Browsing by Author Nguyễn, Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 00050006277.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2015)

 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai 2013. Phân tích đánh giá những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung và của tổ chức kinh tế nói riêng. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung và của tổ chức kinh tế nói riêng.

 • 00050008607.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Luyến;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2017)

 • Luận văn góp phần làm rõ thêm khái niệm, đặc điểm về công chứng, thế chấp tài sản, pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; phân tích làm rõ hơn các quy định của pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, chủ thể tham gia các hợp đồng thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vốn vay, các cơ quan có thẩm quyền công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực tiễn thực hiện pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; thông qua những kết quả đạt được, những tồn tại, y...

 • 00050008606.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Nhật Lâm;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2017)

 • Nghiên cứu chuyên sâu và trình bày một cách có hệ thống các vấn đề lý luận pháp luật về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu như điều kiện, hình thức pháp lý để một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực; quy định về hậu quả và trình tư, thủ tục xử lý hậu quả khi một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị tuyên bố vô hiệu; đánh giá thực trạng pháp luật và việc áp dụng pháp luật về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua thực tiễn xét xử một số vụ án tại Tòa án nhân dân; nêu lên những thành tựa đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong vấn đề xây dựng văn bản và áp dụng văn bản pháp luật về giao ...

 • 00050002635_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Sen;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2013)

 • Hệ thống quan điểm, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết tranh chấp đất đai từ khi thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay; Hệ thống các quy phạm pháp luật thực định về giải quyết tranh chấp đất đai nói chung và giải quyết tranh chấp đất đai thông qua Tòa án nói riêng từ năm 1986 đến nay. Các báo cáo tổng kết tình hình giải quyết tranh chấp đất đai của ngành tòa án, các tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề này từ năm 1986 đến nay

 • 00050004050_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện và chi tiết về các qui định pháp luật liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản ở tại Việt Nam. Vì vậy, Luận văn có những đóng góp như sau: Thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lý luận của các hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Thứ hai: Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng kinh doanh bất động sản để từ đó nêu lên những điểm tiến bộ cũng như những tồn tại, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành về các hợp đồng kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Thứ ba: Nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và áp dụng pháp luật về các hợp đồng kinh doanh bất động sản, đồng...

 • 00050004339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2014)

 • - Luận văn đã phân tích được các khái niệm và đặc điểm của nợ, con nợ, chủ nợ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, khái niệm và bản chất của đòi nợ và các phương thức đòi nợ. - Luận văn đã lý giải cơ sở của việc hình thành chế định pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ; phân tích khái niệm, đặc điểm và những nội dung cơ bản của chế định pháp luật này. - Luận văn đã đánh giá thực trạng pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhằm nhận diện những mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. - Luận văn đã đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chế định pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ ở Việt Nam.

 • 00050003691_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2014)

 • Luận văn phân tích bản chất pháp lý của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng được khái niệm, đặc điểm của pháp luật về quy hoạch đô thị v.v.. Luận văn đánh giá được thực trạng pháp luật về quy hoạch đô thị và thực tiễn thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Luận văn đưa ra được những nguyên nhân của thực trạng để làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về quy hoạch đô thị. Luận văn xác định những tư tưởng cơ bản để định hướng chung cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận v...

 • 00050000098_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Khởi;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2010)

 • Tập hợp, xem xét, bình luận các văn kiện của Đảng, các chính sách của Nhà nước đề cập đến việc bảo hộ quyền sở hữu tài sản nói chung và đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng (XD) nói riêng. Tập hợp, hệ thống hoá, phân tích các quy định đề cập (...)

 • 00050001147_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thập;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2010)

 • Hệ thống, tập hợp những vấn đề lý luận chung về quyền tài sản tư. Hệ thống, tập hợp những vấn đề lý luận chung về quyền sử dụng đất và những vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất dưới góc độ quyền tài sản tư. Khái quát sự phát triển của các quy định về quyền (...); Trong thời kỳ hội nhập và cạnh tranh quốc tế gay gắt như hiện nay, nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, là nguồn vốn quan trọng nhất của mỗi quốc gia, nó quyết định thành công hay thất bại của mỗi quốc gia.

 • 00050006263.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2015)

 • Luận văn nghiên cứu và làm rõ một số khái niệm mới như khái niệm “rác thải”, “Pháp luật về quản lý rác thải” và đánh giá vai trò của pháp luật về quản lý rác thải đối với công tác bảo vệ môi trường. Phân tích, làm rõ các quy định của Luật BVMT năm 2014 về việc quản lý chất thải và rác thải. Đưa ra các số liệu thống kê thực tế để đánh giá hiệu quả thi hành các quy định pháp luật về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Browsing by Author Nguyễn, Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 00050006277.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2015)

 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai 2013. Phân tích đánh giá những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung và của tổ chức kinh tế nói riêng. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói chung và của tổ chức kinh tế nói riêng.

