Browsing by Author Nguyễn, Hương Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002938.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hương Mai (2017)

  • Luận văn nghiên cứu về mức độ nhận thức của nhà trị liệu tâm lý Việt Nam về liệu pháp chú tâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 63% nhà trị liệu hiểu đúng định nghĩa về chú tâm. Về lợi ích của chú tâm, phần lớn các nhà tâm lý đồng ý chú tâm có tác động tích cực đến các vấn đề hướng nội như trầm cảm, lo âu, rối loạn stress sau sang chấn nhưng ít nhà trị liệu biết đến chú tâm còn có tác dụng với rối loạn hành vi và rối loạn nhân cách ranh giới. Hơn 80% số nhà trị liệu nắm rõ hai đặc điểm của chú tâm là không phán xét và chấp nhận, nhưng vẫn còn khá nhiều nhà trị liệu nhầm lẫn về các đặc điểm khác của chú tâm và cho rằng trạng thái trống rỗng hoặc thay thế bằng những suy nghĩ tốt đẹp cũng là ...

Browsing by Author Nguyễn, Hương Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 05050002938.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hương Mai (2017)

  • Luận văn nghiên cứu về mức độ nhận thức của nhà trị liệu tâm lý Việt Nam về liệu pháp chú tâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 63% nhà trị liệu hiểu đúng định nghĩa về chú tâm. Về lợi ích của chú tâm, phần lớn các nhà tâm lý đồng ý chú tâm có tác động tích cực đến các vấn đề hướng nội như trầm cảm, lo âu, rối loạn stress sau sang chấn nhưng ít nhà trị liệu biết đến chú tâm còn có tác dụng với rối loạn hành vi và rối loạn nhân cách ranh giới. Hơn 80% số nhà trị liệu nắm rõ hai đặc điểm của chú tâm là không phán xét và chấp nhận, nhưng vẫn còn khá nhiều nhà trị liệu nhầm lẫn về các đặc điểm khác của chú tâm và cho rằng trạng thái trống rỗng hoặc thay thế bằng những suy nghĩ tốt đẹp cũng là ...