Browsing by Author Nguyễn, Thái Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_00957_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Hà;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2007)

 • 63 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu vai trò của việc đánh giá BER trong các hệ thống viễn thông, vai trò mô phỏng Monte carlo để ước lượng BER và nhu cầu mô phỏng nhanh; Nêu nguyên lý cơ bản kỹ thuật lấy mẫu theo trọng số, mô hình hệ thống truyền thông số đơn giản và phương pháp l (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đạihọc Quốc gia Hà Nội, 2007

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Trọng Lượng; Nguyễn, Đức Thuận; Nguyễn, Thái Hà; Trịnh, Quang Đức; Phí, Ngọc Tú; Nguyễn, Phan Kiên (2014)

 • Bài báo này trình bày nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu nhận tín hiệu điện tâm đồ (ECG) trong thời gian thực dựa trên giao tiếp âm thanh-soundcard tích hợp sẵn trong máy tính. Với mục đích phát triển một công cụ đo tín hiệu ECG thuận tiện trong việc thu thập, xử lý và phân tích, phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên và cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích chẩn đoán bệnh dựa trên tín hiệu sinh học từ cơ thể người. Bên cạnh đó, để chế tạo một thiết bị đo tín hiệu ECG với chi phí thấp, thiết kế này đã sử dụng phương pháp điều chế tần số cho tín hiệu ECG để tương thích với tất cả các loại soundcard tích hợp trên máy tính. Dải tần số hoạt động của hệ thống này cho phép thu ...

 • 01050003894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Hà;  Advisor: Trương, Quang Hải (2018)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế gắn với bảo tồn rừng ngập mặn; Từ khi có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 các quốc gia đều tham gia thực hiện và luật hóa các vùng biển của mình. Nhiều quốc gia đã đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên biển: xây dựng các khu bảo tồn biển, khu RAMSAR, các khu di sản và khu dự trữ sinh quyển UNESCO, công viên biển… Nhiều phương pháp quản lý tổng hợp được đưa ra như Quản lý tổng hợp vùng bờ (ICZM), quản trị vùng ven biển nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng ven biển. Những hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với kinh tế ven biển cũng được phân tích, chỉ ra các...

Browsing by Author Nguyễn, Thái Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_00957_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Hà;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2007)

 • 63 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu vai trò của việc đánh giá BER trong các hệ thống viễn thông, vai trò mô phỏng Monte carlo để ước lượng BER và nhu cầu mô phỏng nhanh; Nêu nguyên lý cơ bản kỹ thuật lấy mẫu theo trọng số, mô hình hệ thống truyền thông số đơn giản và phương pháp l (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đạihọc Quốc gia Hà Nội, 2007

 • document(10).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dương, Trọng Lượng; Nguyễn, Đức Thuận; Nguyễn, Thái Hà; Trịnh, Quang Đức; Phí, Ngọc Tú; Nguyễn, Phan Kiên (2014)

 • Bài báo này trình bày nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu nhận tín hiệu điện tâm đồ (ECG) trong thời gian thực dựa trên giao tiếp âm thanh-soundcard tích hợp sẵn trong máy tính. Với mục đích phát triển một công cụ đo tín hiệu ECG thuận tiện trong việc thu thập, xử lý và phân tích, phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên và cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích chẩn đoán bệnh dựa trên tín hiệu sinh học từ cơ thể người. Bên cạnh đó, để chế tạo một thiết bị đo tín hiệu ECG với chi phí thấp, thiết kế này đã sử dụng phương pháp điều chế tần số cho tín hiệu ECG để tương thích với tất cả các loại soundcard tích hợp trên máy tính. Dải tần số hoạt động của hệ thống này cho phép thu ...

 • 01050003894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Hà;  Advisor: Trương, Quang Hải (2018)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế gắn với bảo tồn rừng ngập mặn; Từ khi có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 các quốc gia đều tham gia thực hiện và luật hóa các vùng biển của mình. Nhiều quốc gia đã đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên biển: xây dựng các khu bảo tồn biển, khu RAMSAR, các khu di sản và khu dự trữ sinh quyển UNESCO, công viên biển… Nhiều phương pháp quản lý tổng hợp được đưa ra như Quản lý tổng hợp vùng bờ (ICZM), quản trị vùng ven biển nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng ven biển. Những hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với kinh tế ven biển cũng được phân tích, chỉ ra các...