Browsing by Author Nguyễn, Thị Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 04051001414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2017)

 • Kết quả phân tích từ đoạn phim thu được khi dự giờ cho thấy khoảng cách quyền lực có tồn tại trong các tương tác trong lớp học. Hơn nữa, nó còn kiểm soát sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh trong giờ học. khoảng cách quyền lực được phản ánh thông qua lượng từ vựng được sử dụng, các đặc điểm ngữ pháp, thông qua phân tích tính mạch lạc, phân tích chủ đề và phân tích cấu trúc vĩ mô. Về mặt từ vựng, kết quả phân tích cho thấy trong suốt buổi học giáo viên luôn cố gắng dùng những từ dễ hiểu, những từ đơn giản để học sinh có thể dễ dàng hiểu được từ gốc. Về mặt ngữ pháp, đại từ ‘you’ (học sinh) (xuất hiện 53 lần) được sử dụng nhiều gấp 6 lần so với đại từ ‘I’ (giáo viên) (xuất hiện 9 l...

 • 02050004379.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2016)

 • Nguyễn, Thị Dung. (2016). Báo chí Hà Nội về vấn đề bất cập trong xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; Chủ trương về xây dựng nông thôn mới của Đảng, Thành Ủy Hà Nội và vai trò của báo chí đối với chính sách này; Thực trạng báo chí Hà Nội về những bất cập xây dựng nông thôn mới ở thủ đô; Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin về khắc phục bất cập xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

 • 02050000598_Tomtat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Dương; vi (2011)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày một cách hệ thống những lí do dẫn tới việc khai mở Công đồng Vatican II của Giáo hội Công giáo. Phân tích một số nội dung cơ bản thể hiện tinh thần canh tân – thích nghi qua 16 văn kiện tại Công đồng Vatican II. Phân tích và đánh giá những thành (...); Electronic Resources

 • 1925-1-3744-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu; Nguyễn, Thị Dung (2009)

 • Bài nghiên cứu này khảo sát 779 thành ngữ mà ngoài các nghĩa biểu hiện ra, chúng còn chứa hàm ý khen (21 chủ đề) hoặc chê (51 chủ đề) cùa người nói đối với người được nói tới. Chúng tôi thấy: Trong 137 thành ngữ có hàm ý khen thì khen về phẩm chất, nhân cách, hành vi, thái độ ứng xử... nhiều hơn (76 đơn vị), so với khen về các đặc điểm thuộc tính hình thức (61 đơn vị). Sự biểu hiện của các thành ngữ có hàm ý khen thường rất ước lệ, ít thành ngữ có ý nghĩa miêu tả cụ thể. 642 thành ngữ có hàm ý chê thì chê về phẩm chất, đạo đức, nhân cách, trí tuệ, hành vi, thái độ ứng xử của con người là chủ yếu (595 đơn vị), số có hàm ý chê về hình thức (gồm cả chê về sức khỏe) rất ít ỏi: 47 đơn vị. ...

 • 01050001925_noidungpdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Đỗ, Thị Huyền; Đinh, Nho Thái (2014)

 • Nấm men P. pastoris là hệ thống biểu hiện protein ngoại lai đƣợc các nhà khoa học sử dụng rộng rãi bởi những đặc tính ưu việt đó là chủng an toàn sinh học, à chủng eukaryote đơn giản, có thể thực hiện biến đổi sau dịch mã tốt, có khả năng sinh trƣởng mạnh tạo lượng sinh khối lớn trong quá trình lên men, thao tác dễ dàng . Ngoài ra, hệ thống P. pastoriscó thể sản xuất lượng lớn protein mục tiêu với nguồn nguyên liệu methanol rẻ tiền và ít bị tạp nhiễm. Chính vì những ưu điểm này mà P.pastorisđƣợc xem là hệ biểu hiện thích hợp nhất được lựa chọn để biểu hiện gen mã hóa asparaginase từ nấm sợi A. oryzae. Hiện nay, có rất nhiều công trình trên thế giới biểu hiện asparaginase từ các ngu...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 04051001414.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2017)

