Browsing by Author Nguyễn, Hữu Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 28.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Quân (2011)

 • Bên cạnh những thành tựu trong quá trình hình thành và phát triển công tác xã hội (CTXH) của mình, CTXH tại nhiều nước Châu Âu hiện nay đang ở trong giai đoạn khó khăn đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ. Việc nghiên cứu, xem xét quá trình phát triển CTXH ở các nước Châu Ân đóng vai trò quan trọng trong đối chiếu so sánh, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển CTXH tại Việt Nam.

 • 00060000193.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hồi Loan; Nguyễn, Hữu Quân; Nguyễn, Thu Trang; Bùi, Thanh Minh; Lương, Bích Thủy (2013)

 • Đánh giá thực trạng các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo trong việc hỗ trợ các nhóm yếu thể hiện nay dười góc độ công tác xã hội (CTXH). Phân tích những mặt tích cực và hạn chế của các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo cũng như phân tích các nguyên nhân các yếu tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động này. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong các hoạt động từ thiện xã hội của phật giáo với công tác xã hội.

 • V_L0_02551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Quân;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2009)

 • Với quan điểm "Phòng còn hơn chống" và "Biết để phòng, tránh" thì việc nghiên cứu về tham nhũng trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, gợi ý một số giải pháp phòng, chống dưới góc độ quản lý nhà nước là nhằm cụ thể hóa và có góc nhìn sâu, rộng hơn về vấn đề này, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ thể có liên quan để chủ động phòng, tránh, chống tham nhũng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay

Browsing by Author Nguyễn, Hữu Quân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 28.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Quân (2011)

 • Bên cạnh những thành tựu trong quá trình hình thành và phát triển công tác xã hội (CTXH) của mình, CTXH tại nhiều nước Châu Âu hiện nay đang ở trong giai đoạn khó khăn đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ. Việc nghiên cứu, xem xét quá trình phát triển CTXH ở các nước Châu Ân đóng vai trò quan trọng trong đối chiếu so sánh, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển CTXH tại Việt Nam.

 • 00060000193.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hồi Loan; Nguyễn, Hữu Quân; Nguyễn, Thu Trang; Bùi, Thanh Minh; Lương, Bích Thủy (2013)

 • Đánh giá thực trạng các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo trong việc hỗ trợ các nhóm yếu thể hiện nay dười góc độ công tác xã hội (CTXH). Phân tích những mặt tích cực và hạn chế của các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo cũng như phân tích các nguyên nhân các yếu tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động này. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong các hoạt động từ thiện xã hội của phật giáo với công tác xã hội.

 • V_L0_02551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Quân;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2009)

 • Với quan điểm "Phòng còn hơn chống" và "Biết để phòng, tránh" thì việc nghiên cứu về tham nhũng trong thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, gợi ý một số giải pháp phòng, chống dưới góc độ quản lý nhà nước là nhằm cụ thể hóa và có góc nhìn sâu, rộng hơn về vấn đề này, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ thể có liên quan để chủ động phòng, tránh, chống tham nhũng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay