Browsing by Author Nguyễn, Phú Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_01491.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú Thành (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của việc nghiên cứu cũng như lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu với việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý để đảm bảo kết quả sau chỉnh lý phải đáp ứng các yêu cầu của ngành lưu trữ, cùng với việc đề xuất quy trình chỉnh lý tài liệu mới có sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm máy tính, đưa kết quả thử nghiệm ứng dụng CNTT trong lập và khôi phục hồ sơ tại lưu trữ hiện hành Bộ KH&CN – Một khâu quan trọng trong quy trình chỉnh tài liệu - để khẳng định tính khả thi khi đưa CNTT vào quy trình chỉnh lý tài liệu. Phân tí...

 • V_L2_01491.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú Thành;  Advisor: Dương, Văn Khảm (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của việc nghiên cứu cũng như lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu với việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý để đảm bảo kết quả sau chỉnh lý phải đáp ứng các yêu cầu của ngành lưu trữ, cùng với việc đề xuất quy trình chỉnh lý tài liệu mới có sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm máy tính, đưa kết quả thử nghiệm ứng dụng CNTT trong lập và khôi phục hồ sơ tại lưu trữ hiện hành Bộ KH&CN – Một khâu quan trọng trong quy trình chỉnh tài liệu - để khẳng định tính khả thi khi đưa CNTT vào quy trình chỉnh lý tài liệu. Phân ...

Browsing by Author Nguyễn, Phú Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L2_01491.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú Thành (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của việc nghiên cứu cũng như lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu với việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý để đảm bảo kết quả sau chỉnh lý phải đáp ứng các yêu cầu của ngành lưu trữ, cùng với việc đề xuất quy trình chỉnh lý tài liệu mới có sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm máy tính, đưa kết quả thử nghiệm ứng dụng CNTT trong lập và khôi phục hồ sơ tại lưu trữ hiện hành Bộ KH&CN – Một khâu quan trọng trong quy trình chỉnh tài liệu - để khẳng định tính khả thi khi đưa CNTT vào quy trình chỉnh lý tài liệu. Phân tí...

 • V_L2_01491.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú Thành;  Advisor: Dương, Văn Khảm (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của việc nghiên cứu cũng như lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu với việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý để đảm bảo kết quả sau chỉnh lý phải đáp ứng các yêu cầu của ngành lưu trữ, cùng với việc đề xuất quy trình chỉnh lý tài liệu mới có sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm máy tính, đưa kết quả thử nghiệm ứng dụng CNTT trong lập và khôi phục hồ sơ tại lưu trữ hiện hành Bộ KH&CN – Một khâu quan trọng trong quy trình chỉnh tài liệu - để khẳng định tính khả thi khi đưa CNTT vào quy trình chỉnh lý tài liệu. Phân ...