Browsing by Author Nguyễn, Thị Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 00050006588.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Trần, Thị Thúy Lâm (2015)

 • Luận văn đã tập hợp, hệ thống hóa vấn đề bảo vệ quyền của lao động nữ và pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ. Luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền của lao động nữ ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện. Luận văn đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ.

 • 00050002332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang (2013)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các con khi cha mẹ ly hôn. Nêu rõ sự cần thiết khách quan phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các con khi cha mẹ ly hôn. Phân tích việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các con khi cha mẹ ly hôn và thực trạng thực hiện vấn đề này hiện nay. Đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn cũng như các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn một cách hiệu quả trên thực tế.

 • 04051000838_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa (2013)

 • Chapter 1 reviews the literature related to the syllabus design and the theoretical issues on the definition and features of task based language teaching in relation to the teaching of writing skills in EFL context. Chapter 2 reports the research methodology the setting, the informants, the instruments and the data collection and analysis procedure. Chapter 3 presents and discuss the findings from need analysis in light of teaching problems with the current syllabus, the insiders‟ attitudes towards writing skills and the current syllabus as well as their expectations of the changes in teaching and learning writing skills. Chapter 4 is the main part of the study. Based on the situation...

 • V_L0_02299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ (2009)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận và thực tiễn về giải ngân dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam: tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về vốn FDI và giải ngân vốn FDI; các yếu tố ảnh hưởng đến giải ngân vốn FDI cũng như kinh nghiệm giải ngân các dự án FDI của một số nước châu Á như: Trung Quốc, Thái Lan. Đánh giá tình hình giải ngân các dự án FDI ở Việt Nam, những đóng góp của việc giải ngân vốn FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phân tích những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình giải ngân vốn FDI ở Việt Nam. Đề xuất một số nhóm giải pháp bao gồm: nhóm giải pháp vĩ mô (hoàn thiện và điều chỉnh hệ thống luật pháp, chính sách nhằm thúc đẩ...

 • V_L0_02299_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận và thực tiễn về giải ngân dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam: tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về vốn FDI và giải ngân vốn FDI; các yếu tố ảnh hưởng đến giải ngân vốn FDI cũng như kinh nghiệm giải ngân các (...); Electronic Resources

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Anh (2017)

 • Gừng muối chua là một sản phẩm được ưa chuộng tại một số nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan bởi nó rất thích hợp khi dùng kèm với các món ăn sushi hay hải sản tươi sống. Tại Việt Nam, sản phẩm này chủ yếu nhập khẩu của Nhật Bản nên giá thành hơi cao với người tiêu dùng. Với mong muốn tạo ra sản phẩm gừng muối chua từ củ gừng Việt nam bằng phương pháp lên men lactic

 • 01050000914_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy (2012)

 • Nghiên cứu về Biofilm, các dạng tồn tại của biofilm, thành phần và cấu trúc của biofilm. Nghiên cứu quá trình hình thành màng sinh vật. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành màng sinh vật các giai đoạn của quá trình hình thành màng sinh vật. Nghiên cứu vấn đề xử lý nước thải, thực trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước do nước thải chăn nuôi. Chu trình nitơ trong tự nhiên, quá trình nitrat hóa. Quá trình phản nitrat hóa. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành biofilm. Đánh giá khả năng chuyển hóa các hợp chất nitơ. Khả năng phát triển và tạo màng sinh vật của các chủng vi sinh vật phân giải nitơ trong nước thải nói chung và nuớc thải chăn nuôi nói riêng là một hướng ...

 • V_L0_01538.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2007)

 • Khái quát chung về quy trình xây dựng pháp lệnh: khái niệm, đặc điểm, nội dung của quy trình, sự phát triển của quy trình xây dựng pháp lệnh qua các giai đoạn lịch sử từ 1945 đến nay. Trình bày thực trạng và đánh giá quy trình xây dựng pháp lệnh hiện hành. Đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp lệnh như: cải tiến việc lập chương trình xây dựng pháp lệnh, phân công hợp lý cơ quan soạn thảo dự án pháp lệnh, tăng cường công tác thẩm tra dự án pháp lệnh, coi trọng và đổi mới quy trình lấy ý kiến về việc lập dự án này, cải tiến hơn nữa việc xem xét thông qua pháp lệnh, trình xin ý kiến Bộ chính trị dự án pháp lệnh.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 00050006588.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Trần, Thị Thúy Lâm (2015)

 • Luận văn đã tập hợp, hệ thống hóa vấn đề bảo vệ quyền của lao động nữ và pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ. Luận văn đã tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền của lao động nữ ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện. Luận văn đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ.

