Browsing by Author Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Hệ thống phòng thủ Vauban ở Việt Nam trường hợp thành Hà Nội ( 1805 - 1897) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn; Công, Phương Khương
2012Một số nét sinh hoạt của Hà Nội qua các hình thức quảng cáo ở Hà Nội hiện nay : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hương Châu
2009Người Thanh Hóa ở Thăng Long thời Lê - Trịnh ( thế kỷ XVII - XVIII ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn; Võ, Thị Phương Thúy
2008Những dấu ấn văn hoá Chăm ở Hà Nội : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn; Đinh, Đức Tiến
2012Sinh hoạt âm nhạc trong đời sống đô thị Thăng Long - Hà Nội : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn; Cao, Quỳnh Tâm
2015Thành phố Hải Phòng tử năm 1888 đến năm 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05Nguyễn, Văn Khánh, người hướng dẫn; Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hoài Phương
2011The learning in Hoi Phu Village( Dong Hoi, Dong Anh, Hanoi) in the renovation period from 1986 to present : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn; Đỗ, Xuân Đức