Browsing by Author Nguyễn, Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • _L2_01486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Kim Oanh;  Advisor: Nguyễn, Minh Phương (2008)

 • Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, thành phần, nội dung tài liệu, cũng như lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác lập hồ sơ, nộp hồ sơ lưu trữ tại Trường Cao đẳng Nội Vụ. Khảo sát những quy định của nhà nước và Trường về công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ; thực tế công tác lập các loại hồ sơ và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của các đơn vị thuộc Trường; đội ngũ cán bộ làm công tác có liên quan đến công văn, giấy tờ…Từ đó, nêu ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại của công tác này. Trình bày các bước cần phải tiến hành khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong hệ thống quản lý chất lượng công tác lập hồ sơ hiện hành và nộ...

 • 01050000692.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Thanh; Nguyễn, Minh Phương (2012)

 • Khái quát về vật liệu nano TiO2 và vật liệu nano TiO2 biến tính, một số phương pháp điều chế TiO2 và biến tính TiO2, ứng dụng của quang xúc tác TiO2 trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ ô nhiễm. Tổng quan về thuốc trừ sâu: Thực trạng ô nhiễm thuốc trừ sâu trong môi trường; Tính chất hóa học và độc tính của Methomyl. Nghiên cứu các phương pháp xử lý thuốc trừ sâu trong môi trường: Quá trình Fenton; Các quá trình oxi hóa nâng cao trên cơ sở ozon: Peroxon và catazon; Quá trình quang Fenton; Các quá trình quang xúc tác bán dẫn. Tiến hành thí nghiệm khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu: Khảo sát ảnh hưởng của lượng xúc tác Fe-C-TiO2 tới quá trình phân hủy Methomyl;...

 • 01050001504_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Phương;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hải (2013)

 • Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Vườn Quốc Gia Xuân Thủy đang đứng trước nguy cơ bị đe doạ nghiêm trọng bởi các hoạt động phát triển của con người và tác động của thiên nhiên. Những tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến các thành phần chất lượng môi trường đất, nước và sinh cảnh của rừng ngập mặn, gây ảnh hưởng đến hệ thống cấu trúc của hsinh thái rừng ngập mặn

 • 02050004218.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Mai Anh;  Advisor: Nguyễn, Minh Phương (2015)

 • Nghiên cứu những đặc điểm của Công ty TNHH không có vốn sở hữu của nhà nước: Khái niệm, phân loại, cơ cấu tổ chức, vai trò ... Nghiên cứu thực trạng tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ ở công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua các mô hình (Hệ thống văn bản quy định; tổ chức nhân sự; trang thiết bị, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí...)và các nghiệp vụ cụ thể (Tổ chức thu thập, bổ sung tài liệu, công tác chỉnh lý, điều kiện bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu ...). Qua đó, đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tổ chức và quản lý tài liệu tại các công ty TNHH không có vốn sở hữu nhà ước. Trên cơ sở lý luận chung, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn về...

 • Đánh giá hiện trạng môi trường đất và sự tích lũy một số kim loại nặng, nitrat trong rau trồng ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngân Hà; Nguyễn, Minh Phương; Nguyễn, Mai Anh (2016)

 • Nghiên cứu này tiến hành khảo sát một số tính chất lý hóa học của đất và hàm lượng nitrat, kim loại nặng trong đất, rau ở vùng trồng rau phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất ở đây có các tính chất lý hóa học khá phù hợp cho việc trồng rau. Tất cả các mẫu đất nghiên cứu không bị ô nhiễm Cu, Pb, Cd, As dạng linh động, nhưng chúng đều bị ô nhiễm As dạng tổng số với hàm lượng vượt ngưỡng cho phép khoảng 1,14 – 2,86 lần. Đối chiếu với tiêu chuẩn 99/2008/QĐ-BNN thì rau cải cúc và cải ngồng bị ô nhiễm Pb với hàm lượng vượt ngưỡng cho phép là 10,68 và 16,23 lần. Đối chiếu với tiêu chuẩn của FAO/WHO 1993 thì rau diếp, cải cúc bị nhiễm Cd với hàm lượng vượt ng...

