Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Đào

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • V_L0_02385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Diệu Lý;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Đào (2009)

 • Thệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu, nghiên cứu thực trạng về hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, những thành tích đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu. Đưa ra phương hướng và giải pháp về: hoạch định và tuyển dụng; đào tạo và phát triển; nâng cao sức khoẻ người lao động; khuyến khích, tạo động lực nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu trong những năm tới

 • 2928-1-5300-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2004)

 • Trong những năm đổi mới, sản xuất nông nghiệp phát triển và tăng trưởng với nhịp độ 4,9%/năm, trong đó, sản xuất lương thực tăng trưởng ổn định góp phần giải quyết vững chắc lương thực quốc gia. Cùng với sản xuất lương thực, ngành nông nghiệp từng bước đa canh hoá, đa dạng hoá sản phẩm, tăng tích luỹ nội bộ ngành, góp phần tăng trưởng kinh tế ở nông thôn. Cơ cấu kinh tế thuần nông từng bước được khắc phục, cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá bước đầu hình thành; công nghiệp và dịch vụ nông thôn từng bước phát triển, tạo thêm việc làm ở khu vực nông thôn, thu hút một phần lao động dư thừa, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, chủ yếu là nông dân.

 • DT_00374.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2005)

 • Phân tích thực trạng phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đổi mới, nêu bật những tồn tại và mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển. Trên cơ sở đó dự báo xu hướng phát triển và những nhân tố tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn cũng như đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn ở đồng bằng sông Hồng nói riêng và ở Việt Nam nói chung trong tương lai như: Quy hoạch đất đai, Đầu tư nông nghiệp, phát triển nhân lực, nâng cao thu nhập người lao động, chính sách nhà nước và phát triển doanh, phát triển các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn

 • V_L0_02407.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quốc Huy;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Đào (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực và vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tìm hiểu nội dung chủ yếu phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp về hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chính sách thu hút, tạo động lực khuyến khích lao động. Nghiên cứu thực trạng về đặc điểm nguồn nhân lực và phân tích nguồn nhân lực của Công ty Thực phẩm Hà Nội, đánh giá tình hình phát triển nguồn nhân lực và những hạn chế còn tồn tại trong việc phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Đưa ra những định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Công ty ...

 • DT_00832.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2008)

 • Nghiên cứu khái niệm và vai trò của định chế tín dụng nông thôn, sự khác nhau về quan điểm trong nhận thức tín dụng và bài học kinh nghiệm về hoạt động tín dụng của một số nước trên thế giới; tiến hành nghiên cứu khảo sát hoạt động tín dụng khu vực nông thôn ở một số tỉnh từ năm 2000 cho tới nay để phân tích định lượng các số liệu thống kê, phân tích số liệu điều tra, phân tích định tính qua phỏng vấn và khảo sát thực tế nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển định chế tín dụng chính thức ở nông thôn Việt nam hiện nay, đưa ra một số biện pháp phòng ngừa rủi ro và kiến nghị phát triển định chế tín dụng ở nông thôn

 • KY_00639.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2002)

 • Hình ảnh phụ nữ Việt Nam giờ đây được cả thế giới biết đến không còn là hình ảnh của những con người nghèo đói , lầm than, mù chữ, bị khinh miệt; mà là những người phụ nữ tự lực tự cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng không ngừng vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, giành quyền bình đẳng và phát triển trong chiến tranh vệ quốc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước và hòa nhập với thế giới.

 • Bai 3[1]. Nguyen Thi Bich Dao.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2009)

 • Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, thay đổi diễn ra quanh ta và đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Sứ mệnh của những nhà quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi và điều chỉnh nó đi theo hướng có lợi cho tổ chức. Như Peter Drucker đã nói “người thành công phải là người đón đầu sự thay đổi”. Nội dung chính của bài viết đề cập một số vấn đề như: nhận thức về chủ thể quản lý sự thay đổi; chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, kỹ năng cơ bản của chủ thể quản lý sự thay đổi và thay đổi nhân sự trong tổ chức kèm theo đó là sự thay đổi về văn hóa sao cho phù hợp với sự phát triển và xu hướng thay đổi của xã hội. Thay đổi sẽ là lãng phí nếu không được nhìn nhận và thực hiện đúng các...

 • 00050008899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào;  Advisor: Trần, Văn Độ (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thủ tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là người dưới 18 tuổi, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về thủ tục xét xử sơ thẩm bị cáo là người dưới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 5 năm ( 2012-2016). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục xét xử sơ thẩm bị cáo là người dưới 18 tuổi, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

 • V_L0_02404.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Đào (2009)

 • Hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong nền kinh tế thị trường và vai trò của tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng đối với DNVVN. Phân tích thực trạng tín dụng trung và dài hạn; các nhân tố ảnh hưởng tới việc thúc đẩy tín dụng trung và dài hạn đối với DNVVN tại một ngân hàng thương mại cụ thể, Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Giang. Đưa ra các giải pháp thúc đẩy tín dụng trung và dài hạn đối với DNVVN tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Giang: Cải tiến, hoàn thiện các thể lệ, quy trình tín dụng linh hoạt chặt chẽ; áp dụng chính sách khách hàng phù hợp với DNVVN; tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán ...

 • 2702-1-6610-1-10-20170110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2006)

 • Trong nền kinh tế quốc dân vai trò của ngành nông nghiệp vô cùng quan trong. Ngành nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là hệ thống sinh học – kỹ thuật, bởi vì một mặt cơ sở để phát triển nông nghiệp là việc sử dụng tiềm năng sinh học – cây trồng, vật nuôi.

 • 00050005917.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Hiền Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Đào (2015)

 • Chương 1: Lý luận chung về xây dựng và quản lý chế độ tiền lương trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng và quản lý chế độ tiền lương ở công ty TNHH Điện lực Hải Dương. Chương 3: Phương hướng và giải pháp xây dựng, quản lý chế độ tiền lương ở công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Đào

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • V_L0_02385.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Diệu Lý;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Đào (2009)

 • Thệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu, nghiên cứu thực trạng về hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng, những thành tích đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu. Đưa ra phương hướng và giải pháp về: hoạch định và tuyển dụng; đào tạo và phát triển; nâng cao sức khoẻ người lao động; khuyến khích, tạo động lực nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu trong những năm tới

 • 2928-1-5300-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2004)

 • Trong những năm đổi mới, sản xuất nông nghiệp phát triển và tăng trưởng với nhịp độ 4,9%/năm, trong đó, sản xuất lương thực tăng trưởng ổn định góp phần giải quyết vững chắc lương thực quốc gia. Cùng với sản xuất lương thực, ngành nông nghiệp từng bước đa canh hoá, đa dạng hoá sản phẩm, tăng tích luỹ nội bộ ngành, góp phần tăng trưởng kinh tế ở nông thôn. Cơ cấu kinh tế thuần nông từng bước được khắc phục, cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá bước đầu hình thành; công nghiệp và dịch vụ nông thôn từng bước phát triển, tạo thêm việc làm ở khu vực nông thôn, thu hút một phần lao động dư thừa, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, chủ yếu là nông dân.

 • DT_00374.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2005)

 • Phân tích thực trạng phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đổi mới, nêu bật những tồn tại và mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển. Trên cơ sở đó dự báo xu hướng phát triển và những nhân tố tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn cũng như đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn ở đồng bằng sông Hồng nói riêng và ở Việt Nam nói chung trong tương lai như: Quy hoạch đất đai, Đầu tư nông nghiệp, phát triển nhân lực, nâng cao thu nhập người lao động, chính sách nhà nước và phát triển doanh, phát triển các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn

 • V_L0_02407.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quốc Huy;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Đào (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực và vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tìm hiểu nội dung chủ yếu phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp về hoạch định chiến lược nguồn nhân lực, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chính sách thu hút, tạo động lực khuyến khích lao động. Nghiên cứu thực trạng về đặc điểm nguồn nhân lực và phân tích nguồn nhân lực của Công ty Thực phẩm Hà Nội, đánh giá tình hình phát triển nguồn nhân lực và những hạn chế còn tồn tại trong việc phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Đưa ra những định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Công ty ...

 • DT_00832.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2008)

 • Nghiên cứu khái niệm và vai trò của định chế tín dụng nông thôn, sự khác nhau về quan điểm trong nhận thức tín dụng và bài học kinh nghiệm về hoạt động tín dụng của một số nước trên thế giới; tiến hành nghiên cứu khảo sát hoạt động tín dụng khu vực nông thôn ở một số tỉnh từ năm 2000 cho tới nay để phân tích định lượng các số liệu thống kê, phân tích số liệu điều tra, phân tích định tính qua phỏng vấn và khảo sát thực tế nhằm nghiên cứu thực trạng phát triển định chế tín dụng chính thức ở nông thôn Việt nam hiện nay, đưa ra một số biện pháp phòng ngừa rủi ro và kiến nghị phát triển định chế tín dụng ở nông thôn

 • KY_00639.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2002)

 • Hình ảnh phụ nữ Việt Nam giờ đây được cả thế giới biết đến không còn là hình ảnh của những con người nghèo đói , lầm than, mù chữ, bị khinh miệt; mà là những người phụ nữ tự lực tự cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng không ngừng vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, giành quyền bình đẳng và phát triển trong chiến tranh vệ quốc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước và hòa nhập với thế giới.

 • Bai 3[1]. Nguyen Thi Bich Dao.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2009)

 • Thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, thay đổi diễn ra quanh ta và đó là quy luật tất yếu của sự phát triển. Sứ mệnh của những nhà quản lý là phải nắm bắt được sự thay đổi và điều chỉnh nó đi theo hướng có lợi cho tổ chức. Như Peter Drucker đã nói “người thành công phải là người đón đầu sự thay đổi”. Nội dung chính của bài viết đề cập một số vấn đề như: nhận thức về chủ thể quản lý sự thay đổi; chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, kỹ năng cơ bản của chủ thể quản lý sự thay đổi và thay đổi nhân sự trong tổ chức kèm theo đó là sự thay đổi về văn hóa sao cho phù hợp với sự phát triển và xu hướng thay đổi của xã hội. Thay đổi sẽ là lãng phí nếu không được nhìn nhận và thực hiện đúng các...

 • 00050008899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào;  Advisor: Trần, Văn Độ (2017)

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thủ tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là người dưới 18 tuổi, rút ra những giá trị hợp lý về hoạt động lập pháp tố tụng hình sự. Luận văn cũng đã phân tích làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về thủ tục xét xử sơ thẩm bị cáo là người dưới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 5 năm ( 2012-2016). Trên cơ sở này, luận văn đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về thủ tục xét xử sơ thẩm bị cáo là người dưới 18 tuổi, cũng như đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng các quy định này.

 • V_L0_02404.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Đào (2009)

 • Hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong nền kinh tế thị trường và vai trò của tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng đối với DNVVN. Phân tích thực trạng tín dụng trung và dài hạn; các nhân tố ảnh hưởng tới việc thúc đẩy tín dụng trung và dài hạn đối với DNVVN tại một ngân hàng thương mại cụ thể, Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Giang. Đưa ra các giải pháp thúc đẩy tín dụng trung và dài hạn đối với DNVVN tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Giang: Cải tiến, hoàn thiện các thể lệ, quy trình tín dụng linh hoạt chặt chẽ; áp dụng chính sách khách hàng phù hợp với DNVVN; tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ cán ...

 • 2702-1-6610-1-10-20170110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào (2006)

 • Trong nền kinh tế quốc dân vai trò của ngành nông nghiệp vô cùng quan trong. Ngành nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng và phức tạp. Nó không chỉ là một ngành kinh tế đơn thuần mà còn là hệ thống sinh học – kỹ thuật, bởi vì một mặt cơ sở để phát triển nông nghiệp là việc sử dụng tiềm năng sinh học – cây trồng, vật nuôi.

 • 00050005917.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Hiền Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Đào (2015)

 • Chương 1: Lý luận chung về xây dựng và quản lý chế độ tiền lương trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng và quản lý chế độ tiền lương ở công ty TNHH Điện lực Hải Dương. Chương 3: Phương hướng và giải pháp xây dựng, quản lý chế độ tiền lương ở công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương