Browsing by Author Nguyễn, Bá Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007365.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Bá Quân;  Advisor: Bùi, Ngọc Thăng (2016)

  • Tìm hiểu về bài toán đoán nhận khả năng ức chế gen của siRNA + Nghiên cứu về các phương pháp giải quyết bài toán siRNA để tạo các quy tắc để thiết kế siRNA hiệu quả + Nghiên cứu các mô hình dự đoán khả năng ức chế của siRNA đồng thời tiến hành thử nghiệm và so sánh kết quả với các phương pháp dự đoán khác.

Browsing by Author Nguyễn, Bá Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050007365.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Bá Quân;  Advisor: Bùi, Ngọc Thăng (2016)

  • Tìm hiểu về bài toán đoán nhận khả năng ức chế gen của siRNA + Nghiên cứu về các phương pháp giải quyết bài toán siRNA để tạo các quy tắc để thiết kế siRNA hiệu quả + Nghiên cứu các mô hình dự đoán khả năng ức chế của siRNA đồng thời tiến hành thử nghiệm và so sánh kết quả với các phương pháp dự đoán khác.