Browsing by Author Nguyễn, Phương Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050004863.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh (2014)

 • - Thứ nhất: Luận văn làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về NCTN, NCTN bị tước tự do. Đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống các văn kiện pháp luật quốc tế và các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan đến người chưa thành niên bị tước tự do. - Thứ hai: Phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do, qua đó nhận xét những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của nó trong việc áp dụng các quy định này. - Thứ ba: Từ thực trạng đã phân tích, đưa ra các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do.

 • 00050004824.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu về hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn, thực trạng của hành vi này ở Việt Nam và hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Đây là một trong các biện pháp giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như quyền lợi của những doanh nghiệp chân chính

 • 01050002414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Nam (2014)

 • Nhóm nghiên cứu đã định hướng sử dụng phương pháp hoá siêu âm và phương pháp đồng kết tủa, vi nhũ tương để chế tạo “hạt nano đa chức năng quang – từ ZnS: Mn–Fe3O4”. Hạt nano đa chức năng này có mang đầy đủ tính chất quang của vật liệu ZnS:Mn và tính chất từ của vật liệu Fe3O4 nên vừa có thể sử dụng tìn hiệu quang để đánh dấu vừa có thể khắc phục được khả năng tập trung hạt theo mong muốn, giảm thời gian lọc rửa. Với lớp vỏ bọc SiO2 được chức năng hoá với nhóm chức –NH2 thì hạt nano có tương thích sinh học, có thể đưa vào kiểm nghiệm khả năng ứng dụng đánh dấu, phát hiện tế bào.

 • 01050002414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Nam (2014)

 • Luận văn của tôi nghiên cứu về hạt đa chức năng cấu trúc lõi vỏ mang cả hai tính chất quang –từ ZnS/Mn –Fe3O4. Hạt nano ZnS là hạt nano bán dẫn có khả năng phát quang tốt, khi pha tạp các kim loại chuyển tiếp như Mnthì khả năng phát quang càng rõ nét hơn. Hạt nano Fe3O4 có kích thước < 20 nm là vật liệu siêu thuận từ, tính chất từ của Fe3O4 đã được nhiều nhóm nghiên cứu khác chỉ ra và khẳng định.

 • 05050002933.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh (2017)

 • - Luận văn nghiên cứu toàn diện và có hệ thống các vấn đê lí luận về dạy học phân hóa: quan niệm về dạy học phân hóa, cơ sở của dạy học phân hóa, đặc điểm và phân loại dạy học phân hóa, một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa, ưu điểm và hạn chế của dạy học phân hóa. - Luận văn cũng khảo sát thực trạng dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt ở trường Dự bị Đại học Dân tộc từ đó đưa ra biện pháp tổ chức dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt theo hướng phân hóa. - Những nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn tiếng Việt cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc.

Browsing by Author Nguyễn, Phương Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050004863.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh (2014)

 • - Thứ nhất: Luận văn làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về NCTN, NCTN bị tước tự do. Đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống các văn kiện pháp luật quốc tế và các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan đến người chưa thành niên bị tước tự do. - Thứ hai: Phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do, qua đó nhận xét những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của nó trong việc áp dụng các quy định này. - Thứ ba: Từ thực trạng đã phân tích, đưa ra các giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do.

 • 00050004824.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu về hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn, thực trạng của hành vi này ở Việt Nam và hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Đây là một trong các biện pháp giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như quyền lợi của những doanh nghiệp chân chính

 • 01050002414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Nam (2014)

 • Nhóm nghiên cứu đã định hướng sử dụng phương pháp hoá siêu âm và phương pháp đồng kết tủa, vi nhũ tương để chế tạo “hạt nano đa chức năng quang – từ ZnS: Mn–Fe3O4”. Hạt nano đa chức năng này có mang đầy đủ tính chất quang của vật liệu ZnS:Mn và tính chất từ của vật liệu Fe3O4 nên vừa có thể sử dụng tìn hiệu quang để đánh dấu vừa có thể khắc phục được khả năng tập trung hạt theo mong muốn, giảm thời gian lọc rửa. Với lớp vỏ bọc SiO2 được chức năng hoá với nhóm chức –NH2 thì hạt nano có tương thích sinh học, có thể đưa vào kiểm nghiệm khả năng ứng dụng đánh dấu, phát hiện tế bào.

 • 01050002414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Nam (2014)

 • Luận văn của tôi nghiên cứu về hạt đa chức năng cấu trúc lõi vỏ mang cả hai tính chất quang –từ ZnS/Mn –Fe3O4. Hạt nano ZnS là hạt nano bán dẫn có khả năng phát quang tốt, khi pha tạp các kim loại chuyển tiếp như Mnthì khả năng phát quang càng rõ nét hơn. Hạt nano Fe3O4 có kích thước < 20 nm là vật liệu siêu thuận từ, tính chất từ của Fe3O4 đã được nhiều nhóm nghiên cứu khác chỉ ra và khẳng định.

 • 05050002933.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Linh (2017)

 • - Luận văn nghiên cứu toàn diện và có hệ thống các vấn đê lí luận về dạy học phân hóa: quan niệm về dạy học phân hóa, cơ sở của dạy học phân hóa, đặc điểm và phân loại dạy học phân hóa, một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực theo quan điểm dạy học phân hóa, ưu điểm và hạn chế của dạy học phân hóa. - Luận văn cũng khảo sát thực trạng dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt ở trường Dự bị Đại học Dân tộc từ đó đưa ra biện pháp tổ chức dạy học bài Từ ngữ tiếng Việt theo hướng phân hóa. - Những nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học phân môn tiếng Việt cho học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc.