Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_01732_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bảo Trâm;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn (2008)

 • 127 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Khái quát chung về nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo ở Việt Nam. Tìm hiểu nội dung cơ bản của ngu (...); Electronic Resources

 • 00050000074_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thịnh, Quang Thắng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn (2009)

 • 94 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về người bị hại trong tố tụng hình sự (TTHS). Nghiên cứu và so sánh những quy định của luật TTHS Việt Nam và luật TTHS của một số nước trên thế giới về người bị hại. Đánh giá thực tiễn hoạt động của các cơ quan tiến h (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_01732_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Bảo Trâm;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn (2008)

 • 127 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Khái quát chung về nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo ở Việt Nam. Tìm hiểu nội dung cơ bản của ngu (...); Electronic Resources

 • 00050000074_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thịnh, Quang Thắng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn (2009)

 • 94 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật hình sự -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về người bị hại trong tố tụng hình sự (TTHS). Nghiên cứu và so sánh những quy định của luật TTHS Việt Nam và luật TTHS của một số nước trên thế giới về người bị hại. Đánh giá thực tiễn hoạt động của các cơ quan tiến h (...); Electronic Resources