Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Phú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L2_01807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Phú (2009)

 • Tổng quan một số vấn đề lý luận về dư luận xã hội và dư luận xã hội về chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo đại học nói riêng. Khảo sát dư luận xã hội của một số đối tượng chủ yếu như sinh viên, nhà giáo dục, người làm công tác giáo dục về chất lượng đào tạo của các trường ngoài công lập (trường đại học dân lập Đông Đô, dân lập Thăng Long, đại học Đại Nam, đại học Phương Đông). Đề xuất một số nhóm biện pháp đối với Đảng, Nhà nước và đối với hệ thống các trường ngoài công lập nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập trong điều kiện hiện nay

 • 02050000148_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Chính;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Phú (2010)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Khảo sát thực trạng nhu cầu học tập của gia đình trên các mẫu lựa chọn. Làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu học tập của các gia đình hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến n (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Phú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L2_01807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Luyến;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Phú (2009)

 • Tổng quan một số vấn đề lý luận về dư luận xã hội và dư luận xã hội về chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo đại học nói riêng. Khảo sát dư luận xã hội của một số đối tượng chủ yếu như sinh viên, nhà giáo dục, người làm công tác giáo dục về chất lượng đào tạo của các trường ngoài công lập (trường đại học dân lập Đông Đô, dân lập Thăng Long, đại học Đại Nam, đại học Phương Đông). Đề xuất một số nhóm biện pháp đối với Đảng, Nhà nước và đối với hệ thống các trường ngoài công lập nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của các trường đại học ngoài công lập trong điều kiện hiện nay

 • 02050000148_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Chính;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Phú (2010)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Khảo sát thực trạng nhu cầu học tập của gia đình trên các mẫu lựa chọn. Làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu học tập của các gia đình hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến n (...); Electronic Resources