Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Trực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • e33.2.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trực; Trương, Văn Thịnh; Nguyễn, Văn Thương; Nguyễn, Thảo Ly (2017)

 • Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang ngày càng làm trầm trọng hơn tình trạng xâm nhập mặn tại các khu vực đồng bằng ven biển. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống dân cư địa phương. Trên cơ sở phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của IPCC-UNESCO IHE, nghiên cứu này tập trung làm rõ khả năng dễ bị tổn thương ở cấp độ phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhiễm mặn. Khả năng dễ bị tổn thương được đánh giá thông qua ba thành phần là mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và năng lực thích ứng, dựa trên 5 hợp phần: kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên - môi trường - sinh thái, cơ sở hạ tầng và quản trị đô thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Đình Nguyên; Nguyễn, Ngọc Trực (2017)

 • - Làm sáng tỏ đặc điểm trầm tích Holocen khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng. Xác định được 06 tướng trầm tích Holocen: Tướng bùn đầm lầy ven biển, bùn estuary – vũng vịnh, bùn chân châu thổ, bùn cát tiền châu thổ, bùn cửa sông estuary và bùn cát đồng bằng châu thổ. - Xác định mối tương quan giữa các đặc điểm tướng trầm tích Holocen với các tính chất cơ lý của đất khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng. - Xác định được độ lún của nền đất có xét đến tải trọng động, nhằm phục vụ xây dựng các bãi container cụ thể trong khu vực nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, xác định được nguyên nhân gây ra sự cố lún công trình bãi container trong mối quan hệ với đặc điểm trầm tích Holoce...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Quân;  Advisor: Nguyễn, Đình Nguyên; Nguyễn, Ngọc Trực (2017)

 • Luận văn đã xác định được 9 tập trầm tích trong đó: trầm tích Pleistocen gồm 5 tập, trầm tích Holocen gồm 4 tập. - Xác định được mối tương quan giữa địa chấn nông phân giải cao và phân loại đất trong địa chất công trình. - Xác định được độ lún cố kết nền đất có xét đến tải trọng động phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn 2050. - Đề xuất ra các giải pháp phát triển bền vững phục vụ xây dựng công trình biển.

 • 01050003215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Chính;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Trực (2016)

 • Đánh giá các điều kiện địa chất, địa kỹthuật khu vực đập thủy điện Bản Vẽ; Xác định nguyên nhân và điều kiện gây mất ổn định nền đất đá khu vực nghiên cứu trên cơ sở phân tích tài liệu địa chất, địa chất công trình, tính toán cường độ kháng cắt của khe nứt, quét ảnh hố khoan và mô hình hóa; Định hướng biện pháp xử lý nguy cơ mất ổn định, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn khu vực vai trái đập thủy điện Bản vẽ.

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Trực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • e33.2.10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trực; Trương, Văn Thịnh; Nguyễn, Văn Thương; Nguyễn, Thảo Ly (2017)

 • Biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang ngày càng làm trầm trọng hơn tình trạng xâm nhập mặn tại các khu vực đồng bằng ven biển. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, sinh kế và đời sống dân cư địa phương. Trên cơ sở phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương của IPCC-UNESCO IHE, nghiên cứu này tập trung làm rõ khả năng dễ bị tổn thương ở cấp độ phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhiễm mặn. Khả năng dễ bị tổn thương được đánh giá thông qua ba thành phần là mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và năng lực thích ứng, dựa trên 5 hợp phần: kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên - môi trường - sinh thái, cơ sở hạ tầng và quản trị đô thị. Kết quả nghiên cứu cho thấy ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Đình Nguyên; Nguyễn, Ngọc Trực (2017)

 • - Làm sáng tỏ đặc điểm trầm tích Holocen khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng. Xác định được 06 tướng trầm tích Holocen: Tướng bùn đầm lầy ven biển, bùn estuary – vũng vịnh, bùn chân châu thổ, bùn cát tiền châu thổ, bùn cửa sông estuary và bùn cát đồng bằng châu thổ. - Xác định mối tương quan giữa các đặc điểm tướng trầm tích Holocen với các tính chất cơ lý của đất khu vực bán đảo Đình Vũ, Hải Phòng. - Xác định được độ lún của nền đất có xét đến tải trọng động, nhằm phục vụ xây dựng các bãi container cụ thể trong khu vực nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, xác định được nguyên nhân gây ra sự cố lún công trình bãi container trong mối quan hệ với đặc điểm trầm tích Holoce...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Quân;  Advisor: Nguyễn, Đình Nguyên; Nguyễn, Ngọc Trực (2017)

 • Luận văn đã xác định được 9 tập trầm tích trong đó: trầm tích Pleistocen gồm 5 tập, trầm tích Holocen gồm 4 tập. - Xác định được mối tương quan giữa địa chấn nông phân giải cao và phân loại đất trong địa chất công trình. - Xác định được độ lún cố kết nền đất có xét đến tải trọng động phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn 2050. - Đề xuất ra các giải pháp phát triển bền vững phục vụ xây dựng công trình biển.

 • 01050003215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Chính;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Trực (2016)

 • Đánh giá các điều kiện địa chất, địa kỹthuật khu vực đập thủy điện Bản Vẽ; Xác định nguyên nhân và điều kiện gây mất ổn định nền đất đá khu vực nghiên cứu trên cơ sở phân tích tài liệu địa chất, địa chất công trình, tính toán cường độ kháng cắt của khe nứt, quét ảnh hố khoan và mô hình hóa; Định hướng biện pháp xử lý nguy cơ mất ổn định, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn khu vực vai trái đập thủy điện Bản vẽ.