Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Chiến lược kinh doanh của Tổng công ty 319 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Long
2015Chiến lược phát triển của Công ty Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa giai đoạn 2014 - 2018 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Phan, Nho Hiếu
2015Hoạt động tái cấu trúc Ngân hàng - trường hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Nhữ, Thị Hà Giang
2012Hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long huyện Đức Trọng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Thảo
2014Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Lê, Thanh Phương, 1986-
2014Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Lê, Thanh Phương, 1986-
2015Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng tại trường Cao đẳng Du lịch & Thương mại : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Bùi, Hải Yến
2014Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự tại Trường Đại học Đông Á  : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Hồng
2014Quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Hà, Minh Giang
2015Tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại Vietinbank - chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Tiêu, Thị Thanh Thuỷ
2015Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Tổng Công ty Viễn thông Viettel: Tiếp cận từ khía cạnh người tiêu dùng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Hoài
2015Trách nhiệm xã hội tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Đỗ, Thị Thu Thảo
2014Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Công ty Điện lực Hưng Yên giai đoạn 2012- 2016 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Trần, Huy Chương, 1979-
2014Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Công ty Điện lực Hưng Yên giai đoạn 2012- 2016 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Trần, Huy Chương, 1979-
2015Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn; Chu, Thị Hà Phương