Browsing by Author Nguyễn, Thành Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Xuân Nam; Nguyễn, Thành Trung (2017)

 • The study analyzed the composition of the aquatic invertebrate fauna of Song Thanh Nature Reserve in Quang Nam province of Vietnam. There were 48 qualitatively and 48 qualitative samples were collected at 12 sitesby plankton net for the zooplankton (plankton net No 52 for qualitative samples and plankton net No 57 for quantative samples), but with zoobenthos, using PondNet for the qualitative samples and Subber Net (50 cm x 50 cm, mesh size 0,2mm) for quantative samples. This investigation was realized in March and September 2015. As a result, a total of 166 species belonging to two groups, the zooplankton group has 12 species, 11 genera, 9 families, 3 ordes, 2 classes and the zoobent...

 • a14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung; Nguyễn, Hoàng Long; Đặng, Đức Nhu (2015)

 • Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm xác định thực trạng chất lượng cuộc sống trong cán bộ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Tổng cộng có 210 cán bộ giảng viên được chọn ngẫu nhiên tham gia vào nghiên cứu. Bộ công cụ EQ-5D-5L được sử dụng nhằm đo lường chất lượng cuộc sống của cán bộ. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và một số yếu tố. Kết quả cho thấy có cán bộ trường có chất lượng cuộc sống ở mức cao. Kết quả phân tích đa biến cho nhóm cán bộ nam giới và có số năm công tác từ 5 đến dưới 10 năm cao hơn so với các nhóm khác. Nghiên cứu cho thấy, dù chất...

 • a10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Long; Nguyễn, Thành Trung (2016)

 • Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành nhằm phân tích chi phí vận hành phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả cho thấy, các khoản chi của phòng khám chủ yếu là cho nhân lực (chiếm 34,3%), tiếp đến là cho các chi phí vận hành thường xuyên (chiếm 28,3%). Chi phí cho vật tư y tế chiếm 19,4% và chi phí cho đầu tư chiếm 18.0%. Chi phí cho một lượt khám là 319.721 đồng. Cần thiết phải nâng cao hình ảnh và truyền thông nhằm giúp phòng khám phổ biến với người dân

 • V_L0_02411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Phạm, Quang Vinh (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đối với doanh nghiệp và kinh nghiệm của Braxin, Colombia đối với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cà phê. Khái quát về sản xuất và xuất khẩu cà phê ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2008. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh về chất lượng, chủng loại, chi phí, giá cả và thị trường của cà phê xuất khẩu ở Việt Nam thời gian qua. Tìm ra nguyên nhân của tình trạng năng lực cạnh tranh thấp kém của cà phê Việt Nam và đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam: tăng cườn...

 • V_L0_02411_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn (2009)

 • 104 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng. Giới thiệu kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp CNTT của một số nền kinh tế như: Ấn (...)

 • 00050003644.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung (2014)

 • Trình bày các kiến thức chung về an toàn thông tin như: các yếu tố đảm bảo an toàn thông tin, các nguy cơ mất an toàn thông tin, các mô hình tấn công mạng… Phần cuối của chương sẽ giới thiệu về thực trạng An toàn thông tin trong giao dịch điện tử tại Việt nam, đi sâu nghiên cứu thực trạng bảo đảm an ninh thông tin trong bài toán bầu cử điện tử. Trình bày các kiến thức cơ sở về lý thuyết liên quan như các hệ mật mã, hạ tầng khoá công khai, chữ ký số, chữ ký số mù, giao thức SSL… Phần giữa và kết chương sẽ đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng chữ ký số mù nhằm đảm bảo an ninh trong giao dịch điện tử, cụ thể là trong tiền điện tử và bầu cử điện tử. Kết chương là...

 • 01050003151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Lê, Thị Mai Hương; Nguyễn, Trọng Uyển (2016)

 • Nghiên cứu và khảo sát một số tính chất hóa lí và khả năng hòa tách trong axit HCl của mẫu nhôm hidroxit sau khi nghiền.Nghiên cứu và so sánh một số tính chất hóa lí của mẫu trước và sau khi nghiền; Đánh giá hiệu quả hòa tách hòa tách nhôm hiđroxit sau nghiền trong dung dịch axit HCl;Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưng đến quá trình hòa tách trong axit HCl của mẫu sau nghiền; Đề xuất ra quy trình công nghệ chế tạo PAC. Ko sát một số yếu tố đến quy trình chế tạo PAC như nhiệt độ; thời gian, tốc độ khuấy.... Đề xuất quy trình công nghệ; Đánh giá một số chỉ tiêu của sản phẩm như: hàm lượng Al2O3, khối lượng riêng, chỉ số“n”.

 • 00050000764.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung (2011)

 • Tổng quan về xử lý ảnh và tìm hiểu các bước cơ bản trong xử lý ảnh. Trình bày cơ sở lý luận về phương pháp nội suy: nội suy tuyến tính, nội suy song tuyến tính, nội suy spline và nội suy ảnh theo hướng. Đưa ra một số thực nghiệm, xác định các hướng, các vị trí ở đó ảnh có tính chất đồng nhất cũng như triển khai cài đặt chương trình.

