Browsing by Author Nguyễn, Nghiêm Lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008466.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Nghiêm Lượng (2017)

  • - Về mặt lý luận: Luận văn đã hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận, khung phân tích, xây dựng tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. - Về mặt thực tiễn: + Luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới nêu ra kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế và nguyên nhân. + Luận văn đã đề xuất những giải pháp tăng cường cho công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới.

Browsing by Author Nguyễn, Nghiêm Lượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008466.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Nghiêm Lượng (2017)

  • - Về mặt lý luận: Luận văn đã hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận, khung phân tích, xây dựng tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. - Về mặt thực tiễn: + Luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới nêu ra kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế và nguyên nhân. + Luận văn đã đề xuất những giải pháp tăng cường cho công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới.