Browsing by Author Nguyễn, Hiền Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050007707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Dịu;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2016)

 • - Nghiên cứu các vấn đề chung về cho thuê lại lao động và điều chỉnh của pháp luật Lao động Việt Nam đối với hoạt động này. - Nêu thực trạng pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam - Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam.

 • 00050007707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Dịu;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2016)

 • - Nghiên cứu các vấn đề chung về cho thuê lại lao động và điều chỉnh của pháp luật Lao động Việt Nam đối với hoạt động này. - Nêu thực trạng pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam - Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam

 • 00050003690_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Anh Vân;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản của kỷ luật lao động như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của kỷ luật lao động. - Luận văn đã nghiên cứu các quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về kỷ luật lao động cũng như lược sử hình thành và phát triển pháp luật về kỷ luật lao động. - Luận văn nghiên cứu và đánh giá thực trạng cũng như việc thực hiện các quy định pháp luật về kỷ luật lao động trên cơ sở phân tích, dẫn chiếu việc áp dụng kỷ luật lao động tại một số đơn vị cụ thể ở Việt Nam. Từ đó, Luận văn đưa ra những nhận xét cụ thể về ưu, nhược điểm của pháp luật Việt Nam về kỷ luật lao động. - Trên cơ sở những bất cập, hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, Luận văn...

 • 326-1-618-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hiền Phương (2016)

 • Để có thể thực hiện được các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động,… thì tham gia giao thông là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân. Đối với người khuyết tật (NKT), quyền tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc quy định và đảm bảo quyền di chuyển cá nhân mà còn đảm bảo tiếp cận các công trình, phương tiện giao thông công cộng. Trong thời gian qua, bằng việc ban hành Luật người khuyết tật năm 2010 và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT, Việt Nam đã thực sự tiến một bước trong việc quy định đảm bảo thực hiện quyền của NKT. Mặc dù vậy, những bất cập trong quy định và khó khăn trong thực hiện quyền tiếp cận giao thông của NKT vẫn còn tồn tại tương đối phổ b...

 • 00050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khuyên;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2015)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thương lượng tập thể, nghiên cứu bản chất, đặc điểm và vai trò của thương lượng tập thể. Nghiên cứu thực trạng hệ thống pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam cũng như thực trạng thực thi pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam. Kiến nghị hướng sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam cho phù hợp với thực tế và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

Browsing by Author Nguyễn, Hiền Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 00050007707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Dịu;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2016)

 • - Nghiên cứu các vấn đề chung về cho thuê lại lao động và điều chỉnh của pháp luật Lao động Việt Nam đối với hoạt động này. - Nêu thực trạng pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam - Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam.

 • 00050007707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hải Dịu;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2016)

 • - Nghiên cứu các vấn đề chung về cho thuê lại lao động và điều chỉnh của pháp luật Lao động Việt Nam đối với hoạt động này. - Nêu thực trạng pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam - Đề xuất một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho thuê lại lao động ở Việt Nam

 • 00050003690_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Anh Vân;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2014)

 • - Luận văn đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản của kỷ luật lao động như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa của kỷ luật lao động. - Luận văn đã nghiên cứu các quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về kỷ luật lao động cũng như lược sử hình thành và phát triển pháp luật về kỷ luật lao động. - Luận văn nghiên cứu và đánh giá thực trạng cũng như việc thực hiện các quy định pháp luật về kỷ luật lao động trên cơ sở phân tích, dẫn chiếu việc áp dụng kỷ luật lao động tại một số đơn vị cụ thể ở Việt Nam. Từ đó, Luận văn đưa ra những nhận xét cụ thể về ưu, nhược điểm của pháp luật Việt Nam về kỷ luật lao động. - Trên cơ sở những bất cập, hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, Luận văn...

 • 326-1-618-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hiền Phương (2016)

 • Để có thể thực hiện được các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động,… thì tham gia giao thông là nhu cầu không thể thiếu của mỗi cá nhân. Đối với người khuyết tật (NKT), quyền tham gia giao thông không chỉ dừng lại ở việc quy định và đảm bảo quyền di chuyển cá nhân mà còn đảm bảo tiếp cận các công trình, phương tiện giao thông công cộng. Trong thời gian qua, bằng việc ban hành Luật người khuyết tật năm 2010 và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT, Việt Nam đã thực sự tiến một bước trong việc quy định đảm bảo thực hiện quyền của NKT. Mặc dù vậy, những bất cập trong quy định và khó khăn trong thực hiện quyền tiếp cận giao thông của NKT vẫn còn tồn tại tương đối phổ b...

 • 00050006241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khuyên;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2015)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thương lượng tập thể, nghiên cứu bản chất, đặc điểm và vai trò của thương lượng tập thể. Nghiên cứu thực trạng hệ thống pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam cũng như thực trạng thực thi pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam. Kiến nghị hướng sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về thương lượng tập thể ở Việt Nam cho phù hợp với thực tế và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.