Browsing by Author Nguyễn, Lân Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Analyse contrastive des systèmes phonologiques français et vietnamienNguyễn, Lân Trung
2003Bước đầu ứng dụng công nghệ Multimedia vào việc dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QG.01.21Nguyễn, Lân Trung
2006Công nghệ thông tin với việc dạy - học ngoại ngữNguyễn, Lân Trung
2005Công nghệ Thông tin với việc dạy - học Ngoại ngữNguyễn, Lân Trung
2012Enseignement des courbes intonatives exprimant les valeurs modales en francais aux étudiants vietnamiens = Giảng dạy các cấu trúc ngữ điệu biểu đạt giá trị tình thái trong tiếng Pháp cho sinh viên Việt Nam. Luận án TS. Ngôn ngữ họcNguyễn, Lân Trung; Trần, Thị Minh Thục
2006La correction phonÉtique dans l' enseignement du systime vocalique français au public vietnamienNguyễn, Lân Trung
2002Luyện kỹ năng đọc hiểu với sự hỗ trợ của công nghệ Multimedia - CD Rom : Đề tài NCKH. QN.98.02Nguyễn, Lân Trung; Bùi, Ngọc Oánh; Nguyễn, Bảo Lập; Trần, Thịnh Phát
2003Nghiên cứu đối chiếu hai hệ thống ngôn ngữ Việt-Pháp và hệ quả sư phạm (Trên bình diện cú pháp câu phức) : Đề tài NCKH. QN99.03Nguyễn, Lân Trung; Bùi, Ngọc Oánh; Cao, Thanh Hương; Nguyễn, Thanh Khuê; Đường, Công Minh
2002Ngôn ngữ và kỹ thuật ghi chép trong phiên dịchNguyễn, Lân Trung
2015Nhận thức về người học và phương pháp học ngoại ngữ: Một số vấn đề lý luận và thực tiễnNguyễn, Lân Trung
2001Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ trong câu tiếng Pháp và tiếng ViệtNguyễn, Minh Thuyết; Nguyễn, Lân Trung
2004Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng bổ ngữ của động từ trong tiếng Pháp và tiếng VIệt, những giải pháp chuyển dịchNguyễn, Lân Trung
2004Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng trạng ngữ chỉ sự so sánh trong tiếng Pháp và tiếng Việt. Những giải pháp chuyển dịchNguyễn, Lân Trung
2006Suy nghĩ về khái niệm mệnh đề trong Pháp ngữ và Việt ngữ họcNguyễn, Lân Trung
2009Thành phần khởi ngữ trong câu tiếng Việt xét về mặt hệ thốngNguyễn, Lân Trung
2003Thiết kế và biên soạn giáo trình lý thuyết dạy bằng ngoại ngữNguyễn, Lân Trung
2002Thiết kế và biên soạn giáo trình thực hành ngoại ngữNguyễn, Lân Trung
2000Thử ứng dụng những tiến bộ về tin học vào việc dạy - học ngoại ngữ bằng hệ thống Multimedia : Đề tài NCKH. QN.96.03Nguyễn, Lân Trung; Bùi, Ngọc Oánh; Nguyễn, Bảo Lập; Trần, Thịnh Phát
2003Tiếng mẹ đẻ trong một mô hình giảng dạy ngoại ngữNguyễn, Lân Trung
2013Về danh ngữ tiếng ViệtNguyễn, Lân Trung