Browsing by Author Nguyễn, Quốc Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36
 • 00050000047_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Long;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2010)

 • Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Kiến trúc mạng UMTS: Nội dung của chương này đề cập đến lộ trình phát triển của hệ thống thông tin di động, các đặc điểm, loại hình dịch vụ mà hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba cung cấp. Phần cuối chương có đề cập đến các cấu trúc của hệ thống 3G UM (...); Electronic Resources

 • DT_00219.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Chử, Văn An; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Văn Cương; Nguyễn, Văn Ngọ; Vũ, Như Cương (2003)

 • Xây dựng hệ thống truyền số qua cáp quang. Nghiên cứu triển khai kỹ thuật đo kiểm trong công nghệ truyền dẫn phân số đồng bộ SDH dùng trong thông tin quang. Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu, điều chế giải điều chế tín hiệu dùng trong truyền dẫn số.

 • 00050001610_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2012)

 • Trình bày kỹ thuật (ghép kênh phân chia theo tần số trực giao) OFDM : các khái niệm cơ bản trong OFDM, nguyên tắc cơ bản của OFDM, tính chất trực giao trong OFDM, nhiễu ISI và ICI, thuật toán FFT/IFFT, các vấn đề kỹ thuật và xây dựng mô hình hệ thống. Ước (...)

 • 00050002405_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2013)

 • Tổng quan về mã hóa mạng và thiết kế mạng lưới không dây: giới thiệu về mã hóa mạng ; Lợi ích của mã hóa mạng; Thảo luận kiến trúc và cách xây dựng mạng lưới không dây hiện tại. Giới thiệu giao thức đa truy cập: Giao thức đa truy cập không tranh chấp và Gi (...); Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • 00050004259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Gia Bắc;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2014)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý XKLĐ Hà Tĩnh qua các thời kỳ từ 2000 đến 2013. - Đưa ra một số giải pháp, trong đó có những giải pháp đặc thù của Hà Tĩnh nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với hoạt động XKLĐ tại Hà Tĩnh. - Đề tài là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan quản lý Nhà nước về XKLĐ của tỉnh Hà Tĩnh.

 • 00050000048_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Văn Tháp;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2010)

 • Luận văn ThS. Kỹ Thuật Điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Trình bày tổng quan về mạng quang thụ động (PON) mạng UMTS và giới thiệu về các hệ thống PON hiện đang được triển khai. Chương 2: Trình bày tổng quan về công nghệ GPON, trong đó nghiên cứu các vấn đề về cấu trúc khung, định cỡ và phân định băng t (...); Electronic Resources

 • DT_00223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2003)

 • Nghiên cứu kiến trúc mạng ISDN và thiết kế hệ thống, lắp đặt mạng ISDN-PBX. Kết quả đạt được là: Thiết kế xây dựng mạng số đa dịch vụ ISDN-PBX. Tiến hành thử nghiệm các dịch vụ truyền thông hiện đại đặc trưng cho mạng ISDN qua tổng đài 150E office Com. Dịch một sách chuyên khảo về mạng đa dịch vụ băng rộng. Xây dựng 2 bài thực tập chuyên đề về tổng đài Hicom 150E office Com và các dịch vụ truyền thông số thực hiện trên mạng ISDN-PBX

 • TNS10426.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng; Nguyễn, Quốc Tuấn (2003)

 • Nhân đọc tập 3 bộ sách Việt Nam Phật giáo sử luận. Tác phẩm này được NXB Văn học tái bản tại Hà Nội năm 1994. Chúng tôi sử dụng bản in năm 1994 này. Đọc tác phẩm, chúng tôi đồng ý với đánh giá của NXB: “ Đây là một công trình biên soạn công phu với khối lượng tu liệu phong phú”.

 • 00050001612_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2012)

 • Tổng quan về mạng adhoc: giới thiệu; các đặc tính của mạng adhoc; các ứng dụng của mạng adhoc; các thách thức đối với mạng adhoc. Nghiên cứu giao thức IEEE802.11: các thách thức đối với tầng (kiểm soát truy cập đường truyền) MAC; các kiểu truy cập (chức năng (...)

 • 00051000086_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Sinh Công;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2012)

 • In communication, Cooperative Diversity Relaying refers to devices communicating with one another with the help of relays in order to increase the performance of the network. However, in one timeslot, the relay only transmits the signal of one source. Ther (...); Electronic Resources

 • 00050002639_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Minh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2013)

 • Công nghệ phát thanh tại Việt Nam chủ yếu dựa trên công nghệ analog, công nghệ này đã trở nên lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Vì vậy học viên cứu phát thanh số và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Qua nghiên cứu các chuẩn phát thanh số và thực tế thử nghiệm triển khai tại các nước trên thế giới và Việt Nam có thể thấy nhu cầu phát thanh số ngày càng tăng, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn đông dân cư, chuẩn phát thanh số DAB là công nghệ đại diện cho phát thanh số mặt đất đang được triển khai rộng rãi trên thế giới. Nghiên cứu công nghệ DAB và các vấn đề kỹ thuật của hệ thống DAB cho thấy những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống DAB. Nhược điểm của hệ thống DA...

 • 00060000033.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn; Vũ, Xuân Thắng; Trần, Việt Khoa; Trang, Công Chung (2009)

 • Tìm hiểu các kết quả ứng dụng SDR dựa trên FPGA cho truyền thông đã được thực hiện tại 1 số nước trên thế giới. Xem xét các hạn chế của một số chủng loại kit FPGA của Xillinx hay của Altera… khi thiết kế SDR trên các hệ thống đó để đánh giá khả năng thiết kế và tìm ra các giải pháp thiết kế hệ thống truyền thông dựa trên FPGA

 • DT_00339.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2004)

 • Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số

 • DT_00272.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn (2004)

 • Trình bày cấu trúc các tổng đài số tích hợp, cách lập trình tổng đài, tính năng của tổng đài trong mạng viễn thông số hiện đại các dịch vụ viễn thông tiên tiến. Xây dựng mô hình mạng viễn thông số tích hợp và xây dựng mô hình mạng PBX-ISDN làm nền tảng cho việc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông trên mạng ISDN. Trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu triển khai thử nghiệm các dịch vụ ISDN qua nhiều loại tổng đài và thiết bị đầu cuối đa dịch vụ. Thông qua việc sử dụng công cụ phân tích giao thức báo hiệu trên thiết bị đầu cuối thông minh cho phép kiểm nghiệm lý thuyết toàn bộ quá trình trao đổi báo hiệu giữa người sử dụng và mạng

Browsing by Author Nguyễn, Quốc Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36
 • 00050000047_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Long;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2010)

 • Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Kiến trúc mạng UMTS: Nội dung của chương này đề cập đến lộ trình phát triển của hệ thống thông tin di động, các đặc điểm, loại hình dịch vụ mà hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba cung cấp. Phần cuối chương có đề cập đến các cấu trúc của hệ thống 3G UM (...); Electronic Resources

 • DT_00219.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Chử, Văn An; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Văn Cương; Nguyễn, Văn Ngọ; Vũ, Như Cương (2003)

 • Xây dựng hệ thống truyền số qua cáp quang. Nghiên cứu triển khai kỹ thuật đo kiểm trong công nghệ truyền dẫn phân số đồng bộ SDH dùng trong thông tin quang. Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu, điều chế giải điều chế tín hiệu dùng trong truyền dẫn số.

 • 00050001610_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2012)

 • Trình bày kỹ thuật (ghép kênh phân chia theo tần số trực giao) OFDM : các khái niệm cơ bản trong OFDM, nguyên tắc cơ bản của OFDM, tính chất trực giao trong OFDM, nhiễu ISI và ICI, thuật toán FFT/IFFT, các vấn đề kỹ thuật và xây dựng mô hình hệ thống. Ước (...)

 • 00050002405_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2013)

 • Tổng quan về mã hóa mạng và thiết kế mạng lưới không dây: giới thiệu về mã hóa mạng ; Lợi ích của mã hóa mạng; Thảo luận kiến trúc và cách xây dựng mạng lưới không dây hiện tại. Giới thiệu giao thức đa truy cập: Giao thức đa truy cập không tranh chấp và Gi (...); Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • 00050004259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Gia Bắc;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2014)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý XKLĐ Hà Tĩnh qua các thời kỳ từ 2000 đến 2013. - Đưa ra một số giải pháp, trong đó có những giải pháp đặc thù của Hà Tĩnh nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với hoạt động XKLĐ tại Hà Tĩnh. - Đề tài là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan quản lý Nhà nước về XKLĐ của tỉnh Hà Tĩnh.

 • 00050000048_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Văn Tháp;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2010)

 • Luận văn ThS. Kỹ Thuật Điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Trình bày tổng quan về mạng quang thụ động (PON) mạng UMTS và giới thiệu về các hệ thống PON hiện đang được triển khai. Chương 2: Trình bày tổng quan về công nghệ GPON, trong đó nghiên cứu các vấn đề về cấu trúc khung, định cỡ và phân định băng t (...); Electronic Resources

 • DT_00223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2003)

 • Nghiên cứu kiến trúc mạng ISDN và thiết kế hệ thống, lắp đặt mạng ISDN-PBX. Kết quả đạt được là: Thiết kế xây dựng mạng số đa dịch vụ ISDN-PBX. Tiến hành thử nghiệm các dịch vụ truyền thông hiện đại đặc trưng cho mạng ISDN qua tổng đài 150E office Com. Dịch một sách chuyên khảo về mạng đa dịch vụ băng rộng. Xây dựng 2 bài thực tập chuyên đề về tổng đài Hicom 150E office Com và các dịch vụ truyền thông số thực hiện trên mạng ISDN-PBX

 • TNS10426.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đại Đồng; Nguyễn, Quốc Tuấn (2003)

 • Nhân đọc tập 3 bộ sách Việt Nam Phật giáo sử luận. Tác phẩm này được NXB Văn học tái bản tại Hà Nội năm 1994. Chúng tôi sử dụng bản in năm 1994 này. Đọc tác phẩm, chúng tôi đồng ý với đánh giá của NXB: “ Đây là một công trình biên soạn công phu với khối lượng tu liệu phong phú”.

 • 00050001612_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2012)

 • Tổng quan về mạng adhoc: giới thiệu; các đặc tính của mạng adhoc; các ứng dụng của mạng adhoc; các thách thức đối với mạng adhoc. Nghiên cứu giao thức IEEE802.11: các thách thức đối với tầng (kiểm soát truy cập đường truyền) MAC; các kiểu truy cập (chức năng (...)

 • 00051000086_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Sinh Công;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2012)

 • In communication, Cooperative Diversity Relaying refers to devices communicating with one another with the help of relays in order to increase the performance of the network. However, in one timeslot, the relay only transmits the signal of one source. Ther (...); Electronic Resources

 • 00050002639_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Minh;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2013)

 • Công nghệ phát thanh tại Việt Nam chủ yếu dựa trên công nghệ analog, công nghệ này đã trở nên lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Vì vậy học viên cứu phát thanh số và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Qua nghiên cứu các chuẩn phát thanh số và thực tế thử nghiệm triển khai tại các nước trên thế giới và Việt Nam có thể thấy nhu cầu phát thanh số ngày càng tăng, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn đông dân cư, chuẩn phát thanh số DAB là công nghệ đại diện cho phát thanh số mặt đất đang được triển khai rộng rãi trên thế giới. Nghiên cứu công nghệ DAB và các vấn đề kỹ thuật của hệ thống DAB cho thấy những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống DAB. Nhược điểm của hệ thống DA...

 • 00060000033.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn; Vũ, Xuân Thắng; Trần, Việt Khoa; Trang, Công Chung (2009)

 • Tìm hiểu các kết quả ứng dụng SDR dựa trên FPGA cho truyền thông đã được thực hiện tại 1 số nước trên thế giới. Xem xét các hạn chế của một số chủng loại kit FPGA của Xillinx hay của Altera… khi thiết kế SDR trên các hệ thống đó để đánh giá khả năng thiết kế và tìm ra các giải pháp thiết kế hệ thống truyền thông dựa trên FPGA

 • DT_00339.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2004)

 • Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số

 • DT_00272.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn (2004)

 • Trình bày cấu trúc các tổng đài số tích hợp, cách lập trình tổng đài, tính năng của tổng đài trong mạng viễn thông số hiện đại các dịch vụ viễn thông tiên tiến. Xây dựng mô hình mạng viễn thông số tích hợp và xây dựng mô hình mạng PBX-ISDN làm nền tảng cho việc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông trên mạng ISDN. Trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu triển khai thử nghiệm các dịch vụ ISDN qua nhiều loại tổng đài và thiết bị đầu cuối đa dịch vụ. Thông qua việc sử dụng công cụ phân tích giao thức báo hiệu trên thiết bị đầu cuối thông minh cho phép kiểm nghiệm lý thuyết toàn bộ quá trình trao đổi báo hiệu giữa người sử dụng và mạng