Quốc : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huệ
2002Hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 5 05 12Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Bá Chiến
2015Hoạch định đường cơ sở trong luật quốc tế hiện đại và đường cơ sở theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hương Trà
2009Khai thác chung dầu khí ở một số nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Thúy
2015Kinh nghiệm của các nước ASEAN trong việc giải quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ trên biển thông qua cơ chế tài phán quốc tế: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Mai, Hạnh Trang
2008Một số vấn đề pháp lý về thương mại điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Hà, Lan Anh
2006Một số vấn đề về pháp luật đấu thầu quốc tế tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thái Diễm
2010Nghĩa vụ giao hàng của người vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển theo pháp luật Trung Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Hoàng, Thị Hồng Hạnh
2004Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật hàng hải Việt Nam : Luận án TS. Luật: 5 05 01Nguyễn, Cửu Việt, người hướng dẫn; Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Như Mai
2008Pháp luật áp dụng trong các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Tuyết Giang