Browsing by Author Nguyễn, Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 02050004807(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2016)

 • Chương 1: Bối cảnh lịch sử và tiền đề ra đời bản thể luận của Augustino. Chương 2: Thần luận của Augustino. Chương 3: Quan niệm về thế giới và con người của Augustino.

 • 00050001734_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Phạm, Thùy Linh , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp: nội dung, phương pháp, công cụ. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty Xây dựng Lũng Lô giai đoạn năm 2009 đến năm 2011, dùng phương pháp tỷ lệ và so sánh. (...); Electronic Resources

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Nguyễn, Văn Sáng; Hoàng, Anh Tuấn (2017)

 • • Nhóm nghiên cứu, đã thiết kế thành công và tối ưu ba cặp mồi nhân đặc hiệu các gen hexon, penton, fiber.Các cặp mồi này có khả năng phát hiện tất cả các chủng HadV gây bệnh đau mắt đỏ. • Trong nghiên cứu 122 mẫu thu được tại bệnh viện Mắt Trung ương chúng tôi thu thập được đã phát hiện ra 65 mẫu nhân gây ra bởi HAdV sử dụng kết hợp cả ba cặp mồi hexon, penton và fiber đã thiết kế. • Sử dụng phương phát giải trình tự và xây dựng cây chủng loại phát sinh, chúng tôi đã phân loại được 65 mẫu bệnh nguyên nhân gây ra bởi HadV, nhóm nghiên cũng phân loại được 4 chủng 3; 1 chủng 4; 2 chủng 7; 57 chủng 8; 1 chủng 37 dựa vào các trình tự các đoạn gen đã được khuếch đại bằng ba cặp mồi đã t...

 • 02050004475.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Văn Tịnh;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2016)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và khái quát và hoạt động bác ái xã hội của người Công giáo. Trình bày về thực trạng hoạt động bác ái xã hội của người Công giáo Đa phận Hà Nội. Phân tích động cơ vày yếu tố tác động tới hoạt động bác ái xã hội.

 • 00050003779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn (2014)

 • 75 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nhân lực, trên cơ sở phân thực trạng chất lượng của Doanh nghiệp tư nhân T&T, luận văn đưa ra những dấu hiệu về nguy cơ, thách thức tiềm ẩn, làm rõ các nguyên nhân gây tác động tiêu cực, từ đó kiến (...); Electronic Resources

 • 02050001119_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Thị Phượng Chuyên;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2012)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quát đôi nét về Công giáo, về sự hình thành, phát triển dòng Tên và quá trình dòng Tên truyền bá Công giáo đến Việt Nam. Trình bày đặc điểm cơ bản nhất của văn hóa Việt Nam – tính linh hoạt, mềm dẻo, dễ thích ứng, tiếp thu có chọn lọc. Đó chính là cơ (...); Electronic Resources

 • DT_00581.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Hoà Hới; Hoàng, Trường Minh; Nguyễn, Hữu Vui; Nguyễn, Quang Hưng; Trương, Hải Cường; Vũ, Thành Lâm (2006)

 • Trình bày cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận đối với tư tưởng triết học và tôn giáo của Phan Bội Châu. Tìm hiểu một số nội dung tư tưởng triết học của Phan Bội Châu về bản nguyên thế giới, về sự vận động biến đổi của thế giới, về sự thống nhất của thế giới tự nhiên - xã hội - con người. Phân tích một số nội dung tư tưởng tôn giáo của Phan Bội Châu về: khía cạnh tôn giáo trong Nho giáo, đại đoàn kết tôn giáo, tự do tôn giáo, phê phán những biểu hiện mê tín dị đoan, phân biệt giữa những người theo tôn giáo chánh tín và những kẻ thực dân đội lốt tôn giáo; sự tương đồng giữa các tôn giáo và giữa tôn giáo với dân tộc

 • document(51).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng; Lê, Thị Hạnh; Từ, Bình Minh; Trần, Mạnh Trí (2016)

