Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hoàng Lê;  Advisor: Hà, Văn Hội (2017)

  • - Luận văn đi sâu phân tích thực trạng công tác Kiểm soát vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Ba Đình, chỉ rõ kết quả đạt được và hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước nói chung và Kho bạc Nhà nước Ba Đình nói riêng, góp phần đáp ứng được yêu cầu về sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả và tiết kiệm mà Đảng và Chính phủ đề ra. - Phân tích tổng hợp, khái quát, nêu ra được các khái niệm, phạm trù liên quan đến kinh tế đầu tư, kiểm soát vốn đầu tư và cam kết chi đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình...

Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hoàng Lê;  Advisor: Hà, Văn Hội (2017)

  • - Luận văn đi sâu phân tích thực trạng công tác Kiểm soát vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Ba Đình, chỉ rõ kết quả đạt được và hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước nói chung và Kho bạc Nhà nước Ba Đình nói riêng, góp phần đáp ứng được yêu cầu về sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả và tiết kiệm mà Đảng và Chính phủ đề ra. - Phân tích tổng hợp, khái quát, nêu ra được các khái niệm, phạm trù liên quan đến kinh tế đầu tư, kiểm soát vốn đầu tư và cam kết chi đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình...