Browsing by Author Nguyễn, Phạm Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40
 • TNS07708.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (2012)

 • Văn hóa tôn giáo là khái niệm chỉ toàn bộ những thực thể văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng tạo ra hay mang tính tôn giáo, tín ngưỡng của một xã hội nhất định, có tính dân tộc và tính lịch sử cụ thể.

 • TNS10758.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (2017)

 • Khác với thời Lý Trần, trong thơ Thiền thời Lê Nguyên xuất hiện một dòng thơ Thiền mang tính thế sự. Thơ Thiền Lý Trần mang tinh thần nhập thể tích cực, trong xu thế "hòa quang đồng trần", "tùy tục" và bình đằng "Tam giáo". Nó siêu thoát, bay bổng, kỳ vĩ. Nó đề cập tới con người chủ yếu là con người triết học. Thơ Thiền thời Lê Nguyễn chủ trương tư tưởng xuất thế, quay lưng lại thực tại, lánh xa cảnh đời bon chen, tranh đoạt, trong tinh thần đối lập với thiết chế chính trị và tư tưởng "Nho học độc tôn" đương thời.

 • TNS10836.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (1997)

 • Hình tượng con Trâu trở lên rất quen thuộc đối với người tu hành. Nó tượng trưng của Phật lý sau khi xuất hiện bộ tranh" Thập mục mưu đồ"

 • TNS10704.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (2017)

 • Hình tượng con trâu trở lên rất quen thuộc đối với người tu hành. Nó như một tượng trưng Phật lý sau khi xuất hiện bộ tranh “ Thập mục ngưu đồ” nổi tiếng của Thiền sư Trung Hoa. Đây là một hiện tượng độc đáo có từ xa xưa.

 • 02050000774.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về ca trù, lịch sử phát triển của nghệ thuật ca trù, nghệ thuật ca trù tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và giá trị văn hoá của nghệ thuật ca trù. Nghiên cứu thực trạng khai thác các giá trịvăn hoá của nghệ thuật ca trù vào hoạt động kinh doanh du lịch hiện nay Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lch của nghệ thuật ca trù

 • V_L2_01755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Quế;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2009)

 • Hệ thống hóa những vấn đề của di sản văn hóa Quan họ, bao gồm: khái niệm, lịch sử hình thành phát triển, phân bố các làng Quan họ, hình thức tổ chức, diễn xướng, làn điệu, ca từ Quan họ, không gian Quan họ tồn tại, phát triển. Phân tích vai trò ý nghĩa của di sản văn hóa Quan họ với hoạt động du lịch, và đánh giá vai trò của di sản văn hóa Quan họ trong phát triển du lịch của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và của cả nước nói chung. Nghiên cứu công tác tổ chức, quản lý khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác Quan họ trong hoạt động du lịch hiện nay của Bắc Ninh, từ đó chỉ ra những tồn tại, bất cập, hạn chế cần giải quyết. Đưa ra một ...

 • 02050003366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2015)

 • Đây là nơi lưu giữ những di sản văn hóa vô giá với dấu tích thanh quách và những ngọn tháp rêu phong đứng vững trước thử thách của thời gian cùng những giá trị văn hoá-nghệ thuật đích thực. Ai đã một lần đến Bình Định sẽ nhớ mãi những ngọn Tháp Chămpa ngạo nghễ, đẹp đến ngây ngất bởi lối kiến trúc cho đến bây giờ cũng còn chứa đựng nhiều bí ẩn. Những nhà khảo cổ và nghiên cứu nghệ thuật Chăm đánh giá những cụm tháp Chăm Bình Định đã đạt tới độ chín muồi của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, và đã dung hòa được những phong cách nghệ thuật Champa và Khmer khiến chúng khác với những quần thể tháp Chăm có trước và sau chúng. Với 13 ngọn tháp còn lại, Bình Định là địa phương thứ 2 sau Quả...

 • 02050003301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Ngọc Quỳnh Mai;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2014)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về ẩm thực, văn hóa ẩm thực và khai thác văn hóa ẩm thực phục vụ du lịch. Đánh giá thực trạng văn hoá ẩm thực tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện nay và việc khai thác ẩm thực phục vụ cho hoạt động du lịch. Bước đầu đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc khai thác ẩm thực quận Hoàn Kiếm cho phát triển du lịch Hà Nội.

 • 02050000354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Nga;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Nghiên cứu giá trị của tài nguyên và sản phẩm du lịch văn hóa vật thể của tỉnh Hưng Yên. Đánh giá thực trạng khai thác du lịch đối với các di sản văn hóa vật thể của ngành du lịch tại Hưng Yên. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu của tỉnh.

 • 02050005119.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phương Thúy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2017)

 • Thông qua các nghiên cứu cụ thể, luận văn hướng đến mục đích góp phần đưa ra những cơ sở, luận cứ khoa học cho việc khai thác các giá trị văn hóa biển Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, cũng như góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa biển Quảng Bình. Luận văn phân tích các giá trị văn hóa biển hiện có cũng như thực trạng khai thác các giá trị văn hóa biển vào phát triển du lịch tại Quảng Bình. Tiếp thu và phát triển ý tưởng nghiên cứu trong một số nghiên cứu trước về văn hóa biển Quảng Bình và du lịch văn hóa biển của các tỉnh trong cả nước để triển khai cho việc nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển tạ...

 • V_L2_01782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Lan;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2009)

 • Khái quát sự ra đời của đạo Phật, giáo lý đạo Phật và sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc của phái Thiền Tông và các phương pháp tu thiền của phái Thiền Tông tại Việt Nam. Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò của du lịch thiền và đưa ra một số hoạt động du lịch thiền ở một số nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu về các điều kiện và khả năng phát triển du lịch thiền ở Việt Nam như: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất, lao động, nguồn khách và chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển du lịch thiền ở Việt Nam, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện trên. Đề xuất các biện pháp nhằm xây dựng và khai thác du lịch t...

 • 02050004166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hùng Sơn;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2015)

 • Du lịch văn hóa đang là lựa chọn đúng đắn cho phát triển các sản phẩm du lịch ở Huế, đặc biệt là các chương trình du lịch lễ hội. Dự vào sự hấp dẫn của lễ hội về hình thức tổ chức, không gian lễ hội, ý nghĩa lễ hội, giá trị văn hóa của lễ hội, … nếu biết cách khai thác, tổ chức thì các lễ hội tại Huế sẽ là tiềm năng để phát triển tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

 • 02050000739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về du lịch văn hóa như: tài nguyên du lịch nhân văn, điểm đén du lịch văn hóa, thị trường, nguồn khách .... để từ đó xây dựng sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch, tổ chức thực hiện và quản lý nhằm mục đích phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa. Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh Thái Bình. Nêu ra những đề xuất góp phần phát triển du lịch văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thái Bình.

 • 00060000197.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch văn hóa và du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Tài nguyên du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Sản phẩm du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Nhân lực cho phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và các nguồn lực của du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Thị trường du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Tác động của du lịch đối với các di sản văn hóa và vấn đề bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch vùng đồng bằng sông Hồng

Browsing by Author Nguyễn, Phạm Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40
 • TNS07708.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (2012)

 • Văn hóa tôn giáo là khái niệm chỉ toàn bộ những thực thể văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng tạo ra hay mang tính tôn giáo, tín ngưỡng của một xã hội nhất định, có tính dân tộc và tính lịch sử cụ thể.

 • TNS10758.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (2017)

 • Khác với thời Lý Trần, trong thơ Thiền thời Lê Nguyên xuất hiện một dòng thơ Thiền mang tính thế sự. Thơ Thiền Lý Trần mang tinh thần nhập thể tích cực, trong xu thế "hòa quang đồng trần", "tùy tục" và bình đằng "Tam giáo". Nó siêu thoát, bay bổng, kỳ vĩ. Nó đề cập tới con người chủ yếu là con người triết học. Thơ Thiền thời Lê Nguyễn chủ trương tư tưởng xuất thế, quay lưng lại thực tại, lánh xa cảnh đời bon chen, tranh đoạt, trong tinh thần đối lập với thiết chế chính trị và tư tưởng "Nho học độc tôn" đương thời.

 • TNS10836.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (1997)

 • Hình tượng con Trâu trở lên rất quen thuộc đối với người tu hành. Nó tượng trưng của Phật lý sau khi xuất hiện bộ tranh" Thập mục mưu đồ"

 • TNS10704.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (2017)

 • Hình tượng con trâu trở lên rất quen thuộc đối với người tu hành. Nó như một tượng trưng Phật lý sau khi xuất hiện bộ tranh “ Thập mục ngưu đồ” nổi tiếng của Thiền sư Trung Hoa. Đây là một hiện tượng độc đáo có từ xa xưa.

 • 02050000774.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2012)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về ca trù, lịch sử phát triển của nghệ thuật ca trù, nghệ thuật ca trù tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và giá trị văn hoá của nghệ thuật ca trù. Nghiên cứu thực trạng khai thác các giá trịvăn hoá của nghệ thuật ca trù vào hoạt động kinh doanh du lịch hiện nay Việt Nam. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm du lch của nghệ thuật ca trù

 • V_L2_01755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Quế;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2009)

 • Hệ thống hóa những vấn đề của di sản văn hóa Quan họ, bao gồm: khái niệm, lịch sử hình thành phát triển, phân bố các làng Quan họ, hình thức tổ chức, diễn xướng, làn điệu, ca từ Quan họ, không gian Quan họ tồn tại, phát triển. Phân tích vai trò ý nghĩa của di sản văn hóa Quan họ với hoạt động du lịch, và đánh giá vai trò của di sản văn hóa Quan họ trong phát triển du lịch của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và của cả nước nói chung. Nghiên cứu công tác tổ chức, quản lý khai thác di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh phục vụ du lịch. Phân tích, đánh giá thực trạng khai thác Quan họ trong hoạt động du lịch hiện nay của Bắc Ninh, từ đó chỉ ra những tồn tại, bất cập, hạn chế cần giải quyết. Đưa ra một ...

