Browsing by Author Nguyễn, Thị Diễm Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050001539.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diễm Hà (2012)

 • Trình bày thực trạng giao thông Việt Nam và nhu cầu tổ chức dữ liệu các cung đường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu phân tán: so sánh cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập trung; sự cần thiết của cơ sở dữ liệu phân tán; kiến trúc cơ bản của CSDL phân tán; hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán; thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán; Kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa. Thiết kế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán với Visual Studio 2008, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server.

 • 00050001539_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diễm Hà;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn (2012)

 • Trình bày thực trạng giao thông Việt Nam và nhu cầu tổ chức dữ liệu các cung đường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu (CSDL) phân tán: so sánh cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập trung; sự cần thiết của cơ sở dữ liệu phân t (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thị Diễm Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050001539.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diễm Hà (2012)

 • Trình bày thực trạng giao thông Việt Nam và nhu cầu tổ chức dữ liệu các cung đường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu phân tán: so sánh cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập trung; sự cần thiết của cơ sở dữ liệu phân tán; kiến trúc cơ bản của CSDL phân tán; hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán; thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán; Kiểm soát dữ liệu ngữ nghĩa. Thiết kế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán với Visual Studio 2008, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server.

 • 00050001539_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diễm Hà;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn (2012)

 • Trình bày thực trạng giao thông Việt Nam và nhu cầu tổ chức dữ liệu các cung đường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu (CSDL) phân tán: so sánh cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập trung; sự cần thiết của cơ sở dữ liệu phân t (...)