Browsing by Author Nguyễn, Thúy Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 02050004288.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Diệu Linh;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2016)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Thứ nhất, luận văn chỉ ra quá trình hình thành tư tưởng về Nhà nước pháp quyền, khái niệm Nhà nước pháp quyền với các cách tiếp cận khác nhau về Nhà nước pháp quyền dưới góc độ sử học, luật học, chính trị học. Thứ hai, luận văn trình bày cách tiếp cận khái niệm Nhà nước pháp quyền dưới góc độ triết học. Đồng thời bước đầu chỉ ra việc vận dụng cách tiếp cận triết học khái niệm Nhà nước pháp quyền trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

 • 02050005174.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2017)

 • Nguyên tắc thống nhất Logich-lịch sử là nguyên tắc cơ bản trong phép biện chứng của triết học. Việc nắm vững nguyên tắc này giúp cho nhận thức con người có thể tiến sâu vào tầng bậc bản chất, những vấn đề có tính quy luật của đối tượng. Quan trọng hơn là có cách nhìn và ứng xử đúng đắn hơn đối với các vấn đề cụ thể trong thực tiễn. Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu nguyên tắc thống nhất logic-lịch sử và sự vận dụng phương pháp này trong việc nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, đề tài chỉ ra được tính logich và tính lịch sử khi nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; qua đó, thấy được sợi chỉ đỏ xuyên ...

 • 02050000766_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quang Hổ;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2012)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khảo sát một số quan niệm cơ bản trong lịch sử triết học về bản thể luận. Trình bày những tư tưởng về bản thể luận trong triết học Phật Giáo nói chung. Phân tích quan niệm về bản thể luận của triết học Phật giáo thể hiện qua Kinh Viên giác. Đánh giá ý nghĩ (...); Electronic Resources

 • 02050004309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2016)

 • Học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử là một học thuyết chính trị -xã hội của Trung Quốc thời cổ đại. Với tư tưởng đề cao pháp luật, dùng pháp luật là công cụ quan trọng nhất để cai trị xã hội đã mang lại hiệu quả to lớn cho đất nước Trung Hoa trong thời kì loạn lạc, giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất được Trung Quốc sau nhiều năm chia cắt, bình ổn xã hội trong một giai đoạn dài. Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử không chỉ có giá trị trong giai đoạn lịch sử đó mà những nội dung tư tưởng của nó cũng để lại nhiều ý nghĩa cho các quốc gia phương Đông trong quá khứ và cho đến hiện nay.

 • 02050003921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2015)

 • Vai trò của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại đã được các học giả trong nớc và quốc tế khẳng định: Trong sự phát triển của xã hội hiện đại nói chung, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự là ba thành tố không thể thiếu. Nếu như nền kinh tế thị trường được xem là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của một quốc gia thì nhnước pháp quyền là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó.

Browsing by Author Nguyễn, Thúy Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 02050004288.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Diệu Linh;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2016)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Thứ nhất, luận văn chỉ ra quá trình hình thành tư tưởng về Nhà nước pháp quyền, khái niệm Nhà nước pháp quyền với các cách tiếp cận khác nhau về Nhà nước pháp quyền dưới góc độ sử học, luật học, chính trị học. Thứ hai, luận văn trình bày cách tiếp cận khái niệm Nhà nước pháp quyền dưới góc độ triết học. Đồng thời bước đầu chỉ ra việc vận dụng cách tiếp cận triết học khái niệm Nhà nước pháp quyền trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

 • 02050005174.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2017)

 • Nguyên tắc thống nhất Logich-lịch sử là nguyên tắc cơ bản trong phép biện chứng của triết học. Việc nắm vững nguyên tắc này giúp cho nhận thức con người có thể tiến sâu vào tầng bậc bản chất, những vấn đề có tính quy luật của đối tượng. Quan trọng hơn là có cách nhìn và ứng xử đúng đắn hơn đối với các vấn đề cụ thể trong thực tiễn. Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu nguyên tắc thống nhất logic-lịch sử và sự vận dụng phương pháp này trong việc nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, đề tài chỉ ra được tính logich và tính lịch sử khi nghiên cứu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; qua đó, thấy được sợi chỉ đỏ xuyên ...

 • 02050000766_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quang Hổ;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2012)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khảo sát một số quan niệm cơ bản trong lịch sử triết học về bản thể luận. Trình bày những tư tưởng về bản thể luận trong triết học Phật Giáo nói chung. Phân tích quan niệm về bản thể luận của triết học Phật giáo thể hiện qua Kinh Viên giác. Đánh giá ý nghĩ (...); Electronic Resources

 • 02050004309.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2016)

 • Học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử là một học thuyết chính trị -xã hội của Trung Quốc thời cổ đại. Với tư tưởng đề cao pháp luật, dùng pháp luật là công cụ quan trọng nhất để cai trị xã hội đã mang lại hiệu quả to lớn cho đất nước Trung Hoa trong thời kì loạn lạc, giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất được Trung Quốc sau nhiều năm chia cắt, bình ổn xã hội trong một giai đoạn dài. Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử không chỉ có giá trị trong giai đoạn lịch sử đó mà những nội dung tư tưởng của nó cũng để lại nhiều ý nghĩa cho các quốc gia phương Đông trong quá khứ và cho đến hiện nay.

 • 02050003921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương;  Advisor: Nguyễn, Thúy Vân (2015)

 • Vai trò của nhà nước pháp quyền trong xã hội hiện đại đã được các học giả trong nớc và quốc tế khẳng định: Trong sự phát triển của xã hội hiện đại nói chung, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự là ba thành tố không thể thiếu. Nếu như nền kinh tế thị trường được xem là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của một quốc gia thì nhnước pháp quyền là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó.