Browsing by Author Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_00390_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2004)

 • Luận văn nghiên cứu các xu hướng mạng hội tụ và dịch vụ mạng riêng ảo ( VPN ) trên mạng hội tụ. Giới thiệu tổng quan về an ninh mạng. Trên cơ sở nghiên cứu về mạng hội tụ và mạng riêng ảo, đưa ra đề xuất và lộ trình xây dựng mô hình mạng viễn thông theo xu (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; 112 tr. + CD ROM

 • V_L0_00812_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2006)

 • 97 tr. + CD-ROM; Giới thiệu tổng quan về QoS (Quality of Service: Chất lượng dịch vụ), sự cần thiết phải triển khai QoS trong mạng hội tụ đa dịch vụ. Miêu tả các đặc điểm của Cisco QoS như: phân loại gói, quản lý nghẽn, tránh tắc nghẽn, kiểm soát và sửa dạng lưu lượng, cơ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_01297_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2007)

 • Luận văn ThS Điện tử-Viễn thông 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources; 118 tr. + CD-ROM; Giới thiệu về ATM-MPLS (Phương thức truyền tải không đồng bộ - chuyển mạch nhãn đa giao thức), công nghệ chuyển mạch MPLS và định tuyến trong MPLS. Qua nghiên cứu các cấu trúc của các mạng MPLS, lựa chọn thiết bị MPLS cho ATM, thiết kế mạng MPLS, xác định (...)

Browsing by Author Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_00390_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mậu;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2004)

 • Luận văn nghiên cứu các xu hướng mạng hội tụ và dịch vụ mạng riêng ảo ( VPN ) trên mạng hội tụ. Giới thiệu tổng quan về an ninh mạng. Trên cơ sở nghiên cứu về mạng hội tụ và mạng riêng ảo, đưa ra đề xuất và lộ trình xây dựng mô hình mạng viễn thông theo xu (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; 112 tr. + CD ROM

 • V_L0_00812_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thiệu, Quang Hùng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2006)

 • 97 tr. + CD-ROM; Giới thiệu tổng quan về QoS (Quality of Service: Chất lượng dịch vụ), sự cần thiết phải triển khai QoS trong mạng hội tụ đa dịch vụ. Miêu tả các đặc điểm của Cisco QoS như: phân loại gói, quản lý nghẽn, tránh tắc nghẽn, kiểm soát và sửa dạng lưu lượng, cơ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_01297_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2007)

 • Luận văn ThS Điện tử-Viễn thông 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources; 118 tr. + CD-ROM; Giới thiệu về ATM-MPLS (Phương thức truyền tải không đồng bộ - chuyển mạch nhãn đa giao thức), công nghệ chuyển mạch MPLS và định tuyến trong MPLS. Qua nghiên cứu các cấu trúc của các mạng MPLS, lựa chọn thiết bị MPLS cho ATM, thiết kế mạng MPLS, xác định (...)