 • Trong nghiên cứu này, 5 siloxanes mạch vòng và 7 siloxane mạch hở đã được xác định trong 46 mẫu bụi trong nhà thu được tại một sốtỉnh thành phía Bắc Việt Nam từtháng ba đến tháng năm năm 2014. Tổng nồng độsiloxanes trong mẫu bụi trong nhà đo được từ17.5 đến 1970 ng/g (trung bình: 411). Mẫu bụi thu được từHà Nội chứa nồng độsiloxanes cao nhất (TB: 543 ng/g), tiếp theo Hưng Yên (TB: 373 ng/g), Thái Bình (TB: 307 ng/g) và Hà Tĩnh (306 ng/g). Trong sốcác siloxanes, decamethylcyclopentasiloxane (D5) đo được ởnồng độcao nhất lên đến 733 ng/g (TB: 67,9). Trong sốcác vi môi trường, siloxanes tìm thấy trong bụi thu được từhộgia đình cao nhất và khoảng từ45.7 đến 335...

 • Ứng dụng mô hình Mike 11 mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm do nuôi trồng thủy sản trên một số sông lớn tỉnh Quảng Trị.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Vũ Anh Tuấn; Nguyễn, Quang Hưng; Nguyễn, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Liên (2016)

 • Bài báo trình bày các kết quả mô phỏng chất lượng nước trên các sông chính của tỉnh Quảng Trị có xét đến tác động của xả thải từ các điểm nuôi trồng thủy sản sử dụng mô hình Mike 11. Số liệu mưa và mực nước năm 2005 và 2009 được sử dụng để xây dựng mô hình thủy văn và thủy lực. Các số liệu quan trắc chất lượng nước hơn 30 điểm trên hệ thống sông của các năm 2013 và 2014, số liệu thực đo khảo sát các đơn vị nuôi trồng thủy sản được sử dụng để thiết lập mô hình chất lượng nước, mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên sông. Các kết quả mô phỏng đã được so sánh với các sốliệu thực đo để khẳng định độ tin cậy của mô hình và phân tích, làm sáng tỏ hiện trạng chất lượng nước cũng n...

 • VIET NAM HOC_LAN II_TAP 2(10).pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng (2004)

 • Tập 1. Phát biểu và báo cáo tại phiên họp toàn thể. Những vấn đề kinh tế; Những vấn đề xã hội -- Tập 2. Những vấn đề lịch sử; Những vấn đề dân tộc và tôn giáo -- Tập 3. Những vấn đề văn hóa, văn minh; Nghiên cứu giáo dục con người và nguồn nhân lực -- Tập 4. Một số vấn đề văn học và ngôn ngữ; Những nghiên cứu khu vực.

 • Xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương và các giải pháp hạn chế tổn thương do lũ trên lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Nguyễn, Quang Hưng; Phan, Ngọc Thắng (2016)

 • Bài báo giới thiệu các bước xác định các tiêu chí và thành lập bản đồ tính dễ bị tổn thương cho các lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Từ việc phân tích các bản đồ thành phần như độ phơi nhiễm, tính nhạy và khả năng chống chịu các tác giả đã xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn. Dựa vào các bản đồ thành phần và bản đồ tổng hợp các tác giả đề xuất các giải pháp giảm nhẹ rủi ro do thiên tai lũ lụt gây ra, các đề xuất này sẽ giúp các nhà quy hoạch phòng lũ tham vấn khi quyết định phương án hành động

 • 01050002807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quách, Thị Thanh Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2015)

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu này là Tính toán dự báo được sự biến động của độ mặn trong khu vực hạ lưu sông Cả, tỉnh Nghệ An, dưới các tác động của Biến đổi khí hậu. Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu như sau. Thu thập thông tin, xây dựng tổng quan về các nghiên cứu xâm nhập mặn trong khu vực. Thu thập số liệu, nghiên cứu áp dụng mô hình thủy văn, thủy lực và chất lượng nước (bộ mô hình Mike 11) mô phỏng và dự báo kết quả xâm nhập mặn với các kịch bản khác nhau của Biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp thích ứng, quy hoạch, phòng chống xâm nhập mặn cho khu vực nghiên cứu

Browsing by Author Nguyễn, Quang Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 02050004807(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Tuấn Dũng;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2016)

 • Chương 1: Bối cảnh lịch sử và tiền đề ra đời bản thể luận của Augustino. Chương 2: Thần luận của Augustino. Chương 3: Quan niệm về thế giới và con người của Augustino.

 • 00050001734_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Phạm, Thùy Linh , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp: nội dung, phương pháp, công cụ. Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại Công ty Xây dựng Lũng Lô giai đoạn năm 2009 đến năm 2011, dùng phương pháp tỷ lệ và so sánh. (...); Electronic Resources

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Nguyễn, Văn Sáng; Hoàng, Anh Tuấn (2017)

 • • Nhóm nghiên cứu, đã thiết kế thành công và tối ưu ba cặp mồi nhân đặc hiệu các gen hexon, penton, fiber.Các cặp mồi này có khả năng phát hiện tất cả các chủng HadV gây bệnh đau mắt đỏ. • Trong nghiên cứu 122 mẫu thu được tại bệnh viện Mắt Trung ương chúng tôi thu thập được đã phát hiện ra 65 mẫu nhân gây ra bởi HAdV sử dụng kết hợp cả ba cặp mồi hexon, penton và fiber đã thiết kế. • Sử dụng phương phát giải trình tự và xây dựng cây chủng loại phát sinh, chúng tôi đã phân loại được 65 mẫu bệnh nguyên nhân gây ra bởi HadV, nhóm nghiên cũng phân loại được 4 chủng 3; 1 chủng 4; 2 chủng 7; 57 chủng 8; 1 chủng 37 dựa vào các trình tự các đoạn gen đã được khuếch đại bằng ba cặp mồi đã t...

 • 02050004475.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Văn Tịnh;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2016)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và khái quát và hoạt động bác ái xã hội của người Công giáo. Trình bày về thực trạng hoạt động bác ái xã hội của người Công giáo Đa phận Hà Nội. Phân tích động cơ vày yếu tố tác động tới hoạt động bác ái xã hội.

 • 00050003779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng;  Advisor: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn (2014)

 • 75 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nhân lực, trên cơ sở phân thực trạng chất lượng của Doanh nghiệp tư nhân T&T, luận văn đưa ra những dấu hiệu về nguy cơ, thách thức tiềm ẩn, làm rõ các nguyên nhân gây tác động tiêu cực, từ đó kiến (...); Electronic Resources

 • 02050001119_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Triệu, Thị Phượng Chuyên;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2012)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái quát đôi nét về Công giáo, về sự hình thành, phát triển dòng Tên và quá trình dòng Tên truyền bá Công giáo đến Việt Nam. Trình bày đặc điểm cơ bản nhất của văn hóa Việt Nam – tính linh hoạt, mềm dẻo, dễ thích ứng, tiếp thu có chọn lọc. Đó chính là cơ (...); Electronic Resources

 • DT_00581.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Hoà Hới; Hoàng, Trường Minh; Nguyễn, Hữu Vui; Nguyễn, Quang Hưng; Trương, Hải Cường; Vũ, Thành Lâm (2006)

 • Trình bày cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận đối với tư tưởng triết học và tôn giáo của Phan Bội Châu. Tìm hiểu một số nội dung tư tưởng triết học của Phan Bội Châu về bản nguyên thế giới, về sự vận động biến đổi của thế giới, về sự thống nhất của thế giới tự nhiên - xã hội - con người. Phân tích một số nội dung tư tưởng tôn giáo của Phan Bội Châu về: khía cạnh tôn giáo trong Nho giáo, đại đoàn kết tôn giáo, tự do tôn giáo, phê phán những biểu hiện mê tín dị đoan, phân biệt giữa những người theo tôn giáo chánh tín và những kẻ thực dân đội lốt tôn giáo; sự tương đồng giữa các tôn giáo và giữa tôn giáo với dân tộc

 • document(51).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng; Lê, Thị Hạnh; Từ, Bình Minh; Trần, Mạnh Trí (2016)

