Browsing by Author Nguyễn, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • 02050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2015)

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, do sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, đạo đức, lối sống của con người có nhiều biến đổi theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống trong một bộ phận dân cư, trong đó có cả các đảng viên. Trong tình hình ấy, chúng ta cần phát huy mọi nguồn lực để xây dựng một lối sống tiến bộ, lành mạnh. Phật giáo chứa đựng trong đó những tư tưởng nhân văn về đạo đức vẫn còn nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới như Đảng ta khẳng định. Biết phát huy những giá trị tích cực trong thế ...

 • 00050008333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng (2017)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quan hệ giữa “Bản sắc và truyền thống văn hóa Việt” và “Luật hôn nhân và gia đình” Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành thể hiện bản sắc và truyền thống văn hóa Việt. Tìm hiểu sự tác động của các yếu tố văn hóa với thực tiễn áp dụng pháp luật. Qua đó, đánh giá về những thành công và hạn chế của việc áp dụng pháp luật hiện hành. Trên cơ sở phân tích những nội dung trên, luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy bản sắc và văn hóa Việt trong việc hoàn thiện Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam.

 • 01050002392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2015)

 • Chương 1. Trình bày các bài toán về số nguyên như các bài toán về phép chia hết,các bài toán liên quan đến số nguyên tố, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Chương II. Nghiên cứu các ứng dụng của lý thuyết đồng dư vào giải các bài toán chia hết, bài toán về số chính phương, chữ số tận cùng, các bài toán về phương trình nghiệm nguyên, phương trình đồng dư.Chương III Trình bày các bài toán về hàm số số học, trong đó các bài tập chủ yếu về hàm Euler, hàm tổng các ước, hàm số các ước số của một số tự nhiên.

 • 00050006967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Từ cơ sở tổng hợp các quan điểm của các tác giả trong và ngoài nước về các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh luận văn nghiên cứu một số vấn đề như: khái niệm;Các dấu hiệu nhận biết trạng thái tinh thần bị kích động mạnh;Phân biệt tinh thần bị kích động mạnh với tinh thần bị kích động (khoản 1 Điều 46); Phân biệt tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với trường hợp phạm tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Khái quát sự phát triển của việc ghi nhận thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong lịch sử lập pháp của Việt Nam từ 1945 đến nay; Nghiên cứu những quy định cụ thể về hai tội: tội giết người tro...

 • 01050000878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng (2012)

 • Bước đầu cung cấp những dữ liệu về chất lượng nước, thành phần và mật độ sinh vật nổi vùng cửa Thuận An. Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của cửa Thuận An đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích những tác động tiêu cực và tích cực của con người tới Hệ sinh thái vùng cửa Thuận An. Đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững vùng cửa Thuận An.

 • 01050000945_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thu Hà (2012)

 • Bước đầu cung cấp những dữ liệu về chất lượng nước, thành phần và mật độ sinh vật nổi vùng cửa Thuận An. Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của cửa Thuận An đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích những tác động tiêu cực và tích cực của con người tới Hệ sinh thái vùng cửa Thuận An. Bước đầu đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững vùng cửa Thuận An.

 • 04051000941_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Ngô, Hữu Hoàng (2014)

 • This action research is aimed at examining the effects ofdictoglosson the students‟ grammatical competence and motivation for learning grammar. To fulfill this aim, 28 students of K37A Maths class and two teachers at Non-English major Division, HCE were choosen to take part in the 12-week research. Five instruments were employed, namely qualitative analysis of textbook,observation, tests (entrytest, a pre-test and a post-test), questionnaires (a pre-questionnaire and a post questionnaire), and interviewsin order to gather the data

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Dương, Đức Chính (2017)

 • + Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích yêu cầu của phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trong phổ biến giáo dục pháp luật ở các KCN tỉnh Bắc Ninh hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập và tìm ra nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. + Đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật. Giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trong các KCN trong giai đoạn hiện nay

 • 02050000082.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hiền , người hướng dẫn (2010)

 • 145 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát về tình hình dịch AIDS tại châu Phi và các vùng của châu lục, đồng thời phân tích những hậu quả cơ bản nhất do HIV/AIDS tác động đến đới sống kinh tế - xã hội cảu châu Phi. Phân tích và tổng hợp tình hình hợp tác quốc tế trong việc giải quyết đại (...); Electronic Resources

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2018)

 • Trên cơ sở tìm hiểu về mức độ hiểu biết pháp luật của công nhân lao động nữ tại công ty TNHH CANON thuộc khu công nghiệp Quế Võ- Bắc Ninh, đề tài đã xác định được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nữ công nhân để từ đó phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ nữ công nhân nâng cao nhận thức về pháp luật để đảm bảo các quyền lợi của bản thân. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số khuyến nghị để các cơ quan, ban ngành liên quan, những người đang thực hiện vai trò của nhân viên công tác xã hội trợ giúp tốt hơn cho công nhân nữ tăng cường hiểu biết về luật lao động, để họ có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp khó khăn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thị Hải Lê; Trần, Hồng Côn (2017)

 • Hiện nay đã có nhiều công trình và dự án nghiên cứu sử dụng các phương pháp để xử lý các ion kim loại nặng như phương pháp hấp phụ, phương pháp trao đổi ion, phương pháp sinh học… Trong đó phương pháp hấp phụ là một trong những phương pháp phổ biến với hiệu quả xử lý cao và tiết kiệm chi phí. Một số vật liệu đã được nghiên cứu và sử dụng trên thế giới và ở Việt Nam như zeolit, kaolinit, bentonit, than hoạt tính.. Than hoạt tính là một trong những vật liệu đơn giản có rất nhiều trong đời sống, dễ kiếm, rẻ tiền và thân thiện với môi trường. Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp vật liệu than hoạt tính gắn oxit sắt từ. Chúng tôi sử dụng phương pháp đồng kết tủa để tổng hợp Fe3...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • 02050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Thị Lan (2015)

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, do sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế, đạo đức, lối sống của con người có nhiều biến đổi theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống trong một bộ phận dân cư, trong đó có cả các đảng viên. Trong tình hình ấy, chúng ta cần phát huy mọi nguồn lực để xây dựng một lối sống tiến bộ, lành mạnh. Phật giáo chứa đựng trong đó những tư tưởng nhân văn về đạo đức vẫn còn nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới như Đảng ta khẳng định. Biết phát huy những giá trị tích cực trong thế ...

 • 00050008333.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng (2017)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quan hệ giữa “Bản sắc và truyền thống văn hóa Việt” và “Luật hôn nhân và gia đình” Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành thể hiện bản sắc và truyền thống văn hóa Việt. Tìm hiểu sự tác động của các yếu tố văn hóa với thực tiễn áp dụng pháp luật. Qua đó, đánh giá về những thành công và hạn chế của việc áp dụng pháp luật hiện hành. Trên cơ sở phân tích những nội dung trên, luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy bản sắc và văn hóa Việt trong việc hoàn thiện Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam.

 • 01050002392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2015)

 • Chương 1. Trình bày các bài toán về số nguyên như các bài toán về phép chia hết,các bài toán liên quan đến số nguyên tố, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất. Chương II. Nghiên cứu các ứng dụng của lý thuyết đồng dư vào giải các bài toán chia hết, bài toán về số chính phương, chữ số tận cùng, các bài toán về phương trình nghiệm nguyên, phương trình đồng dư.Chương III Trình bày các bài toán về hàm số số học, trong đó các bài tập chủ yếu về hàm Euler, hàm tổng các ước, hàm số các ước số của một số tự nhiên.

 • 00050006967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2015)

 • Từ cơ sở tổng hợp các quan điểm của các tác giả trong và ngoài nước về các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh luận văn nghiên cứu một số vấn đề như: khái niệm;Các dấu hiệu nhận biết trạng thái tinh thần bị kích động mạnh;Phân biệt tinh thần bị kích động mạnh với tinh thần bị kích động (khoản 1 Điều 46); Phân biệt tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với trường hợp phạm tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Khái quát sự phát triển của việc ghi nhận thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong lịch sử lập pháp của Việt Nam từ 1945 đến nay; Nghiên cứu những quy định cụ thể về hai tội: tội giết người tro...

