Browsing by Author Nguyễn, Thế Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050006835-NGUYEN THE DUNG.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thế Dũng;  Advisor: Phạm, Thị Liên (2015)

  • Mục đích chính của đề tài là đề xuất một số quan đi ểm và giải pháp để hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý thương hiệu tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty trong thời gian tới. Đưa thương hiệu UDIC trỏ thành một thương hiệu mạnh và có uy tín trên thị trường BĐS Hà Nội và cả nước.

Browsing by Author Nguyễn, Thế Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 00050006835-NGUYEN THE DUNG.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thế Dũng;  Advisor: Phạm, Thị Liên (2015)

  • Mục đích chính của đề tài là đề xuất một số quan đi ểm và giải pháp để hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý thương hiệu tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty trong thời gian tới. Đưa thương hiệu UDIC trỏ thành một thương hiệu mạnh và có uy tín trên thị trường BĐS Hà Nội và cả nước.