 • 00050008607.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Luyến;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2017)

 • Luận văn góp phần làm rõ thêm khái niệm, đặc điểm về công chứng, thế chấp tài sản, pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; phân tích làm rõ hơn các quy định của pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, chủ thể tham gia các hợp đồng thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vốn vay, các cơ quan có thẩm quyền công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá một cách toàn diện thực tiễn thực hiện pháp luật về công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; thông qua những kết quả đạt được, những tồn tại, y...

 • 00050008606.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Nhật Lâm;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2017)

 • Nghiên cứu chuyên sâu và trình bày một cách có hệ thống các vấn đề lý luận pháp luật về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu như điều kiện, hình thức pháp lý để một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực; quy định về hậu quả và trình tư, thủ tục xử lý hậu quả khi một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị tuyên bố vô hiệu; đánh giá thực trạng pháp luật và việc áp dụng pháp luật về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua thực tiễn xét xử một số vụ án tại Tòa án nhân dân; nêu lên những thành tựa đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong vấn đề xây dựng văn bản và áp dụng văn bản pháp luật về giao ...

 • 00050002635_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Sen;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2013)

 • Hệ thống quan điểm, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết tranh chấp đất đai từ khi thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay; Hệ thống các quy phạm pháp luật thực định về giải quyết tranh chấp đất đai nói chung và giải quyết tranh chấp đất đai thông qua Tòa án nói riêng từ năm 1986 đến nay. Các báo cáo tổng kết tình hình giải quyết tranh chấp đất đai của ngành tòa án, các tài liệu, công trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề này từ năm 1986 đến nay

 • 00050004050_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Xuân;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2014)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện và chi tiết về các qui định pháp luật liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản ở tại Việt Nam. Vì vậy, Luận văn có những đóng góp như sau: Thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lý luận của các hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Thứ hai: Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng kinh doanh bất động sản để từ đó nêu lên những điểm tiến bộ cũng như những tồn tại, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành về các hợp đồng kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Thứ ba: Nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và áp dụng pháp luật về các hợp đồng kinh doanh bất động sản, đồng...

 • 00050004339.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2014)

 • - Luận văn đã phân tích được các khái niệm và đặc điểm của nợ, con nợ, chủ nợ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, khái niệm và bản chất của đòi nợ và các phương thức đòi nợ. - Luận văn đã lý giải cơ sở của việc hình thành chế định pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ; phân tích khái niệm, đặc điểm và những nội dung cơ bản của chế định pháp luật này. - Luận văn đã đánh giá thực trạng pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhằm nhận diện những mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. - Luận văn đã đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chế định pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ ở Việt Nam.

 • 00050003691_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2014)

 • Luận văn phân tích bản chất pháp lý của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng được khái niệm, đặc điểm của pháp luật về quy hoạch đô thị v.v.. Luận văn đánh giá được thực trạng pháp luật về quy hoạch đô thị và thực tiễn thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Luận văn đưa ra được những nguyên nhân của thực trạng để làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về quy hoạch đô thị. Luận văn xác định những tư tưởng cơ bản để định hướng chung cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Luận v...

 • 00050000098_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Khởi;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2010)

 • Tập hợp, xem xét, bình luận các văn kiện của Đảng, các chính sách của Nhà nước đề cập đến việc bảo hộ quyền sở hữu tài sản nói chung và đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng (XD) nói riêng. Tập hợp, hệ thống hoá, phân tích các quy định đề cập (...)

 • 00050001147_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thập;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2010)

 • Hệ thống, tập hợp những vấn đề lý luận chung về quyền tài sản tư. Hệ thống, tập hợp những vấn đề lý luận chung về quyền sử dụng đất và những vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất dưới góc độ quyền tài sản tư. Khái quát sự phát triển của các quy định về quyền (...); Trong thời kỳ hội nhập và cạnh tranh quốc tế gay gắt như hiện nay, nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, là nguồn vốn quan trọng nhất của mỗi quốc gia, nó quyết định thành công hay thất bại của mỗi quốc gia.

 • 00050006263.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Quang Tuyến (2015)

 • Luận văn nghiên cứu và làm rõ một số khái niệm mới như khái niệm “rác thải”, “Pháp luật về quản lý rác thải” và đánh giá vai trò của pháp luật về quản lý rác thải đối với công tác bảo vệ môi trường. Phân tích, làm rõ các quy định của Luật BVMT năm 2014 về việc quản lý chất thải và rác thải. Đưa ra các số liệu thống kê thực tế để đánh giá hiệu quả thi hành các quy định pháp luật về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về quản lý rác thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.