Browsing by Author Nguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Élaboration d’une approche pédagogique intégrant des tice pour améliorer la compétence de compréhension de textes en français de spécialité des étudiants de l’académie de la police populaire =Xây dựng đường hướng sư phạm có sử dụng công nghệ thông tin nhằNguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huệ
2014ÉTUDE DES DIFFICULTÉS D’EXPRESSION ORALE EN FRANÇAIS DES ÉTUDIANTS EN PREMIÈRE ANNÉE À LA FACULTÉ DES LANGUES ÉTRANGÈRES DE L’UNIVERSITÉ DE THAINGUYEN = nghiên cứu những khó khăn trong diễn đạt nói tiếng Pháp của sinh viên năm thứ nhất tại Khoa ngoại ngữNguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn; Nguyễn, Mai Hương
2009Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường liên minh Châu Âu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Nguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Tùng
2012Hàng rào phi thuế quan Nhật Bản đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07Nguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn; Bùi, Thị Vân
2009Hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA ) của liên minh Châu Âu ( EU ) đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07Nguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn; Trần, Thị Thanh Huyền
2015L’INFLUENCE DES CONGÉNÈRES ANGLAIS-FRANÇAIS DANS LES COMPÉTENCES DE COMPRÉHENSION ÉCRITE EN FRANÇAIS, LANGUE SECONDE POUR LES ANGLOPHONES À L’ACADÉMIE DES SCIENCE MILITAIRE " = ảnh hưởng của các từ cùng loại Anh - Pháp đối với kỹ năng đọc hiểu của sinh viNguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn; Võ, Thùy Linh
2008Quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan hiện trạng và triển vọng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01Nguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn; Ngô, Minh Thanh