 • Kết quả phân tích từ đoạn phim thu được khi dự giờ cho thấy khoảng cách quyền lực có tồn tại trong các tương tác trong lớp học. Hơn nữa, nó còn kiểm soát sự giao tiếp giữa giáo viên và học sinh trong giờ học. khoảng cách quyền lực được phản ánh thông qua lượng từ vựng được sử dụng, các đặc điểm ngữ pháp, thông qua phân tích tính mạch lạc, phân tích chủ đề và phân tích cấu trúc vĩ mô. Về mặt từ vựng, kết quả phân tích cho thấy trong suốt buổi học giáo viên luôn cố gắng dùng những từ dễ hiểu, những từ đơn giản để học sinh có thể dễ dàng hiểu được từ gốc. Về mặt ngữ pháp, đại từ ‘you’ (học sinh) (xuất hiện 53 lần) được sử dụng nhiều gấp 6 lần so với đại từ ‘I’ (giáo viên) (xuất hiện 9 l...

 • 02050004379.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2016)

 • Nguyễn, Thị Dung. (2016). Báo chí Hà Nội về vấn đề bất cập trong xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; Chủ trương về xây dựng nông thôn mới của Đảng, Thành Ủy Hà Nội và vai trò của báo chí đối với chính sách này; Thực trạng báo chí Hà Nội về những bất cập xây dựng nông thôn mới ở thủ đô; Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin về khắc phục bất cập xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

 • 02050000598_Tomtat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Dương; vi (2011)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày một cách hệ thống những lí do dẫn tới việc khai mở Công đồng Vatican II của Giáo hội Công giáo. Phân tích một số nội dung cơ bản thể hiện tinh thần canh tân – thích nghi qua 16 văn kiện tại Công đồng Vatican II. Phân tích và đánh giá những thành (...); Electronic Resources

 • 1925-1-3744-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Nghiệu; Nguyễn, Thị Dung (2009)

 • Bài nghiên cứu này khảo sát 779 thành ngữ mà ngoài các nghĩa biểu hiện ra, chúng còn chứa hàm ý khen (21 chủ đề) hoặc chê (51 chủ đề) cùa người nói đối với người được nói tới. Chúng tôi thấy: Trong 137 thành ngữ có hàm ý khen thì khen về phẩm chất, nhân cách, hành vi, thái độ ứng xử... nhiều hơn (76 đơn vị), so với khen về các đặc điểm thuộc tính hình thức (61 đơn vị). Sự biểu hiện của các thành ngữ có hàm ý khen thường rất ước lệ, ít thành ngữ có ý nghĩa miêu tả cụ thể. 642 thành ngữ có hàm ý chê thì chê về phẩm chất, đạo đức, nhân cách, trí tuệ, hành vi, thái độ ứng xử của con người là chủ yếu (595 đơn vị), số có hàm ý chê về hình thức (gồm cả chê về sức khỏe) rất ít ỏi: 47 đơn vị. ...

 • 01050001925_noidungpdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Đỗ, Thị Huyền; Đinh, Nho Thái (2014)

 • Nấm men P. pastoris là hệ thống biểu hiện protein ngoại lai đƣợc các nhà khoa học sử dụng rộng rãi bởi những đặc tính ưu việt đó là chủng an toàn sinh học, à chủng eukaryote đơn giản, có thể thực hiện biến đổi sau dịch mã tốt, có khả năng sinh trƣởng mạnh tạo lượng sinh khối lớn trong quá trình lên men, thao tác dễ dàng . Ngoài ra, hệ thống P. pastoriscó thể sản xuất lượng lớn protein mục tiêu với nguồn nguyên liệu methanol rẻ tiền và ít bị tạp nhiễm. Chính vì những ưu điểm này mà P.pastorisđƣợc xem là hệ biểu hiện thích hợp nhất được lựa chọn để biểu hiện gen mã hóa asparaginase từ nấm sợi A. oryzae. Hiện nay, có rất nhiều công trình trên thế giới biểu hiện asparaginase từ các ngu...