 • 01050000878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng (2012)

 • Bước đầu cung cấp những dữ liệu về chất lượng nước, thành phần và mật độ sinh vật nổi vùng cửa Thuận An. Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của cửa Thuận An đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích những tác động tiêu cực và tích cực của con người tới Hệ sinh thái vùng cửa Thuận An. Đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững vùng cửa Thuận An.

 • 01050000945_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thu Hà (2012)

 • Bước đầu cung cấp những dữ liệu về chất lượng nước, thành phần và mật độ sinh vật nổi vùng cửa Thuận An. Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập được làm nổi bật giá trị và tầm quan trọng của cửa Thuận An đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Phân tích những tác động tiêu cực và tích cực của con người tới Hệ sinh thái vùng cửa Thuận An. Bước đầu đề xuất những giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển bền vững vùng cửa Thuận An.

 • 04051000941_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Ngô, Hữu Hoàng (2014)

 • This action research is aimed at examining the effects ofdictoglosson the students‟ grammatical competence and motivation for learning grammar. To fulfill this aim, 28 students of K37A Maths class and two teachers at Non-English major Division, HCE were choosen to take part in the 12-week research. Five instruments were employed, namely qualitative analysis of textbook,observation, tests (entrytest, a pre-test and a post-test), questionnaires (a pre-questionnaire and a post questionnaire), and interviewsin order to gather the data

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Dương, Đức Chính (2017)

 • + Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định và phân tích sự cần thiết, mục đích yêu cầu của phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay. + Đánh giá thực trạng và thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn trong phổ biến giáo dục pháp luật ở các KCN tỉnh Bắc Ninh hiện nay để thấy được những ưu điểm, hạn chế, bất cập và tìm ra nguyên nhân của kết quả và hạn chế đó. + Đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật. Giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trong các KCN trong giai đoạn hiện nay

 • 02050000082.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hiền , người hướng dẫn (2010)

 • 145 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát về tình hình dịch AIDS tại châu Phi và các vùng của châu lục, đồng thời phân tích những hậu quả cơ bản nhất do HIV/AIDS tác động đến đới sống kinh tế - xã hội cảu châu Phi. Phân tích và tổng hợp tình hình hợp tác quốc tế trong việc giải quyết đại (...); Electronic Resources

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2018)

 • Trên cơ sở tìm hiểu về mức độ hiểu biết pháp luật của công nhân lao động nữ tại công ty TNHH CANON thuộc khu công nghiệp Quế Võ- Bắc Ninh, đề tài đã xác định được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nữ công nhân để từ đó phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ nữ công nhân nâng cao nhận thức về pháp luật để đảm bảo các quyền lợi của bản thân. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số khuyến nghị để các cơ quan, ban ngành liên quan, những người đang thực hiện vai trò của nhân viên công tác xã hội trợ giúp tốt hơn cho công nhân nữ tăng cường hiểu biết về luật lao động, để họ có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp khó khăn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thị Hải Lê; Trần, Hồng Côn (2017)

 • Hiện nay đã có nhiều công trình và dự án nghiên cứu sử dụng các phương pháp để xử lý các ion kim loại nặng như phương pháp hấp phụ, phương pháp trao đổi ion, phương pháp sinh học… Trong đó phương pháp hấp phụ là một trong những phương pháp phổ biến với hiệu quả xử lý cao và tiết kiệm chi phí. Một số vật liệu đã được nghiên cứu và sử dụng trên thế giới và ở Việt Nam như zeolit, kaolinit, bentonit, than hoạt tính.. Than hoạt tính là một trong những vật liệu đơn giản có rất nhiều trong đời sống, dễ kiếm, rẻ tiền và thân thiện với môi trường. Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp vật liệu than hoạt tính gắn oxit sắt từ. Chúng tôi sử dụng phương pháp đồng kết tủa để tổng hợp Fe3...