Browsing by Author Nguyễn, Thùy Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 01050003620.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2017)

 • Các nghiên cứu dựa trên phương pháp tính toán từ các nguyên lý ban đầu của luận án giúp tiên đoán và chỉ rõ cơ chế của hiệu ứng liên kết từ điện trong cấu trúc hai chiều dạng tiếp xúc dị thể La 1-x Sr xMnO3/BaTiO 3. Đặc biệt, luận án cho thấy ảnh hưởng của việc lựa chọn ứng suất theo phương song song với mặt phẳng màng và định hướng nuôi màng rất quan trọng đối với cường độ liên kết từ điện. Nếu hệ La 1-x Sr xMnO3/BaTiO 3 định hướng (001) được đặt trong một ứng suất thích hợp sao cho La 1-x Sr xMnO3/BaTiO 3 chịu một ứng suất giãn và BaTiO 3 chịu ứng suất nén theo phương song song với mặt phẳng màng thì hiệu ứng liên kết t...

 • v.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2009)

 • Làm sáng tỏ giá trị sử liệu của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu lịch sử. Khái quát về loại hình, số lượng và nội dung tài liệu lưu trữ giai đoạn 1945 – 1975 đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ. Đề cập tới thực tiễn dạy và học môn Lịch sử bậc Trung học Phổ thông (THPT). Từ đó, nêu bật lên sự cần thiết của việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy Lịch sử Việt Nam (LSVN) giai đoạn 1945 – 1975 bậc THPT. Trình bày yêu cầu, phương pháp khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là sự kết hợp giữa các yêu cầu, phương pháp của công tác lưu trữ và các yêu cầu, phương pháp trong công tác giáo dục nhằm mục đích nâng cao chất lượng, tính khả thi của các hình thức khai thác, sử dụng...

 • 01050002463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang;  Advisor: Trần, Thị Việt Nga; Lưu, Tuấn Tài (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về vật liệu FERIT lục giác loại M và một số phương pháp chế tạo hạt SrM có kích thước dưới micromét. Chương 2. Thực nghiệm gồm phương pháp chế tạo và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Ảnh hưởng của La và Co lên cấu trúc của hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19; Ảnh hưởng của La và Co lên tính chất của mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19

 • 33.2.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2017)

 • Nghiên cứu này tìm hiểu chiến lược xin lỗi bằng tiếng Anh của 20 đối tượng khảo sát (ĐTKS) Việt và 20 ĐTKS Mĩ. Các ĐTKS Việt có kinh nghiệm làm việc với người Mĩ tại Việt Nam, và các ĐTKS Mĩ đang làm việc tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập qua phiếu câu hỏi diễn ngôn gồm ba tình huống đã chỉ ra một số tương đồng và khác biệt chủ yếu trong việc lựa chọn và sử dụng các chiến lược xin lỗi (CLXL) của hai nhóm dựa trên danh mục CLXL trong nghiên cứu của Cohen và Olshtain (1993) và Trosborg (1995). Kết quả nghiên cứu hỗ trợ lập luận của các nghiên cứu giao văn hóa trước đây của Olshtain (1989) và Elli (1994) rằng việc sử dụng các CLXL ở các nền văn hóa khác nhau có xu hướng tương đồng về...

 • 00050006590.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện và tổng thể các vấn đề về cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO; Trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận, Luận văn chỉ rõ được vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp theo cơ chế của WTO; Và cuối cùng, từ những nghiên cứu trên mặt lý luận và thực tiễn, Luận văn đóng góp những kiến nghị giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam định hướng và có những chiến lược trong việc thực hiện hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường quốc tế.

 • 00050004519.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2014)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp: nêu ra được khái niệm văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp; vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với hoạt động thực tiễn doanh nghiệp. Luận văn đã chỉ ra các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự hình phát triển văn hóa doanh nghiệp và chỉ ra các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp. Luận văn đã tiến hành khảo sát thực tế thông qua phỏng vấn chuyên sâu và khảo sát điều tra chọn mẫu để nghiên cứu và đánh giá được thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Mai Linh. Luận văn đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty Mai Linh.

 • 00060000003.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Thanh Hương; Nguyễn, Thùy Trang (2008)

 • Đánh giá khả năng chống oxi hóa của dịch chiết từ nấm Linh chi trên đối tượng vi sinh vật và động vật thực nghiệm. Đánh giá khả năng chống viêm của dịch chiết nấm Linh chi trên đối tượng động vật thực nghiệm. Các kết quả đạt được: Thu dịch chiết Ganoderma lucidum từ sinh khối sợi nấm, sử dụng làm nguyên liệu trong các thí nghiệm của đề tài. Đánh giá khả năng chống viêm thực nghiệm trên chuột nhắt trắng khi cho uống và tiêm dịch chiết Ganoderma lucidum. Khả năng bảo vệ peroxit hóa lipit tế bào gan chuột của dịch chiết Ganoderma lucidum, khi sử dụng CCl4 làm tác nhân gây độc. Các kết quả thu được như xem xét chỉ số men gan, đọc hình ảnh tiêu bản mô học

 • V_L0_01269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2006)

 • Làm sáng tỏ khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội làm nhục người khác ; Phân tích những quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội phạm này; Phân tích và đánh giá đúng thực trạng tình hình tội làm nhục người khác; Phân tích thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và dự báo tình hình tội làm nhục người khác trong thời gian tới, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội làm nhục người khác.

 • V_L0_01269_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2006)

 • Làm sáng tỏ khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội làm nhục người khác ; Phân tích những quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội phạm này; Phân tích và đánh giá đúng thực trạng tình hình tội làm nhục người khác; P (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thùy Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 01050003620.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2017)

 • Các nghiên cứu dựa trên phương pháp tính toán từ các nguyên lý ban đầu của luận án giúp tiên đoán và chỉ rõ cơ chế của hiệu ứng liên kết từ điện trong cấu trúc hai chiều dạng tiếp xúc dị thể La 1-x Sr xMnO3/BaTiO 3. Đặc biệt, luận án cho thấy ảnh hưởng của việc lựa chọn ứng suất theo phương song song với mặt phẳng màng và định hướng nuôi màng rất quan trọng đối với cường độ liên kết từ điện. Nếu hệ La 1-x Sr xMnO3/BaTiO 3 định hướng (001) được đặt trong một ứng suất thích hợp sao cho La 1-x Sr xMnO3/BaTiO 3 chịu một ứng suất giãn và BaTiO 3 chịu ứng suất nén theo phương song song với mặt phẳng màng thì hiệu ứng liên kết t...

 • v.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2009)

 • Làm sáng tỏ giá trị sử liệu của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu lịch sử. Khái quát về loại hình, số lượng và nội dung tài liệu lưu trữ giai đoạn 1945 – 1975 đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ. Đề cập tới thực tiễn dạy và học môn Lịch sử bậc Trung học Phổ thông (THPT). Từ đó, nêu bật lên sự cần thiết của việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy Lịch sử Việt Nam (LSVN) giai đoạn 1945 – 1975 bậc THPT. Trình bày yêu cầu, phương pháp khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là sự kết hợp giữa các yêu cầu, phương pháp của công tác lưu trữ và các yêu cầu, phương pháp trong công tác giáo dục nhằm mục đích nâng cao chất lượng, tính khả thi của các hình thức khai thác, sử dụng...

 • 01050002463.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang;  Advisor: Trần, Thị Việt Nga; Lưu, Tuấn Tài (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về vật liệu FERIT lục giác loại M và một số phương pháp chế tạo hạt SrM có kích thước dưới micromét. Chương 2. Thực nghiệm gồm phương pháp chế tạo và phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Ảnh hưởng của La và Co lên cấu trúc của hệ Sr1-xLaxFe12-yCoyO19; Ảnh hưởng của La và Co lên tính chất của mẫu Sr1-xLaxFe12-yCoyO19

 • 33.2.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2017)

 • Nghiên cứu này tìm hiểu chiến lược xin lỗi bằng tiếng Anh của 20 đối tượng khảo sát (ĐTKS) Việt và 20 ĐTKS Mĩ. Các ĐTKS Việt có kinh nghiệm làm việc với người Mĩ tại Việt Nam, và các ĐTKS Mĩ đang làm việc tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập qua phiếu câu hỏi diễn ngôn gồm ba tình huống đã chỉ ra một số tương đồng và khác biệt chủ yếu trong việc lựa chọn và sử dụng các chiến lược xin lỗi (CLXL) của hai nhóm dựa trên danh mục CLXL trong nghiên cứu của Cohen và Olshtain (1993) và Trosborg (1995). Kết quả nghiên cứu hỗ trợ lập luận của các nghiên cứu giao văn hóa trước đây của Olshtain (1989) và Elli (1994) rằng việc sử dụng các CLXL ở các nền văn hóa khác nhau có xu hướng tương đồng về...

 • 00050006590.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện và tổng thể các vấn đề về cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO; Trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận, Luận văn chỉ rõ được vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp theo cơ chế của WTO; Và cuối cùng, từ những nghiên cứu trên mặt lý luận và thực tiễn, Luận văn đóng góp những kiến nghị giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam định hướng và có những chiến lược trong việc thực hiện hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường quốc tế.

 • 00050004519.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2014)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp: nêu ra được khái niệm văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp; vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với hoạt động thực tiễn doanh nghiệp. Luận văn đã chỉ ra các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự hình phát triển văn hóa doanh nghiệp và chỉ ra các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp. Luận văn đã tiến hành khảo sát thực tế thông qua phỏng vấn chuyên sâu và khảo sát điều tra chọn mẫu để nghiên cứu và đánh giá được thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Mai Linh. Luận văn đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty Mai Linh.

 • 00060000003.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Thanh Hương; Nguyễn, Thùy Trang (2008)

 • Đánh giá khả năng chống oxi hóa của dịch chiết từ nấm Linh chi trên đối tượng vi sinh vật và động vật thực nghiệm. Đánh giá khả năng chống viêm của dịch chiết nấm Linh chi trên đối tượng động vật thực nghiệm. Các kết quả đạt được: Thu dịch chiết Ganoderma lucidum từ sinh khối sợi nấm, sử dụng làm nguyên liệu trong các thí nghiệm của đề tài. Đánh giá khả năng chống viêm thực nghiệm trên chuột nhắt trắng khi cho uống và tiêm dịch chiết Ganoderma lucidum. Khả năng bảo vệ peroxit hóa lipit tế bào gan chuột của dịch chiết Ganoderma lucidum, khi sử dụng CCl4 làm tác nhân gây độc. Các kết quả thu được như xem xét chỉ số men gan, đọc hình ảnh tiêu bản mô học

 • V_L0_01269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang (2006)

 • Làm sáng tỏ khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội làm nhục người khác ; Phân tích những quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội phạm này; Phân tích và đánh giá đúng thực trạng tình hình tội làm nhục người khác; Phân tích thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và dự báo tình hình tội làm nhục người khác trong thời gian tới, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội làm nhục người khác.

 • V_L0_01269_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Trang;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2006)

 • Làm sáng tỏ khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội làm nhục người khác ; Phân tích những quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới về tội phạm này; Phân tích và đánh giá đúng thực trạng tình hình tội làm nhục người khác; P (...)