 • 00050002332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang (2013)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các con khi cha mẹ ly hôn. Nêu rõ sự cần thiết khách quan phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các con khi cha mẹ ly hôn. Phân tích việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các con khi cha mẹ ly hôn và thực trạng thực hiện vấn đề này hiện nay. Đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn cũng như các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của con khi cha mẹ ly hôn một cách hiệu quả trên thực tế.

 • 04051000838_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Hoàng, Thị Xuân Hoa (2013)

 • Chapter 1 reviews the literature related to the syllabus design and the theoretical issues on the definition and features of task based language teaching in relation to the teaching of writing skills in EFL context. Chapter 2 reports the research methodology the setting, the informants, the instruments and the data collection and analysis procedure. Chapter 3 presents and discuss the findings from need analysis in light of teaching problems with the current syllabus, the insiders‟ attitudes towards writing skills and the current syllabus as well as their expectations of the changes in teaching and learning writing skills. Chapter 4 is the main part of the study. Based on the situation...

 • V_L0_02299.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ (2009)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận và thực tiễn về giải ngân dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam: tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về vốn FDI và giải ngân vốn FDI; các yếu tố ảnh hưởng đến giải ngân vốn FDI cũng như kinh nghiệm giải ngân các dự án FDI của một số nước châu Á như: Trung Quốc, Thái Lan. Đánh giá tình hình giải ngân các dự án FDI ở Việt Nam, những đóng góp của việc giải ngân vốn FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phân tích những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình giải ngân vốn FDI ở Việt Nam. Đề xuất một số nhóm giải pháp bao gồm: nhóm giải pháp vĩ mô (hoàn thiện và điều chỉnh hệ thống luật pháp, chính sách nhằm thúc đẩ...

 • V_L0_02299_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn (2009)

 • 99 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận và thực tiễn về giải ngân dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam: tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về vốn FDI và giải ngân vốn FDI; các yếu tố ảnh hưởng đến giải ngân vốn FDI cũng như kinh nghiệm giải ngân các (...); Electronic Resources

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Việt Anh (2017)

 • Gừng muối chua là một sản phẩm được ưa chuộng tại một số nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan bởi nó rất thích hợp khi dùng kèm với các món ăn sushi hay hải sản tươi sống. Tại Việt Nam, sản phẩm này chủ yếu nhập khẩu của Nhật Bản nên giá thành hơi cao với người tiêu dùng. Với mong muốn tạo ra sản phẩm gừng muối chua từ củ gừng Việt nam bằng phương pháp lên men lactic

 • 01050000914_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy (2012)

 • Nghiên cứu về Biofilm, các dạng tồn tại của biofilm, thành phần và cấu trúc của biofilm. Nghiên cứu quá trình hình thành màng sinh vật. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành màng sinh vật các giai đoạn của quá trình hình thành màng sinh vật. Nghiên cứu vấn đề xử lý nước thải, thực trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước do nước thải chăn nuôi. Chu trình nitơ trong tự nhiên, quá trình nitrat hóa. Quá trình phản nitrat hóa. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành biofilm. Đánh giá khả năng chuyển hóa các hợp chất nitơ. Khả năng phát triển và tạo màng sinh vật của các chủng vi sinh vật phân giải nitơ trong nước thải nói chung và nuớc thải chăn nuôi nói riêng là một hướng ...

 • V_L0_01538.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Giang;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2007)

 • Khái quát chung về quy trình xây dựng pháp lệnh: khái niệm, đặc điểm, nội dung của quy trình, sự phát triển của quy trình xây dựng pháp lệnh qua các giai đoạn lịch sử từ 1945 đến nay. Trình bày thực trạng và đánh giá quy trình xây dựng pháp lệnh hiện hành. Đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp lệnh như: cải tiến việc lập chương trình xây dựng pháp lệnh, phân công hợp lý cơ quan soạn thảo dự án pháp lệnh, tăng cường công tác thẩm tra dự án pháp lệnh, coi trọng và đổi mới quy trình lấy ý kiến về việc lập dự án này, cải tiến hơn nữa việc xem xét thông qua pháp lệnh, trình xin ý kiến Bộ chính trị dự án pháp lệnh.