Browsing by Author Nguyễn, Quỳnh Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050003962.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quỳnh Ngân;  Advisor: Ngô, Đức Thịnh (2015)

  • Đưa ra cái nhìn toàn diện về thực trạng quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa di tích và lễ hội đền Trần. Nhận thấy được vai trò của cộng đồng cư dân địa phương cũng như những nhà quản lí văn hóa của tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa. Thể hiện tầm quan trọng của vai trò nhận thức, tìm hiểu về di sản văn hóa, tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ để làm đưa nó trở thành biện pháp chính trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Qua đó đề xuất một số giải pháp trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Trần,tp. Nam Định nhằm đưa di sản văn hóa này ngày càng thu hút đông đảo quần chúng, trởthành những giá trị...

Browsing by Author Nguyễn, Quỳnh Ngân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050003962.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Quỳnh Ngân;  Advisor: Ngô, Đức Thịnh (2015)

  • Đưa ra cái nhìn toàn diện về thực trạng quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa di tích và lễ hội đền Trần. Nhận thấy được vai trò của cộng đồng cư dân địa phương cũng như những nhà quản lí văn hóa của tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa. Thể hiện tầm quan trọng của vai trò nhận thức, tìm hiểu về di sản văn hóa, tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ để làm đưa nó trở thành biện pháp chính trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Qua đó đề xuất một số giải pháp trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Trần,tp. Nam Định nhằm đưa di sản văn hóa này ngày càng thu hút đông đảo quần chúng, trởthành những giá trị...