 • Trong nghiên cứu này, 5 siloxanes mạch vòng và 7 siloxane mạch hở đã được xác định trong 46 mẫu bụi trong nhà thu được tại một sốtỉnh thành phía Bắc Việt Nam từtháng ba đến tháng năm năm 2014. Tổng nồng độsiloxanes trong mẫu bụi trong nhà đo được từ17.5 đến 1970 ng/g (trung bình: 411). Mẫu bụi thu được từHà Nội chứa nồng độsiloxanes cao nhất (TB: 543 ng/g), tiếp theo Hưng Yên (TB: 373 ng/g), Thái Bình (TB: 307 ng/g) và Hà Tĩnh (306 ng/g). Trong sốcác siloxanes, decamethylcyclopentasiloxane (D5) đo được ởnồng độcao nhất lên đến 733 ng/g (TB: 67,9). Trong sốcác vi môi trường, siloxanes tìm thấy trong bụi thu được từhộgia đình cao nhất và khoảng từ45.7 đến 335...

 • Ứng dụng mô hình Mike 11 mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm do nuôi trồng thủy sản trên một số sông lớn tỉnh Quảng Trị.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Vũ Anh Tuấn; Nguyễn, Quang Hưng; Nguyễn, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Liên (2016)

 • Bài báo trình bày các kết quả mô phỏng chất lượng nước trên các sông chính của tỉnh Quảng Trị có xét đến tác động của xả thải từ các điểm nuôi trồng thủy sản sử dụng mô hình Mike 11. Số liệu mưa và mực nước năm 2005 và 2009 được sử dụng để xây dựng mô hình thủy văn và thủy lực. Các số liệu quan trắc chất lượng nước hơn 30 điểm trên hệ thống sông của các năm 2013 và 2014, số liệu thực đo khảo sát các đơn vị nuôi trồng thủy sản được sử dụng để thiết lập mô hình chất lượng nước, mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên sông. Các kết quả mô phỏng đã được so sánh với các sốliệu thực đo để khẳng định độ tin cậy của mô hình và phân tích, làm sáng tỏ hiện trạng chất lượng nước cũng n...

 • VIET NAM HOC_LAN II_TAP 2(10).pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Quang Hưng (2004)

 • Tập 1. Phát biểu và báo cáo tại phiên họp toàn thể. Những vấn đề kinh tế; Những vấn đề xã hội -- Tập 2. Những vấn đề lịch sử; Những vấn đề dân tộc và tôn giáo -- Tập 3. Những vấn đề văn hóa, văn minh; Nghiên cứu giáo dục con người và nguồn nhân lực -- Tập 4. Một số vấn đề văn học và ngôn ngữ; Những nghiên cứu khu vực.

 • Xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương và các giải pháp hạn chế tổn thương do lũ trên lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Nguyễn, Quang Hưng; Phan, Ngọc Thắng (2016)

 • Bài báo giới thiệu các bước xác định các tiêu chí và thành lập bản đồ tính dễ bị tổn thương cho các lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Từ việc phân tích các bản đồ thành phần như độ phơi nhiễm, tính nhạy và khả năng chống chịu các tác giả đã xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn. Dựa vào các bản đồ thành phần và bản đồ tổng hợp các tác giả đề xuất các giải pháp giảm nhẹ rủi ro do thiên tai lũ lụt gây ra, các đề xuất này sẽ giúp các nhà quy hoạch phòng lũ tham vấn khi quyết định phương án hành động

 • 01050002807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quách, Thị Thanh Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Quang Hưng (2015)

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu này là Tính toán dự báo được sự biến động của độ mặn trong khu vực hạ lưu sông Cả, tỉnh Nghệ An, dưới các tác động của Biến đổi khí hậu. Các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu như sau. Thu thập thông tin, xây dựng tổng quan về các nghiên cứu xâm nhập mặn trong khu vực. Thu thập số liệu, nghiên cứu áp dụng mô hình thủy văn, thủy lực và chất lượng nước (bộ mô hình Mike 11) mô phỏng và dự báo kết quả xâm nhập mặn với các kịch bản khác nhau của Biến đổi khí hậu. Đề xuất các giải pháp thích ứng, quy hoạch, phòng chống xâm nhập mặn cho khu vực nghiên cứu