 • 02050003366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2015)

 • Đây là nơi lưu giữ những di sản văn hóa vô giá với dấu tích thanh quách và những ngọn tháp rêu phong đứng vững trước thử thách của thời gian cùng những giá trị văn hoá-nghệ thuật đích thực. Ai đã một lần đến Bình Định sẽ nhớ mãi những ngọn Tháp Chămpa ngạo nghễ, đẹp đến ngây ngất bởi lối kiến trúc cho đến bây giờ cũng còn chứa đựng nhiều bí ẩn. Những nhà khảo cổ và nghiên cứu nghệ thuật Chăm đánh giá những cụm tháp Chăm Bình Định đã đạt tới độ chín muồi của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, và đã dung hòa được những phong cách nghệ thuật Champa và Khmer khiến chúng khác với những quần thể tháp Chăm có trước và sau chúng. Với 13 ngọn tháp còn lại, Bình Định là địa phương thứ 2 sau Quả...

 • 02050003301.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Ngọc Quỳnh Mai;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2014)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về ẩm thực, văn hóa ẩm thực và khai thác văn hóa ẩm thực phục vụ du lịch. Đánh giá thực trạng văn hoá ẩm thực tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hiện nay và việc khai thác ẩm thực phục vụ cho hoạt động du lịch. Bước đầu đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc khai thác ẩm thực quận Hoàn Kiếm cho phát triển du lịch Hà Nội.

 • 02050000354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Tuyết Nga;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Nghiên cứu giá trị của tài nguyên và sản phẩm du lịch văn hóa vật thể của tỉnh Hưng Yên. Đánh giá thực trạng khai thác du lịch đối với các di sản văn hóa vật thể của ngành du lịch tại Hưng Yên. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch tại các di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu của tỉnh.

 • 02050005119.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phương Thúy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2017)

 • Thông qua các nghiên cứu cụ thể, luận văn hướng đến mục đích góp phần đưa ra những cơ sở, luận cứ khoa học cho việc khai thác các giá trị văn hóa biển Quảng Bình phục vụ phát triển du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình, cũng như góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa biển Quảng Bình. Luận văn phân tích các giá trị văn hóa biển hiện có cũng như thực trạng khai thác các giá trị văn hóa biển vào phát triển du lịch tại Quảng Bình. Tiếp thu và phát triển ý tưởng nghiên cứu trong một số nghiên cứu trước về văn hóa biển Quảng Bình và du lịch văn hóa biển của các tỉnh trong cả nước để triển khai cho việc nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển tạ...

 • V_L2_01782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Lan;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2009)

 • Khái quát sự ra đời của đạo Phật, giáo lý đạo Phật và sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc của phái Thiền Tông và các phương pháp tu thiền của phái Thiền Tông tại Việt Nam. Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò của du lịch thiền và đưa ra một số hoạt động du lịch thiền ở một số nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu về các điều kiện và khả năng phát triển du lịch thiền ở Việt Nam như: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất, lao động, nguồn khách và chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển du lịch thiền ở Việt Nam, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện trên. Đề xuất các biện pháp nhằm xây dựng và khai thác du lịch t...

 • 02050004166.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hùng Sơn;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2015)

 • Du lịch văn hóa đang là lựa chọn đúng đắn cho phát triển các sản phẩm du lịch ở Huế, đặc biệt là các chương trình du lịch lễ hội. Dự vào sự hấp dẫn của lễ hội về hình thức tổ chức, không gian lễ hội, ý nghĩa lễ hội, giá trị văn hóa của lễ hội, … nếu biết cách khai thác, tổ chức thì các lễ hội tại Huế sẽ là tiềm năng để phát triển tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

 • 02050000739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về du lịch văn hóa như: tài nguyên du lịch nhân văn, điểm đén du lịch văn hóa, thị trường, nguồn khách .... để từ đó xây dựng sản phẩm văn hóa thành sản phẩm du lịch, tổ chức thực hiện và quản lý nhằm mục đích phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa. Đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh Thái Bình. Nêu ra những đề xuất góp phần phát triển du lịch văn hóa và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thái Bình.

 • 00060000197.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Phạm Hùng (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch văn hóa và du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Tài nguyên du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Sản phẩm du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Nhân lực cho phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và các nguồn lực của du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Thị trường du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Tổ chức, quản lý du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng. Tác động của du lịch đối với các di sản văn hóa và vấn đề bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch vùng đồng bằng sông Hồng