Browsing by Author Nguyễn, Hà Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050005082.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hà Phương (2017)

  • Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, Luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là vai trò Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện trong hệ thống phát thanh - truyền hình hiện nay – Một vấn đề quan trọng nâng cao hoạt động của hệ thống truyền thanh- truyền hình cấp huyện, từ đó góp phần nâng cao hoạt động truyền thông trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình.

Browsing by Author Nguyễn, Hà Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050005082.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hà Phương (2017)

  • Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, Luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là vai trò Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện trong hệ thống phát thanh - truyền hình hiện nay – Một vấn đề quan trọng nâng cao hoạt động của hệ thống truyền thanh- truyền hình cấp huyện, từ đó góp phần nâng cao hoạt động truyền thông trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình.