Browsing by Author Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Áp dụng nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế và vấn đề tranh chấp ở biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Ngô, Hải Hoàn; VINCOM USER
2014Áp dụng Điều 33 Hiến chương của Liên hợp quốc nhằm giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Vũ, Thị Minh Thúy
2012Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật nước ngoài : Luận văn ThS. Luật : 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Lan Anh
2006Các biện pháp tự vệ trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới -WTO : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Nguyễn, Cửu Đức Bình
2010Các quy định pháp luật quốc tế điều chỉnh vấn đề khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại và ý nghĩa lý luận, thực tiễn đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Đỗ, Minh Ánh
2015Các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (ISPS CODE) và việc thực thi tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Bùi, Thị Huyền
2015Danh nghĩa lịch sử" trong thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế về chủ quyền biển và hải đảo dưới góc độ luật quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08"Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Đỗ, Quốc Cường
2014Giải quyết tranh chấp trên biển bằng tòa án quốc tế về luật biển(ITLOS) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Lưu, Thị Kim Thanh
2014Giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ quốc gia bằng biện pháp trọng tài trong luật quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Phạm, Thanh Bình
2012Hợp đồng liên doanh theo pháp luật nước ngoài và pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Ngọc Bích
2011Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hiền
2012Liên hợp quốc và vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Võ, Thị Kim Tuyến
2013Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Lê, Thị Thanh Hảo
2011Pháp luật một số quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng pháp luật vũ trụ : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Vũ, Thị Như Quỳnh
2013Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về chống ô nhiễm dầu trên biển từ tàu : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Mai, Hải Đăng
2012Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án - những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Lê, Quang Minh
2015Pháp luật quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Phạm, Gia Chương
2012Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Phan, Hồng Nguyên
2009Pháp luật về khoảng không vũ trụ tiếp cận từ góc độ luật học so sánh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Hoàng, Trung Kiên
2012Pháp luật về kiểm toán nhà nước Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn; Đỗ, Thị Lan Hương