Browsing by Author Nguyễn, Khang Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2003)

 • Nghiên cứu kiến trúc mạng ISDN và thiết kế hệ thống, lắp đặt mạng ISDN-PBX. Kết quả đạt được là: Thiết kế xây dựng mạng số đa dịch vụ ISDN-PBX. Tiến hành thử nghiệm các dịch vụ truyền thông hiện đại đặc trưng cho mạng ISDN qua tổng đài 150E office Com. Dịch một sách chuyên khảo về mạng đa dịch vụ băng rộng. Xây dựng 2 bài thực tập chuyên đề về tổng đài Hicom 150E office Com và các dịch vụ truyền thông số thực hiện trên mạng ISDN-PBX

 • DT_00339.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2004)

 • Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số

 • DT_00272.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn (2004)

 • Trình bày cấu trúc các tổng đài số tích hợp, cách lập trình tổng đài, tính năng của tổng đài trong mạng viễn thông số hiện đại các dịch vụ viễn thông tiên tiến. Xây dựng mô hình mạng viễn thông số tích hợp và xây dựng mô hình mạng PBX-ISDN làm nền tảng cho việc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông trên mạng ISDN. Trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu triển khai thử nghiệm các dịch vụ ISDN qua nhiều loại tổng đài và thiết bị đầu cuối đa dịch vụ. Thông qua việc sử dụng công cụ phân tích giao thức báo hiệu trên thiết bị đầu cuối thông minh cho phép kiểm nghiệm lý thuyết toàn bộ quá trình trao đổi báo hiệu giữa người sử dụng và mạng

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

 • DT_00361.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Anh; Dương, Thị Quỳnh Thu; Lê, Quang Toàn; Nguyễn, Khang Cường; Trần, Anh Tuấn; Trần, Ngọc Hưng; Trần, Thị Thuý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu, thiết kế các loại ănten mạch dải, gồm có ănten phân cực thẳng và phân cực tròn, có độ tăng ích và định hướng cao. Nghiên cứu, thiết kế cấu kiện và các phần tử siêu cao tần để từ đó có thể xây dựng một hệ thống thu phát siêu cao tần hoàn chỉnh, phục vụ cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn

 • V_L0_00063_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Toàn;  Advisor: Nguyễn, Khang Cường (2002)

 • Electronic Resources; Luận văn trình bày cấu trúc, chức năng của hệ thống quản lý mạng OSI. Giao thức quản lý mạng SNMP và ứng dụng giao thức này trong xây dựng Modul phần mềm quản lý mạng máy tính Bộ Công an; Luận vănThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc 2.07.00 Khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội

Browsing by Author Nguyễn, Khang Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2003)

 • Nghiên cứu kiến trúc mạng ISDN và thiết kế hệ thống, lắp đặt mạng ISDN-PBX. Kết quả đạt được là: Thiết kế xây dựng mạng số đa dịch vụ ISDN-PBX. Tiến hành thử nghiệm các dịch vụ truyền thông hiện đại đặc trưng cho mạng ISDN qua tổng đài 150E office Com. Dịch một sách chuyên khảo về mạng đa dịch vụ băng rộng. Xây dựng 2 bài thực tập chuyên đề về tổng đài Hicom 150E office Com và các dịch vụ truyền thông số thực hiện trên mạng ISDN-PBX

 • DT_00339.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2004)

 • Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số

 • DT_00272.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn (2004)

 • Trình bày cấu trúc các tổng đài số tích hợp, cách lập trình tổng đài, tính năng của tổng đài trong mạng viễn thông số hiện đại các dịch vụ viễn thông tiên tiến. Xây dựng mô hình mạng viễn thông số tích hợp và xây dựng mô hình mạng PBX-ISDN làm nền tảng cho việc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông trên mạng ISDN. Trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu triển khai thử nghiệm các dịch vụ ISDN qua nhiều loại tổng đài và thiết bị đầu cuối đa dịch vụ. Thông qua việc sử dụng công cụ phân tích giao thức báo hiệu trên thiết bị đầu cuối thông minh cho phép kiểm nghiệm lý thuyết toàn bộ quá trình trao đổi báo hiệu giữa người sử dụng và mạng

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

 • DT_00361.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Anh; Dương, Thị Quỳnh Thu; Lê, Quang Toàn; Nguyễn, Khang Cường; Trần, Anh Tuấn; Trần, Ngọc Hưng; Trần, Thị Thuý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu, thiết kế các loại ănten mạch dải, gồm có ănten phân cực thẳng và phân cực tròn, có độ tăng ích và định hướng cao. Nghiên cứu, thiết kế cấu kiện và các phần tử siêu cao tần để từ đó có thể xây dựng một hệ thống thu phát siêu cao tần hoàn chỉnh, phục vụ cho mục đích giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn

 • V_L0_00063_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Toàn;  Advisor: Nguyễn, Khang Cường (2002)

 • Electronic Resources; Luận văn trình bày cấu trúc, chức năng của hệ thống quản lý mạng OSI. Giao thức quản lý mạng SNMP và ứng dụng giao thức này trong xây dựng Modul phần mềm quản lý mạng máy tính Bộ Công an; Luận vănThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc 2.07.00 Khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội