Browsing by Author Nguyễn, Duy Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008889.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Duy Hoàng (2017)

  • Luận văn đã làm rõ khái niệm, tính chất, đặc điểm, đối tượng, mục đích, cơ sở phát sinh, thẩm quyền, thủ tục giải quyết thủ tục tái thẩm. Qua đó, chỉ ra những mâu thuẩn, bất cập trong các quy định hiện hành về thủ tục tái thẩm, những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tái thẩm, từ đó chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại để đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thủ tục tái thẩm ở Việt Nam.

Browsing by Author Nguyễn, Duy Hoàng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050008889.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Duy Hoàng (2017)

  • Luận văn đã làm rõ khái niệm, tính chất, đặc điểm, đối tượng, mục đích, cơ sở phát sinh, thẩm quyền, thủ tục giải quyết thủ tục tái thẩm. Qua đó, chỉ ra những mâu thuẩn, bất cập trong các quy định hiện hành về thủ tục tái thẩm, những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thủ tục tái thẩm, từ đó chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại để đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thủ tục tái thẩm ở Việt Nam.