Browsing by Author Nguyễn, Hùng Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • Bai 6. Nguyen Hung Cuong (da sua-OK).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2010)

 • Trong bài viết này, tác giả phác họa một cách ngắn gọn tầm quan trọng và ý nghĩa của thểm lục địa đối với sự thịnh vượng và phát triển của quốc gia ven biển; đưa ra những phân tích và bình luận về khái niệm của thềm lục địa và những tiêu chuâẩ để xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa theo Điều 76 Công ước Luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc. Từ đó, tác giả đưa ra sự cần thiết cúa sự vận dụng khôn ngoan, sáng tạo những quy định này nhằm đảm bảo lợi ích tối thượng và chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại thềm lục địa.

 • 1807-1-3511-1-10-20161031.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2010)

 • Trong bài viết này, tác giả phác họa một cách ngắn gọn tầm quan trọng và ý nghĩa của thểm lục địa đối với sự thịnh vượng và phát triển của quốc gia ven biển; đưa ra những phân tích và bình luận về khái niệm của thềm lục địa và những tiêu chuâẩ để xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa theo Điều 76 Công ước Luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc. Từ đó, tác giả đưa ra sự cần thiết cúa sự vận dụng khôn ngoan, sáng tạo những quy định này nhằm đảm bảo lợi ích tối thượng và chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại thềm lục địa.

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2014)

 • Nguyên tắc chiếm hữu thực sự đã trởthành một trong những nguyên tắc nền tảng của Pháp luật quốc tếvà có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xác lập chủquyền lãnh thổ. Bài viết dưới đây gồm hai nội dung chính: (1). Nguyên tắc chiếm hữu thực sựvà việc áp dụng trong thực tiễn pháp lý quốc tế; (2). Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sựtrong xác lập chủquyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó có thểthấy rằng, sau khi ra đời từ Định ước Berlin, nguyên tắc chiếm hữu thực sự được áp dụng rất nhiều trong việc xác lập chủquyền của các quốc gia đối với các vùng lãnh thổvô chủ; Đồng thời, có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổgiữa các quốc gia...

 • 463-1-884-1-10-20160504.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2014)

 • Nguyên tắc chiếm hữu thực sự đã trở thành một trong những nguyên tắc nền tảng của Pháp luật quốc tế và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xác lập chủ quyền lãnh thổ. Bài viết dưới đây gồm hai nội dung chính: (1). Nguyên tắc chiếm hữu thực sự và việc áp dụng trong thực tiễn pháp lý quốc tế; (2). Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó có thể thấy rằng, sau khi ra đời từ Định ước Berlin, nguyên tắc chiếm hữu thực sự được áp dụng rất nhiều trong việc xác lập chủ quyền của các quốc gia đối với các vùng lãnh thổ vô chủ; Đồng thời, có ý nghĩa ...

 • TC_02787.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2013)

 • Trên cơsởnghiên cứu những nguyên tắc, quy định và nội dung của Công ước Luật biển năm 1982 vềcơchếgiải quyết tranh chấp trên biển, bài viết đã đánh giá tính khảthi của việc sử dụng cơchếnày trong tranh chấp biển Đông. Bài viết đã phân tích cơcấu tổchức, thẩm quyền xét xử..., cũng nhưcác quy tắc tốtụng và luật áp dụng đối với từng cơquan giải quyết tranh chấp được quy định trong Công ước; từ đó đềxuất giải pháp sửdụng cơchếgiải quy ết tranh chấp theo Công ước luật biển 1982 trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông hiện nay.

 • 1257-1-2454-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2013)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc, quy định và nội dung của Công ước Luật biển năm 1982 về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, bài viết đã đánh giá tính khả thi của việc sử dụng cơ chế này trong tranh chấp biển Đông. Bài viết đã phân tích cơ cấu tổ chức, thẩm quyền xét xử..., cũng như các quy tắc tố tụng và luật áp dụng đối với từng cơ quan giải quyết tranh chấp được quy định trong Công ước; từ đó đề xuất giải pháp sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước luật biển 1982 trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông hiện nay.

