Browsing by Author Nguyễn, Kim Giao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Bộ thí nghiệm cơ sở về thông tin quang sợi số hóa tốc độ 10MB/S : Đề tài NCKH. QG 02.05Nguyễn, Quốc Tuấn; Chử, Đức Trình; Nguyễn, Kim Giao; Phạm, Văn Hội; Vũ, Doãn Miên
2003Hệ thống truyền số : Đề tài NCKH. QG 98.04Nguyễn, Kim Giao; Chử, Văn An; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Văn Cương; Nguyễn, Văn Ngọ; Vũ, Như Cương
2003Mạng số đa dịch vụ ISDN : Đề tài NCKH. QG 01.04Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng
2004Nghiên cứu triển khai các dịch vụ truyền thông hiện đại qua tổng đài số tích hợp : Đề tài NCKH. QC.01.02Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn
2004Nghiên cứu triển khai các dịch vụ truyền thông hiện đại qua tổng đài số tích hợp : Đề tài NCKH. QC.01.02Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng
2004Nghiên cứu triển khai luồng băng thông rộng 30B+D trên mạng viễn thông số : Đề tài NCKH. QC.01.02Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng
2010Nghiên cứu vấn đề điều khiển lưu lượng trong MPLS : Đề tài NCKH. QC.07.18Phạm, Thị Hồng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Bùi, Trọng Ninh; Mầu, Văn Phương