Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (trên cơ sở số liệu của tỉnh Đắk Nông) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Lương, Đức Dương
2015Biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm - Lý luận và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Phan, Việt Hùng
2016Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội trong luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Giang) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Trần, Thị Hương
2015Chế định dẫn độ trong hợp tác quốc tế theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Ly
2013Chức năng Công tố của Viện Kiểm sát : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Lại, Văn Thái
2012Chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Tuyết Nhung
2012Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Phạm, Hồng Quân
2012Cơ quan điều tra hình sự quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Trần, Việt Hà
2012Dấu hiệu Chống người thi hành công vụ" trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40"Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Nguyễn, Anh Thu
2007Giám đốc thẩm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật : 60 30 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Quản, Thị Ngọc Thảo
2015Hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Nguyễn, Khắc Hải, người hướng dẫn; Mai, Thanh Hiếu
2014Kiểm sát hoạt động điều tra - Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn (trên cơ sở nghiên cứu số liệu tại địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 01 04Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Đặng, Thị Hồng Thủy
2012Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hành vi giết người trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Phạm, Thị Tuyết Hạnh
2011Nghiên cứu so sánh về trình tự điều tra giữa luật tố tụng hình sự của Trung Quốc và Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 40 01Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn; Ngũ, Quang Hồng
2008Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Bùi, Bảo Trâm
2008Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án trong luật tố tụng hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Trần, Đức Hiếu
2011Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan trong luật tố tụng hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Đặng, Thanh Tuấn
2009Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Hương
2007Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" trong công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40"Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Vũ, Thị Bích Diệp
2009Nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp xét xử - những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn; Lê, Thị Hồng Hạnh