Browsing by Author Nguyễn, Bích Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 01050003619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Thủy (2017)

 • - Đây là nghiên cứu đầu tiên về phơi nhiễm Asen của bà mẹ và con của họ ở Việt Nam với phương pháp nghiên cứu bài bản và quy mô số lượng mẫu lớn. Đã nghiên cứu đánh giá được mối tương quan giữa phơi nhiễm Asen trong nguồn nước giếng khoan và tích lũy sinh học ở người (nước tiểu, tóc, máu); giữa phơi nhiễm và thâm nhiễm Asen của mẹ truyền sang con tại tỉnh Hà Nam, bao gồm 5 xã có lịch sử bị ô nhiễm và 4 xã không bị ô nhiễm làm đối chứng. - Lần đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu đánh giá thành công và cung cấp những số liệu phân tích hàm lượng Asen trong máu cuống rốn và trong tóc của trẻ sơ sinh của các bà mẹ bị thâm nhiễm Asen để đánh giá thâm nhiễm trước sinh của trẻ sơ sinh tại khu vực...

 • document(57).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bích Thủy; Nguyễn, Khắc Hải; Nguyễn, Thị Liên Hương; Tạ, Thị Bình; Lê, Linh Chi; Doãn, Ngọc Hải; Phạm, Hùng Việt (2016)

 • Khảo sát vềbệnh lý thai sản đã được tiến hành với 2.123 phụnữtrong độtuổi sinh đẻ chia thành hai nhóm, nhóm nghiên cứu có phơi nhiễm với Asen trong nước với nồng độ> 5 µg/l và nhóm đối chứng không phơi nhiễm với Asen (nồng độ< 1 µg/l). Kết quảcho thấy phụnữnhóm đối chứng tiếp xúc với nguồn nước có nồng độAsen thấp dưới 10 µg/l chiếm 93%, chỉcó 7% tiếp xúc với nồng độAsen trong khoảng 10 - 50 µg/l. Nồng độAsen trung bình trong nước ngầm lấy tại các giếng ởnhóm nghiên cứu là rất lớn 234 µg/l, trong đó 69,5% phụnữcó nguy cơphơi nhiễm với ô nhiễm Asen trong nước trên 100 µg/l. Tỷlệphụnữnhóm NC có hàm lượng Asen trong mẫu tóc ởmức thấm nhiễm là 10,3 %, mức nhiễm độc l...

Browsing by Author Nguyễn, Bích Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 01050003619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Thủy (2017)

 • - Đây là nghiên cứu đầu tiên về phơi nhiễm Asen của bà mẹ và con của họ ở Việt Nam với phương pháp nghiên cứu bài bản và quy mô số lượng mẫu lớn. Đã nghiên cứu đánh giá được mối tương quan giữa phơi nhiễm Asen trong nguồn nước giếng khoan và tích lũy sinh học ở người (nước tiểu, tóc, máu); giữa phơi nhiễm và thâm nhiễm Asen của mẹ truyền sang con tại tỉnh Hà Nam, bao gồm 5 xã có lịch sử bị ô nhiễm và 4 xã không bị ô nhiễm làm đối chứng. - Lần đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu đánh giá thành công và cung cấp những số liệu phân tích hàm lượng Asen trong máu cuống rốn và trong tóc của trẻ sơ sinh của các bà mẹ bị thâm nhiễm Asen để đánh giá thâm nhiễm trước sinh của trẻ sơ sinh tại khu vực...

 • document(57).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bích Thủy; Nguyễn, Khắc Hải; Nguyễn, Thị Liên Hương; Tạ, Thị Bình; Lê, Linh Chi; Doãn, Ngọc Hải; Phạm, Hùng Việt (2016)

 • Khảo sát vềbệnh lý thai sản đã được tiến hành với 2.123 phụnữtrong độtuổi sinh đẻ chia thành hai nhóm, nhóm nghiên cứu có phơi nhiễm với Asen trong nước với nồng độ> 5 µg/l và nhóm đối chứng không phơi nhiễm với Asen (nồng độ< 1 µg/l). Kết quảcho thấy phụnữnhóm đối chứng tiếp xúc với nguồn nước có nồng độAsen thấp dưới 10 µg/l chiếm 93%, chỉcó 7% tiếp xúc với nồng độAsen trong khoảng 10 - 50 µg/l. Nồng độAsen trung bình trong nước ngầm lấy tại các giếng ởnhóm nghiên cứu là rất lớn 234 µg/l, trong đó 69,5% phụnữcó nguy cơphơi nhiễm với ô nhiễm Asen trong nước trên 100 µg/l. Tỷlệphụnữnhóm NC có hàm lượng Asen trong mẫu tóc ởmức thấm nhiễm là 10,3 %, mức nhiễm độc l...