 • TC_02778.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2013)

 • Trên cơ sở quy định của Công uớc Luật biển năm 1992 và các nguy ên tắc của pháp Luật quốc tế hiện đại, bài viết giới thiệu những vấn đề chung về cơ chế giải qu y ết tranh chấp trên bi ển, giới thiệu mô hình các cơ quan giải qu y ết tranh chấp và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cơ chế giải qu y ết tranh chấp biển vào bối cảnh thực tế ở biển Đông.

 • b3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2009)

 • Trên cơ sở quy định của Công uớc Luật biển năm 1992 và các nguyên tắc của pháp Luật quốc tế hiện đại, bài viết giới thiệu những vấn đề chung về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, giới thiệu mô hình các cơ quan giải quyết tranh chấp và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp biển vào bối cảnh thực tế ở biển Đông.

 • 1883-1-3660-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2009)

 • Trên cơ sở quy định của Công uớc Luật biển năm 1992 và các nguyên tắc của pháp Luật quốc tế hiện đại, bài viết giới thiệu những vấn đề chung về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, giới thiệu mô hình các cơ quan giải quyết tranh chấp và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp biển vào bối cảnh thực tế ở biển Đông.

 • 4112-85-7714-2-10-20171109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2017)

 • BLTTHS 2015 qui định nguyên tắc kiểm tra, giám sát trong TTHS (Điều 33) đã hình thành nên cơ chế giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động TTHS. Với cơ chế giám sát này, đã phát huy tích cực vai trò giám sát đối với hoạt động TTHS, đã hạn chế được sự lạm quyền trong hoạt động TTHS của các cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, phát hiện vi phạm, kịp thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục. Tuy nhiên, thực tế hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập, hạn chế làm cho chất lượng tố tụng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; quyền con n...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường; Đinh, Phạm Văn Minh (2018)

 • Ngày 11/12/1986, Honduras và El Salvador đã đệ trình lên Tòa án Công lí quốc tế(ICJ) một bản sao Thỏa thuận đặc biệt đề nghị tòa giải quyết tranh chấp của các bên đối với khu vực đất liền và trên biển. Vụviệc đã được ICJ giải quyết bằng Phán quyết cuối cùng ngày 11/9/1992, qua đó, làm sáng rõ về quy chế pháp lí của vịnh lịch sửvà việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự và nguyên tắc uti possidetis, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với các đảo và phân định biển, cũng như việc sử dụng chứng cứ và việc can dự tại ICJ

 • 00050008559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2017)

 • - Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu tổng thể, sâu sắc và toàn diện những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thềm lục địa; cơ sở pháp lý của việc giải quyết các tranh chấp về thềm lục địa, đặc biệt là UNCLOS và các phán quyết của các thiết chế tài phán quốc tế; nguyên tắc và biện pháp giải quyết các tranh chấp thềm lục địa trong pháp luật quốc tế, đặc biệt là đánh giá ưu nhược điểm của các biện pháp này. - Luận án là công trình đầu tiên đưa ra và đánh giá các biện pháp mới để giải quyết tranh chấp về thềm lục địa ngoài các biện pháp ngoại giao và các biện pháp tài phán. - Luận án là công trình đầu tiên đánh giá toàn diện thực tiễn giải quyết tranh chấp về thềm...

 • 4119-85-7756-1-10-20180223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2017)

 • Các tác giả nhấn mạnh vị trí và vai trò của biển và đại dương đối với sự sinh tồn và phát triển của các quốc gia trong thế kỷ XXI, vị trí, vai trò của biển Đông đối với Việt Nam; đánh giá các tranh chấp hiện tại trên Biển Đông, đặc biệt là trước tham vọng bá quyền và bành trướng của Trung Quốc, và những tác động, ảnh hưởng của chúng tới chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam. Từ đó, các tác giả phân tích vai trò của khoa học pháp lý trong chiến lược tiến ra biển, làm chủ biển và xây dựng sức mạnh biển của Việt Nam và cơ sở của việc vận dụng khoa học pháp lý trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, từ đó các tác giả đã đưa ra các hệ giải pháp để p...

 • 568-1-1090-1-10-20160509.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2014)

 • Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chế tài phán quốc tế và từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa tại Việt Nam.

 • 1122-1-2186-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2012)

 • Quyền đi qua không gây hại là một nguyên tắc đã tồn tại từ lâu trong thực tiễn hàng hải quốc tế. Quy tắc này được chính thức ghi nhận trong Công ước Giơnevơ 1958 về Lãnh hải và Vùng tiếp giáp và Công ước Luật biển 1982. Mặc dù vậy, kể từ khi xuất hiện đến nay nguyên tắc này đã làm nổi lên những cuộc tranh luận liên tiếp giữa các quốc gia về khái niệm, hệ quả kèm theo, phạm vi áp dụng và hiệu lực pháp lý của nó, đặc biệt là chế độ đi qua không gây hại đối với tàu quân sự nước ngoài. Qua quá trình nghiên cứu những quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia trên thế giới, cũng như pháp luật Việt Nam về quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài, bài viết đưa ra ...

 • 991-1-1924-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2011)

 • Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích và bình luận những quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu vực biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đã phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này, đưa ra những vấn đề còn bất cập, hạn chế và từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc xác định biên giới và khu vực biên giới của quốc gia trên biển, góp phần bảo vệ lợi ích tối cao và chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại biển Đông.

Browsing by Author Nguyễn, Hùng Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • Bai 6. Nguyen Hung Cuong (da sua-OK).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2010)

 • Trong bài viết này, tác giả phác họa một cách ngắn gọn tầm quan trọng và ý nghĩa của thểm lục địa đối với sự thịnh vượng và phát triển của quốc gia ven biển; đưa ra những phân tích và bình luận về khái niệm của thềm lục địa và những tiêu chuâẩ để xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa theo Điều 76 Công ước Luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc. Từ đó, tác giả đưa ra sự cần thiết cúa sự vận dụng khôn ngoan, sáng tạo những quy định này nhằm đảm bảo lợi ích tối thượng và chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại thềm lục địa.

 • 1807-1-3511-1-10-20161031.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2010)

 • Trong bài viết này, tác giả phác họa một cách ngắn gọn tầm quan trọng và ý nghĩa của thểm lục địa đối với sự thịnh vượng và phát triển của quốc gia ven biển; đưa ra những phân tích và bình luận về khái niệm của thềm lục địa và những tiêu chuâẩ để xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa theo Điều 76 Công ước Luật biển 1982 của Liên Hợp Quốc. Từ đó, tác giả đưa ra sự cần thiết cúa sự vận dụng khôn ngoan, sáng tạo những quy định này nhằm đảm bảo lợi ích tối thượng và chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại thềm lục địa.

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2014)

 • Nguyên tắc chiếm hữu thực sự đã trởthành một trong những nguyên tắc nền tảng của Pháp luật quốc tếvà có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xác lập chủquyền lãnh thổ. Bài viết dưới đây gồm hai nội dung chính: (1). Nguyên tắc chiếm hữu thực sựvà việc áp dụng trong thực tiễn pháp lý quốc tế; (2). Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sựtrong xác lập chủquyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó có thểthấy rằng, sau khi ra đời từ Định ước Berlin, nguyên tắc chiếm hữu thực sự được áp dụng rất nhiều trong việc xác lập chủquyền của các quốc gia đối với các vùng lãnh thổvô chủ; Đồng thời, có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổgiữa các quốc gia...