Browsing by Author Nguyễn, Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • _L2_01486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Kim Oanh;  Advisor: Nguyễn, Minh Phương (2008)

 • Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, thành phần, nội dung tài liệu, cũng như lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác lập hồ sơ, nộp hồ sơ lưu trữ tại Trường Cao đẳng Nội Vụ. Khảo sát những quy định của nhà nước và Trường về công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ; thực tế công tác lập các loại hồ sơ và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của các đơn vị thuộc Trường; đội ngũ cán bộ làm công tác có liên quan đến công văn, giấy tờ…Từ đó, nêu ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại của công tác này. Trình bày các bước cần phải tiến hành khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 trong hệ thống quản lý chất lượng công tác lập hồ sơ hiện hành và nộ...

 • 01050000692.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Kim Thanh; Nguyễn, Minh Phương (2012)

 • Khái quát về vật liệu nano TiO2 và vật liệu nano TiO2 biến tính, một số phương pháp điều chế TiO2 và biến tính TiO2, ứng dụng của quang xúc tác TiO2 trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ ô nhiễm. Tổng quan về thuốc trừ sâu: Thực trạng ô nhiễm thuốc trừ sâu trong môi trường; Tính chất hóa học và độc tính của Methomyl. Nghiên cứu các phương pháp xử lý thuốc trừ sâu trong môi trường: Quá trình Fenton; Các quá trình oxi hóa nâng cao trên cơ sở ozon: Peroxon và catazon; Quá trình quang Fenton; Các quá trình quang xúc tác bán dẫn. Tiến hành thí nghiệm khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu: Khảo sát ảnh hưởng của lượng xúc tác Fe-C-TiO2 tới quá trình phân hủy Methomyl;...

 • 01050001504_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Phương;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hải (2013)

 • Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Vườn Quốc Gia Xuân Thủy đang đứng trước nguy cơ bị đe doạ nghiêm trọng bởi các hoạt động phát triển của con người và tác động của thiên nhiên. Những tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến các thành phần chất lượng môi trường đất, nước và sinh cảnh của rừng ngập mặn, gây ảnh hưởng đến hệ thống cấu trúc của hsinh thái rừng ngập mặn

 • 02050004218.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Mai Anh;  Advisor: Nguyễn, Minh Phương (2015)

 • Nghiên cứu những đặc điểm của Công ty TNHH không có vốn sở hữu của nhà nước: Khái niệm, phân loại, cơ cấu tổ chức, vai trò ... Nghiên cứu thực trạng tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ ở công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua các mô hình (Hệ thống văn bản quy định; tổ chức nhân sự; trang thiết bị, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí...)và các nghiệp vụ cụ thể (Tổ chức thu thập, bổ sung tài liệu, công tác chỉnh lý, điều kiện bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng tài liệu ...). Qua đó, đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tổ chức và quản lý tài liệu tại các công ty TNHH không có vốn sở hữu nhà ước. Trên cơ sở lý luận chung, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn về...

 • Đánh giá hiện trạng môi trường đất và sự tích lũy một số kim loại nặng, nitrat trong rau trồng ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngân Hà; Nguyễn, Minh Phương; Nguyễn, Mai Anh (2016)

 • Nghiên cứu này tiến hành khảo sát một số tính chất lý hóa học của đất và hàm lượng nitrat, kim loại nặng trong đất, rau ở vùng trồng rau phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất ở đây có các tính chất lý hóa học khá phù hợp cho việc trồng rau. Tất cả các mẫu đất nghiên cứu không bị ô nhiễm Cu, Pb, Cd, As dạng linh động, nhưng chúng đều bị ô nhiễm As dạng tổng số với hàm lượng vượt ngưỡng cho phép khoảng 1,14 – 2,86 lần. Đối chiếu với tiêu chuẩn 99/2008/QĐ-BNN thì rau cải cúc và cải ngồng bị ô nhiễm Pb với hàm lượng vượt ngưỡng cho phép là 10,68 và 16,23 lần. Đối chiếu với tiêu chuẩn của FAO/WHO 1993 thì rau diếp, cải cúc bị nhiễm Cd với hàm lượng vượt ng...