Browsing by Author Nguyễn, Doãn Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_00937.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Doãn Hiền;  Advisor: Bùi, Công Cường (2006)

  • Nêu khái niệm cơ bản về phân cụm dữ liệu, các bước cơ bản để thực hiện một thuật toán phân cụm, các loại đặc trưng của phân cụm và các định nghĩa liên quan đến phân cụm. Giới thiệu một số ứng dụng của việc phân cụm và nội dung quan trọng nhất của các thuật toán phân cụm là các độ đo. Giới thiệu chi tiết về một số thuật toán phân cụm hiện đang được áp dụng phổ biến và chương trình thực hiện một số thuật toán. Trình bày ứng dụng bài toán phân cụm vào việc phân tích dữ liệu giao dịch ATM của Ngân hàng

Browsing by Author Nguyễn, Doãn Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_00937.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Doãn Hiền;  Advisor: Bùi, Công Cường (2006)

  • Nêu khái niệm cơ bản về phân cụm dữ liệu, các bước cơ bản để thực hiện một thuật toán phân cụm, các loại đặc trưng của phân cụm và các định nghĩa liên quan đến phân cụm. Giới thiệu một số ứng dụng của việc phân cụm và nội dung quan trọng nhất của các thuật toán phân cụm là các độ đo. Giới thiệu chi tiết về một số thuật toán phân cụm hiện đang được áp dụng phổ biến và chương trình thực hiện một số thuật toán. Trình bày ứng dụng bài toán phân cụm vào việc phân tích dữ liệu giao dịch ATM của Ngân hàng