 • 00050000764_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Lê, Vũ Hà (2011)

 • Tổng quan về xử lý ảnh và tìm hiểu các bước cơ bản trong xử lý ảnh. Trình bày cơ sở lý luận về phương pháp nội suy: nội suy tuyến tính, nội suy song tuyến tính, nội suy spline và nội suy ảnh theo hướng. Đưa ra một số thực nghiệm, xác định các hướng, các vị (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thành Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29
 • document(7).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Xuân Nam; Nguyễn, Thành Trung (2017)

 • The study analyzed the composition of the aquatic invertebrate fauna of Song Thanh Nature Reserve in Quang Nam province of Vietnam. There were 48 qualitatively and 48 qualitative samples were collected at 12 sitesby plankton net for the zooplankton (plankton net No 52 for qualitative samples and plankton net No 57 for quantative samples), but with zoobenthos, using PondNet for the qualitative samples and Subber Net (50 cm x 50 cm, mesh size 0,2mm) for quantative samples. This investigation was realized in March and September 2015. As a result, a total of 166 species belonging to two groups, the zooplankton group has 12 species, 11 genera, 9 families, 3 ordes, 2 classes and the zoobent...

 • a14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung; Nguyễn, Hoàng Long; Đặng, Đức Nhu (2015)

 • Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm xác định thực trạng chất lượng cuộc sống trong cán bộ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Tổng cộng có 210 cán bộ giảng viên được chọn ngẫu nhiên tham gia vào nghiên cứu. Bộ công cụ EQ-5D-5L được sử dụng nhằm đo lường chất lượng cuộc sống của cán bộ. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và một số yếu tố. Kết quả cho thấy có cán bộ trường có chất lượng cuộc sống ở mức cao. Kết quả phân tích đa biến cho nhóm cán bộ nam giới và có số năm công tác từ 5 đến dưới 10 năm cao hơn so với các nhóm khác. Nghiên cứu cho thấy, dù chất...

 • a10.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Long; Nguyễn, Thành Trung (2016)

 • Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành nhằm phân tích chi phí vận hành phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả cho thấy, các khoản chi của phòng khám chủ yếu là cho nhân lực (chiếm 34,3%), tiếp đến là cho các chi phí vận hành thường xuyên (chiếm 28,3%). Chi phí cho vật tư y tế chiếm 19,4% và chi phí cho đầu tư chiếm 18.0%. Chi phí cho một lượt khám là 319.721 đồng. Cần thiết phải nâng cao hình ảnh và truyền thông nhằm giúp phòng khám phổ biến với người dân

 • V_L0_02411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Phạm, Quang Vinh (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh; vai trò của việc nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm đối với doanh nghiệp và kinh nghiệm của Braxin, Colombia đối với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cà phê. Khái quát về sản xuất và xuất khẩu cà phê ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2008. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh về chất lượng, chủng loại, chi phí, giá cả và thị trường của cà phê xuất khẩu ở Việt Nam thời gian qua. Tìm ra nguyên nhân của tình trạng năng lực cạnh tranh thấp kém của cà phê Việt Nam và đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam: tăng cườn...

 • V_L0_02411_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn (2009)

 • 104 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng. Giới thiệu kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp CNTT của một số nền kinh tế như: Ấn (...)

 • 00050003644.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung (2014)

 • Trình bày các kiến thức chung về an toàn thông tin như: các yếu tố đảm bảo an toàn thông tin, các nguy cơ mất an toàn thông tin, các mô hình tấn công mạng… Phần cuối của chương sẽ giới thiệu về thực trạng An toàn thông tin trong giao dịch điện tử tại Việt nam, đi sâu nghiên cứu thực trạng bảo đảm an ninh thông tin trong bài toán bầu cử điện tử. Trình bày các kiến thức cơ sở về lý thuyết liên quan như các hệ mật mã, hạ tầng khoá công khai, chữ ký số, chữ ký số mù, giao thức SSL… Phần giữa và kết chương sẽ đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng chữ ký số mù nhằm đảm bảo an ninh trong giao dịch điện tử, cụ thể là trong tiền điện tử và bầu cử điện tử. Kết chương là...

 • 01050003151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Lê, Thị Mai Hương; Nguyễn, Trọng Uyển (2016)

 • Nghiên cứu và khảo sát một số tính chất hóa lí và khả năng hòa tách trong axit HCl của mẫu nhôm hidroxit sau khi nghiền.Nghiên cứu và so sánh một số tính chất hóa lí của mẫu trước và sau khi nghiền; Đánh giá hiệu quả hòa tách hòa tách nhôm hiđroxit sau nghiền trong dung dịch axit HCl;Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưng đến quá trình hòa tách trong axit HCl của mẫu sau nghiền; Đề xuất ra quy trình công nghệ chế tạo PAC. Ko sát một số yếu tố đến quy trình chế tạo PAC như nhiệt độ; thời gian, tốc độ khuấy.... Đề xuất quy trình công nghệ; Đánh giá một số chỉ tiêu của sản phẩm như: hàm lượng Al2O3, khối lượng riêng, chỉ số“n”.

 • 00050000764.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung (2011)

 • Tổng quan về xử lý ảnh và tìm hiểu các bước cơ bản trong xử lý ảnh. Trình bày cơ sở lý luận về phương pháp nội suy: nội suy tuyến tính, nội suy song tuyến tính, nội suy spline và nội suy ảnh theo hướng. Đưa ra một số thực nghiệm, xác định các hướng, các vị trí ở đó ảnh có tính chất đồng nhất cũng như triển khai cài đặt chương trình.

 • 00050000764_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Trung;  Advisor: Lê, Vũ Hà (2011)

 • Tổng quan về xử lý ảnh và tìm hiểu các bước cơ bản trong xử lý ảnh. Trình bày cơ sở lý luận về phương pháp nội suy: nội suy tuyến tính, nội suy song tuyến tính, nội suy spline và nội suy ảnh theo hướng. Đưa ra một số thực nghiệm, xác định các hướng, các vị (...); Electronic Resources