Browsing by Author Nguyễn, Diệu Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 04051000576_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệu Linh;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2011)

 • Ambiguity is one of the interesting aspects of language. Not only can it make interlocutors or readers misunderstand but it is also an effective tool to make literature works attractive. Therefore, it has received many concerns from linguists. This study i (...)

 • V_L0_02560.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệu Linh;  Advisor: Đỗ, Hương Trà (2009)

 • Nghiên cứu các quan điểm dạy học hiện đại, trong đó đặc biệt quan tâm đến cơ sở lí luận của dạy học dự án. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động ngoại khoá, các bước tiến hành hội thi vật lí. Tìm hiểu tính ƣu việt của việc vận dụng dạy học dự án để tổ chức ngoại khoá cho học sinh. Các biểu hiện của tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khoá. Nghiên cứu nội dung kiến thức chương “Các định luật bảo toàn”-Sách giáo khoa vật lí lớp 10 ban cơ bản. Từ đó, vận dụng lí luận của dạy học dự án để tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Tìm hiểu thực tế dạy và học môn vật lí đặc biệt là chương “Các định luật bảo toàn” Vật l...

Browsing by Author Nguyễn, Diệu Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 04051000576_tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệu Linh;  Advisor: Lê, Hùng Tiến (2011)

 • Ambiguity is one of the interesting aspects of language. Not only can it make interlocutors or readers misunderstand but it is also an effective tool to make literature works attractive. Therefore, it has received many concerns from linguists. This study i (...)

 • V_L0_02560.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Diệu Linh;  Advisor: Đỗ, Hương Trà (2009)

 • Nghiên cứu các quan điểm dạy học hiện đại, trong đó đặc biệt quan tâm đến cơ sở lí luận của dạy học dự án. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc tổ chức hoạt động ngoại khoá, các bước tiến hành hội thi vật lí. Tìm hiểu tính ƣu việt của việc vận dụng dạy học dự án để tổ chức ngoại khoá cho học sinh. Các biểu hiện của tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học dự án thông qua hoạt động ngoại khoá. Nghiên cứu nội dung kiến thức chương “Các định luật bảo toàn”-Sách giáo khoa vật lí lớp 10 ban cơ bản. Từ đó, vận dụng lí luận của dạy học dự án để tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Tìm hiểu thực tế dạy và học môn vật lí đặc biệt là chương “Các định luật bảo toàn” Vật l...