Browsing by Author Nguyễn, Thùy Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050003385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về chứng thực trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Chương trình cải cách tư pháp mà điển hình là phân tích những thực trạng về quản lý nhà nước về chứng thực tại thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra những yêu cầu, mục tiêu và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực tại Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

 • 00050008470.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung (2017)

 • Luận văn đã giải quyết được các mục tiêu cũng như nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra ban đầu như: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về các công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái. - Đề xuất mô hình lý thuyết về công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái. - Phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc tại Công ty Xăng dầu Yên Bái. - Đề xuất giải pháp cải thiện và loại bỏ những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái.

Browsing by Author Nguyễn, Thùy Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 00050003385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về chứng thực trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Chương trình cải cách tư pháp mà điển hình là phân tích những thực trạng về quản lý nhà nước về chứng thực tại thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra những yêu cầu, mục tiêu và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực tại Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

 • 00050008470.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung (2017)

 • Luận văn đã giải quyết được các mục tiêu cũng như nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra ban đầu như: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về các công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái. - Đề xuất mô hình lý thuyết về công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái. - Phân tích thực trạng công tác tạo động lực làm việc tại Công ty Xăng dầu Yên Bái. - Đề xuất giải pháp cải thiện và loại bỏ những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tạo động lực làm việc tại công ty Xăng dầu Yên Bái.