Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Trung;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2009)

 • Tổng quan về mạng internet và Searchengine. Khảo sát một số Search engine cũng như đánh giá về các công cụ tìm kiếm tiếng Việt. Xây dựng công cụ MP3 Search.

 • V_L0_02543_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Trung;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2009)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Trình bày về các thành phần của Search Engine như crawler, page repository, index, searching, ranking. Một Search Engine có thể coi là một dạng Information Retrieval (IR) là một hệ truy xuất thông tin, bao gồm các công việc như thu thập thông tin, lưu trữ (...)

Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Trung;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2009)

 • Tổng quan về mạng internet và Searchengine. Khảo sát một số Search engine cũng như đánh giá về các công cụ tìm kiếm tiếng Việt. Xây dựng công cụ MP3 Search.

 • V_L0_02543_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Trung;  Advisor: Nguyễn, Tuệ (2009)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Trình bày về các thành phần của Search Engine như crawler, page repository, index, searching, ranking. Một Search Engine có thể coi là một dạng Information Retrieval (IR) là một hệ truy xuất thông tin, bao gồm các công việc như thu thập thông tin, lưu trữ (...)