Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050000339_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những khái niệm cơ bản, quá trình phát triển và vai trò của ngoại giao công chúng trong quan hệ đối ngoại của quốc gia. Làm rõ quá trình phát triển ngoại giao công chúng và những nội dung cơ bản của chính sách ngoại giao công chúng của Hàn Quốc. Phâ (...); Electronic Resources

 • V_L2_01819.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải (2009)

 • Khái lược về tác phẩm “Trung Bộ Kinh” – một bộ Kinh Phật giáo nguyên thủy trong lịch sử văn hệ Tam Tạng kinh về kết cấu, vị trí… Hệ thống hóa một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo với tư cách đạo đức tôn giáo được thể hiện trong “Trung Bộ Kinh”, qua đó nhằm làm rõ tư tưởng đạo đức Phật giáo nguyên thủy. Nêu lên ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đạo đức Phật giáo trong tác phẩm “Trung Bộ Kinh” đối với Phật giáo nói chung.

 • 02050002254.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải;  Advisor: Trần, Thị Minh Hòa, 1966- (2013)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút khách du lịch của điểm đến. Phân tích thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai. Từ đó đưa ra những đánh giá nhằm chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu hút, phục vụ khách du lịch Trung Quốc của tỉnh Lào Cai. Đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai trên cơ sở nắm bắt đặc điểm nhân khẩu, đặc điểm tiêu dùng du lịch cũng như trên cơ sở những phân tích tình hình thực tế của việc thu hút và phục vụ đối tượng khách du lịch này.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050000339_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ những khái niệm cơ bản, quá trình phát triển và vai trò của ngoại giao công chúng trong quan hệ đối ngoại của quốc gia. Làm rõ quá trình phát triển ngoại giao công chúng và những nội dung cơ bản của chính sách ngoại giao công chúng của Hàn Quốc. Phâ (...); Electronic Resources

 • V_L2_01819.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải (2009)

 • Khái lược về tác phẩm “Trung Bộ Kinh” – một bộ Kinh Phật giáo nguyên thủy trong lịch sử văn hệ Tam Tạng kinh về kết cấu, vị trí… Hệ thống hóa một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo với tư cách đạo đức tôn giáo được thể hiện trong “Trung Bộ Kinh”, qua đó nhằm làm rõ tư tưởng đạo đức Phật giáo nguyên thủy. Nêu lên ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đạo đức Phật giáo trong tác phẩm “Trung Bộ Kinh” đối với Phật giáo nói chung.

 • 02050002254.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hải;  Advisor: Trần, Thị Minh Hòa, 1966- (2013)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút khách du lịch của điểm đến. Phân tích thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai. Từ đó đưa ra những đánh giá nhằm chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu hút, phục vụ khách du lịch Trung Quốc của tỉnh Lào Cai. Đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Lào Cai trên cơ sở nắm bắt đặc điểm nhân khẩu, đặc điểm tiêu dùng du lịch cũng như trên cơ sở những phân tích tình hình thực tế của việc thu hút và phục vụ đối tượng khách du lịch này.