 • 463-1-884-1-10-20160504.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2014)

 • Nguyên tắc chiếm hữu thực sự đã trở thành một trong những nguyên tắc nền tảng của Pháp luật quốc tế và có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xác lập chủ quyền lãnh thổ. Bài viết dưới đây gồm hai nội dung chính: (1). Nguyên tắc chiếm hữu thực sự và việc áp dụng trong thực tiễn pháp lý quốc tế; (2). Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó có thể thấy rằng, sau khi ra đời từ Định ước Berlin, nguyên tắc chiếm hữu thực sự được áp dụng rất nhiều trong việc xác lập chủ quyền của các quốc gia đối với các vùng lãnh thổ vô chủ; Đồng thời, có ý nghĩa ...

 • TC_02787.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2013)

 • Trên cơsởnghiên cứu những nguyên tắc, quy định và nội dung của Công ước Luật biển năm 1982 vềcơchếgiải quyết tranh chấp trên biển, bài viết đã đánh giá tính khảthi của việc sử dụng cơchếnày trong tranh chấp biển Đông. Bài viết đã phân tích cơcấu tổchức, thẩm quyền xét xử..., cũng nhưcác quy tắc tốtụng và luật áp dụng đối với từng cơquan giải quyết tranh chấp được quy định trong Công ước; từ đó đềxuất giải pháp sửdụng cơchếgiải quy ết tranh chấp theo Công ước luật biển 1982 trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông hiện nay.

 • 1257-1-2454-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2013)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc, quy định và nội dung của Công ước Luật biển năm 1982 về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, bài viết đã đánh giá tính khả thi của việc sử dụng cơ chế này trong tranh chấp biển Đông. Bài viết đã phân tích cơ cấu tổ chức, thẩm quyền xét xử..., cũng như các quy tắc tố tụng và luật áp dụng đối với từng cơ quan giải quyết tranh chấp được quy định trong Công ước; từ đó đề xuất giải pháp sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo Công ước luật biển 1982 trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông hiện nay.

 • TC_02778.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2013)

 • Trên cơ sở quy định của Công uớc Luật biển năm 1992 và các nguy ên tắc của pháp Luật quốc tế hiện đại, bài viết giới thiệu những vấn đề chung về cơ chế giải qu y ết tranh chấp trên bi ển, giới thiệu mô hình các cơ quan giải qu y ết tranh chấp và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cơ chế giải qu y ết tranh chấp biển vào bối cảnh thực tế ở biển Đông.

 • b3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2009)

 • Trên cơ sở quy định của Công uớc Luật biển năm 1992 và các nguyên tắc của pháp Luật quốc tế hiện đại, bài viết giới thiệu những vấn đề chung về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, giới thiệu mô hình các cơ quan giải quyết tranh chấp và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp biển vào bối cảnh thực tế ở biển Đông.

 • 1883-1-3660-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2009)

 • Trên cơ sở quy định của Công uớc Luật biển năm 1992 và các nguyên tắc của pháp Luật quốc tế hiện đại, bài viết giới thiệu những vấn đề chung về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, giới thiệu mô hình các cơ quan giải quyết tranh chấp và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp biển vào bối cảnh thực tế ở biển Đông.

 • 4112-85-7714-2-10-20171109.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2017)

 • BLTTHS 2015 qui định nguyên tắc kiểm tra, giám sát trong TTHS (Điều 33) đã hình thành nên cơ chế giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động TTHS. Với cơ chế giám sát này, đã phát huy tích cực vai trò giám sát đối với hoạt động TTHS, đã hạn chế được sự lạm quyền trong hoạt động TTHS của các cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, phát hiện vi phạm, kịp thời yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục. Tuy nhiên, thực tế hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đối với hoạt động tố tụng hình sự còn nhiều bất cập, hạn chế làm cho chất lượng tố tụng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; quyền con n...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường; Đinh, Phạm Văn Minh (2018)

 • Ngày 11/12/1986, Honduras và El Salvador đã đệ trình lên Tòa án Công lí quốc tế(ICJ) một bản sao Thỏa thuận đặc biệt đề nghị tòa giải quyết tranh chấp của các bên đối với khu vực đất liền và trên biển. Vụviệc đã được ICJ giải quyết bằng Phán quyết cuối cùng ngày 11/9/1992, qua đó, làm sáng rõ về quy chế pháp lí của vịnh lịch sửvà việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự và nguyên tắc uti possidetis, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với các đảo và phân định biển, cũng như việc sử dụng chứng cứ và việc can dự tại ICJ

 • 00050008559.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2017)

 • - Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu tổng thể, sâu sắc và toàn diện những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thềm lục địa; cơ sở pháp lý của việc giải quyết các tranh chấp về thềm lục địa, đặc biệt là UNCLOS và các phán quyết của các thiết chế tài phán quốc tế; nguyên tắc và biện pháp giải quyết các tranh chấp thềm lục địa trong pháp luật quốc tế, đặc biệt là đánh giá ưu nhược điểm của các biện pháp này. - Luận án là công trình đầu tiên đưa ra và đánh giá các biện pháp mới để giải quyết tranh chấp về thềm lục địa ngoài các biện pháp ngoại giao và các biện pháp tài phán. - Luận án là công trình đầu tiên đánh giá toàn diện thực tiễn giải quyết tranh chấp về thềm...

 • 4119-85-7756-1-10-20180223.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2017)

 • Các tác giả nhấn mạnh vị trí và vai trò của biển và đại dương đối với sự sinh tồn và phát triển của các quốc gia trong thế kỷ XXI, vị trí, vai trò của biển Đông đối với Việt Nam; đánh giá các tranh chấp hiện tại trên Biển Đông, đặc biệt là trước tham vọng bá quyền và bành trướng của Trung Quốc, và những tác động, ảnh hưởng của chúng tới chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam. Từ đó, các tác giả phân tích vai trò của khoa học pháp lý trong chiến lược tiến ra biển, làm chủ biển và xây dựng sức mạnh biển của Việt Nam và cơ sở của việc vận dụng khoa học pháp lý trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, từ đó các tác giả đã đưa ra các hệ giải pháp để p...

 • 568-1-1090-1-10-20160509.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hùng Cường (2014)

 • Nguyên tắc công bằng là nguyên tắc cơ bản và nền tảng trong phân định biển nói riêng và phân định thềm lục địa nói chung. Bài viết tập trung phân tính nội dung của nguyên tắc công bằng trong tiến trình phát triển của luật biển quốc tế, thực tiễn của việc áp dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa và các vùng biển tại các thiết chế tài phán quốc tế và từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất đối với việc vận dụng nguyên tắc công bằng trong phân định thềm lục địa tại Việt Nam.

 • 1122-1-2186-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2012)

 • Quyền đi qua không gây hại là một nguyên tắc đã tồn tại từ lâu trong thực tiễn hàng hải quốc tế. Quy tắc này được chính thức ghi nhận trong Công ước Giơnevơ 1958 về Lãnh hải và Vùng tiếp giáp và Công ước Luật biển 1982. Mặc dù vậy, kể từ khi xuất hiện đến nay nguyên tắc này đã làm nổi lên những cuộc tranh luận liên tiếp giữa các quốc gia về khái niệm, hệ quả kèm theo, phạm vi áp dụng và hiệu lực pháp lý của nó, đặc biệt là chế độ đi qua không gây hại đối với tàu quân sự nước ngoài. Qua quá trình nghiên cứu những quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia trên thế giới, cũng như pháp luật Việt Nam về quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài, bài viết đưa ra ...

 • 991-1-1924-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, Hùng Cường (2011)

 • Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích và bình luận những quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu vực biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, các tác giả cũng đã phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này, đưa ra những vấn đề còn bất cập, hạn chế và từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện pháp luật Việt Nam về việc xác định biên giới và khu vực biên giới của quốc gia trên biển, góp phần bảo vệ lợi ích tối cao và chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam tại biển Đông.